6 náznaků, že vás chce váš anděl strážný před něčím varovat

Jak poznat, že vám někdo ne z tohoto světa chce něco sdělit.

Měli jste někdy pocit, že vás někdo pozoruje, i když jste s jistotou věděli, že široko daleko nikdo není? Jak často dostáváte na otázky, které si v duchu kladete, odpověď, kterou byste si sami rozhodně nedali? Tyhle otázky by vám nejspíš kladl psychoterapeut nebo psychiatr a mohou dokonce vyvolávat představu nějaké fóbie nebo snad odchylky psychického stavu. Existuje však přece jenom jistý rozdíl mezi fóbiemi a odchylkami a zprávami vašeho anděla strážce, vyšších sil, které nemůžeme materiálně vnímat.

Člověk s psychickou odchylkou ji nikdy jako odchylku nevnímá. Jestliže cítíte nějaký zásah jiného světa do toho svého, naslouchejte. Ti, kdo tam o vás mají péči, vám dají vědět, napovědí vám a podpoří vás.

Podívejte se na přehled šesti náznaků, že vám chce něco sdělit někdo z jiné reality:

1. Máte velmi zřetelné sny, které si dobře pamatujete

Duchovní svět svá poselství sděluje často právě prostřednictvím snů. Blíží-li se nějaká životní změna, může vám to být naznačeno ve snu. Bude to scénář či symbol, kterého si rozhodně nebudete moci nevšimnout. Pokud se vám zdál sen, nad nímž jásá celé vaše nitro, nebo naopak vám přebíhá mráz po zádech při pouhé vzpomínce na něj, pak hledat výklad v nějakých snářích nemá vůbec smysl.

Když spíte, astrální svět je vám přístupný. Veškeré vaše jistoty a pevná přesvědčení zůstávají v realitě, zatímco v jiných sférách jste více vnímaví. Záhrobní bytosti (vaši zemřelí předkové, náboženské symboly nebo lidé, kteří jsou vám velmi drazí ve svém pozemském ztělesnění) se vám budou zjevovat v obrazech, které si zapamatujete. Pokud si uvědomíte, že je to znamení shůry, pak jediné, co musíte udělat, je zformulovat svůj záměr dozvědět se více.

2. Vašich pět smyslů posiluje

Svůj reálný svět vnímáte prostřednictvím čichu, hmatu, chuti, zraku a sluchu. Svět ireální vám předá svůj signál takovým způsobem, že ihned pochopíte – taková vůně nebo zvuk se na daném místě nemohly vyskytovat. Například vůně konkrétní květiny nebo trávy, voskové svíce nebo parfému nějakého konkrétního člověka. Může vám také zvonit v uších. Periferním zrakem můžete postřehnout nějaké postavy a jejich pohyb. Nelekejte se, dál naslouchejte, buďte otevření, pozorujte a klaďte otázky.

3. Začíná selhávat elektronika a vypadává elektřina

Znamení shůry nebo z paralelních světů mohou mít i tyto projevy. Jsme stvořeni z hmoty, avšak elektřina, to jsou vlny, které mohou naše světy propojovat. Jestliže vám nestartuje auto, i když zapalování je v pořádku, je možné, že váš silný anděl strážný vás právě v tuhle chvíli nechce pustit na cestu. Poslouchejte pozorněji píseň, kterou hrají v rozhlase – asociativní vnímání vám pomůže se zorientovat – buď vám ukáže na toho, kdo se o vás stará nebo na příčinu zdržení. Lekat se není třeba. Navzdory hororům na podobná témata si pamatujte jedno: tělo se mohlo dávno rozpadnout na prach, avšak energie pojící vás s někým, kdo vás z onoho světa chrání, je věčná.

4. Jste náhle naplněni nevysvětlitelným Věděním

Jestliže otázka, na kterou jste ani za nic nemohli nalézt odpověď, je náhle nad slunce jasnější, je to rovněž znamení zásahu informačního toku z jiného světa. Někdo, kdo vás chrání, se postaral, aby vás poznání osvítilo, abyste pochopili, porozuměli a odhalili něco, co vám dřív nešlo do hlavy. Je to projev péče vašich duchovních ochránců a blízkých. Telepatie, neodbytné vnitřní přání něco udělat nebo intuice – říkejte tomu jak chcete, pokaždé, když v duchu prosíte o pomoc, je to právě tahle síla, která vám napoví. Stačí naslouchat.

5. Mrazení

Říká se, že když náhodně vyslovíme něco, co odpovídá skutečnosti, zvláště když je to nějaká hrozná možnost nebo předpoklad, zamrazí nás, přejede nám mráz po zádech a zachvějeme se. Je to příznak, že vedle nás je svět éteru, připravený s námi komunikovat.

6. Přistihujete sami sebe přitom, že různá znamení vás vysloveně bijí do očí

Stane se, že na něco myslíte a náhodně se vám dostane přesné odpovědi nebo potvrzení, například v podobě písně nebo věty napsané na karosérii protijedoucího vozu. Podobné shody ve znameních vysílaných z onoho světa vás ujišťují, že jste na správné cestě. Buďte pozornější k vlastním pocitům, naslouchejte světu kolem sebe, buďte připraveni rozmlouvat s éterem. Bude pak pro něj mnohem snazší k vám promlouvat.

=========
Co jsou to nízké vibrace a jak vznikají
Talismany rozvíjející intuici

Facebook AstroPlus.cz