Ženská magie

Zamysleli jste se někdy, proč některé ženy zanechají v životě muže mimořádně hlubokou stopu? Říkává se: „Ona ho uhranula. Úplně ho očarovala“. Věřte nebo ne, ale je v tom velký kus pravdy. Ženy vládnou obrovskou vnitřní silou, která jim skutečně umožňuje některé lidi očarovat bez nějakých opravdových kouzelnïckých rituálů. To hlavní je umět svou sílu využívat k dobrému, aby přinášela užitek a nebyla ničivou silou. Protože i to by se mohlo stát. Pojďme si něco povědět o ženské magii, která se projevuje v základech přitažlivosti

Nejspíš jste si všimli, že k některým dívkám a ženám jsou muži přitahováni doslova jako magnetem. Přičemž to nijak nezávisí na vzhledových danostech nebo utváření postavy. Je to to kouzlo, které nemá nic společného ani s černou, ani s bílou magií. Je to takzvaná ženská magie. Magie přitažlivosti a okouzlení. Má ji v sobě každá žena, avšak zdaleka ne každá ji umí používat.

To první, co si žena musí uvědomit, je skutečnost, že její myšlenky dokáží tvořit zázraky. To je základní zákon ženské magie. Abyste mohla postihnout základy přitažlivosti, musíte naslouchat sama sobě. Jestliže mužská magie se opírá o rozum, pak ženská spoléhá na intuici, která je každé ženě dána od narození. Naučte se zaposlouchat se sama do sebe, probuďte v sobě svoji ženskou podstatu, začněte chápat, co potřebujete a co potřebuje vaše tělo. Položíte tak základní kámen vlastní přitažlivosti. .

Dalším tajemstvím ženské magie je láska k sobě samé a víra ve vlastní síly. Věřte, že ženy vládnou velmi účinnými a silnými schopnostmi. Proto také jejich slova, jejich modlitby a jednání mají obrovskou energetickou sílu. Nikoli nadarmo se říká, že ženská myšlenka se vyrovná mužovu činu. A je to právě jenom láska k sobě samé, co dokáže proměnit čin v sílu, láska a víra ve výsledek. Základy přitažlivosti se opírají o skutečnost, že má žena v sobě pevný vnitřní mravní zákon a ještě ono pověstné cosi, co ji činí silnou. Obojí se ukrývá v lásce k sobě.

Pojem ženské magie zahrnuje nejenom ženino sepjetí a spojení s přírodou a hlubokou vrozenou intuici, ale také vysoce rozvinutou ženskou citlivost a vnímavost. Nikoli náhodou dokáží mnohé ženy ochránit svou rodinu před mnoha nemocemi a neštěstími, protože umějí vycítit nebezpečíPokud jde o základy přitažlivosti, umějí ženy velmi přesně vycítit, jaký muž je a umějí předpovídat jeho myšlenky a touhy. Rozvíjet v obě tuhle schopnost není nijak těžké, nezbytné je umět muži naslouchat a vnímat ho na intuitivní úrovni, za pomoci porozumění slovům, gestům a emocím odhadnout, co potřebuje. Musíte prostě jen chtít to vycítit.

Ženaská magie má být založena na dobrotě a počestnosti. Už jste jistě slyšeli výraz „jakoby z ní vyzařovalo světlo“. To jsou právě slova o ženské magii, jejímž hlavním zdrojem je schopnost milovat, chápat, dávat lásku a pocit blízkosti, pečovat, soucítit a být milosrdná. Pouze taková magie vám může přinést kladné výsledky, stane se základem vaší přitažlivosti a přivede k vám lidi..

Bůhvíproč když se mluví o ženské magii, většina lidí hned myslí na čarodějnice a ježibaby z pohádek, staré a zlé jedubaby. Ve skutečnosti v dávných dobách učili ženské magii už maé holčičky, od raného dětství. Sbíraly byliny, léčily lidí i domácí dobytek, pečovaly o svoji krásu a přitažlivost. Mnohé z jejich dávných obřadů a obyčejů došlo až do našich dnů a používáme je každý den, aniž by nám přišlo na mysl, že tohle kdysi dávno byla nějaká magie. Abychom zvýšily svoji přitažlivost, pijeme různé bylinné odvary, děláme si obličejové masky z bylinek a hlíny, hlídáme, zda si stříháme vlasy nebo je barvíme ve správném postavení měsíce, češeme si přísnou pěšinku, dokážeme si hodiny prohlížet své fotografie, na kterých jsme mladé a šťastné (což leckdo pokládá za svérázný rituál navracející mládí), sníme nebo se modlíme. To všechno není žádná náhoda. To všechno je dědictví dávných dob, dar, který si dávno před námi předávaly celé generace žen, a který dnes přišel až k nám.

Žena vládne mocnými přírodními silami. Je dárkyní života, je jeho ochránkyní a v tom je její výjimečnost, její jedinečnost. Žádný muž nedokáže to, co žena. Ženu si příroda vyvolila. Na tom, jak žena dokáže naložit s tím, co jí bylo přírodou dáno jako obrovský dar a veliká zodpovědnost před všemi lidmi, závisí její osobní štěstí, její budoucnost. Nezapomínejte na to. V ženě je budoucnost lidského rodu, v tom je její síla. Važte si toho, co vám bylo dáno a nezbavujte se hloupě, svévolně a lehkomyslně toho, co vás činí jedinečnými. Své ženskosti. Své schopnosti darovat život. Nechtějte se podobat mužům. Neplýtvejte silami na hněv, nesnášenlivost a urážky, které nikomu nemohou přinést štěstí – a nejméně vám. Jsou to ničivé emoce a nepřivedou vás k výsledkům, které jsou dostupné ženské magii.

=========
Rozšířené mýty o meditaci
Jak v sobě rozvinout magnetismus

Facebook AstroPlus.cz