Talismany rozvíjející intuici

Intuice je schopnost rozeznat pravdu a rozhodovat se mimo mysl, mimo vědomou úvahu, zdánlivě bez důvodu. Náhle se odkudsi na úrovni emocí vynoří pocit nezbytnosti možná i na první pohled podivného a nepochopitelného rozhodnutí nebo jednání. Přesto pokud člověk jedná na tomto nejasném, instinktivním základě, obvykle neprohloupí. Intuice je také důležitou součástí lidských tvůrčích schopností.

Lidé s rozvinutou intuicí jsou vybaveni schopností být ve správný čas na správném místě, nebo naopak na nějakém místě nebýt, a vyhnout se tak nešťastné náhodě. Jen zřídka vydávají síly na nějakou vyloženě ztracenou záležitost.

Moderní psychologie se intuicí zabývá jako zajímavým fenoménem. Většinou ji vysvětluje tak, že část informací získávaných ze smyslových orgánů je zpracovávána nejenom vědomým myšlenkovým procesem, ale také v podvědomí. V řadě případů si člověk výsledek uvědomí jako jakési nejasné signály. Lidé, kteří svět pokládají za něco daleko složitějšího, než se může zdát, předpokládají u člověka existenci doplňujících smyslových orgánů – nejznámější z nich má být tak zvané třetí oko. Tyto orgány jsou podle přesvědčení zastánců jejich existence schopné komunikace s celosvětovým informačním polem. Údaje, které z něj získávají, obsahují informace o minulosti i budoucnosti, a o velmi vzdálených i utajených objektech. Podvědomí i vědomá mysl pak s těmito informacemi pracují.

Existuje množství duchovních praktik, převážně meditativní povahy, které jsou přímo zaměřeny na posilování lidského šestého smyslu – intuice. Je však třeba věnovat se jim s krajní opatrností. Nepovedené odblokování podvědomí může nechat na povrch vystoupit nežádoucí instinkty nebo vést k rozdvojení vědomí. Přesto však i člověk nepřipravený může posílit vlastní intuici bez toho, že by poškodil sám sebe nebo okolí. Pomoci mu k tomu mohou vhodně vybrané součásti živlů v podobě ozdob, které nesou jejich během věků získané vlastnosti.

Kameny jako talismany posilující intuici

V prvé řadě se používají drahokamy a polodrahokamy. Jsou staré jako sama Země a přestály obrovská kataklyzmata, pro člověka jen stěží představitelné teploty a tlaky. Mají neuvěřitelné vlastnosti. Dnes, kdy na křemíkových sloučeninách jsou založeny všechny informační technologie, už podobné tvrzení není označováno za projev zpátečnictví. Jestliže drobounký krystal ve flešce může obsahovat celou knihovnu, proč bychom kameni v prstýnku měli upírat schopnost přitahovat informační toky Vesmíru?

  • Měsíční kámen (selenit) je nástrojem z výzbroje průkopníků; posiluje schopnost vidět do budoucnosti.
  • Achát pracuje především s podvědomými aspekty intuice. Podle Šalamouna „ten, kdo ho nosí, nemusí se bát úkladů nepřátel a vyhne se nebezpečí závalu při zemětřesení“.
  • Azurit (uhličitan mědi), který bývá často nacházen společně s malachitem, stimuluje činnost „třetího oka“.
  • Sardonyx (druh chalcedonu) napomáhá jasnovidectví, je však slabší než achát a azurit.
  • Ametyst pomáhá člověku zachovat si duševní rovnováhu, což mu umožňuje zřetelněji vnímat jak signály podvědomí, tak i znamení z astrálního světa. Ametyst také posiluje vrozená nadání a usnadňuje mezilidské vztahy.


Protože magické ozdoby jsou v podstatě nástroji kontaktu s astrálním světem, je před jejich užitím třeba zjistit si všechny nutné pokyny a pravidla. Ametyst kupříkladu nesmíme zasazovat do zlata, vždycky jen do stříbra. Azurit musíme nosit neustále, jinak se kámen „urazí“ a jeho spojení s majitelem slábne. Nemají ho nosit lidé, kteří něco tají nebo předstírají, například herci nebo diplomaté, protože tento kámen nesnáší nepravdu a lež. Selenit by zas neměli používat lidé s nestálou psychikou, neboť jeho síla je přímo spojena s fázemi Měsíce.

Při výběru šperku se soustřeďte na své vnitřní pocity. Pokud vám něco nesedí, necítíte se dobře při pohledu na něj, nebo když ho držíte v ruce, zkrátka když „to není ono“, raději si ho nepořizujte. V úvahu rovněž musíte vzít vzájemné působení různých talismanů a amuletů. Například více kamenů stejného zaměření může působit jako špatně naladěné rádio, kde se překrývá poslech dvou stanic najednou. Nic zřetelného se ze vzniklého šumu dozvědět nemůžeme.

Špatně se kameny sloužící intuici snášejí s ochrannými amulety. Ty první jsou orientovány na kontakt s vnějším světem, ty druhé ho odrážejí. V lepším případě bude „přijímač“ fungovat slabě, v tom horším prorazí ochranu a nechá k majiteli proniknout nepřátelské síly.

=========
Podkova jako talisman: kam ji zavěsit, jak ji darovat, magická moc
Ochranná síla rostlin

Facebook AstroPlus.cz