Jak v sobě rozvinout magnetismus

Při styku s některými lidmi se v nás nepozorovaně rodí touha být jim stále nablízku, radit se s nimi, poslouchat je a přímo se jim podřizovat. Jde-li o člověka opačného pohlaví, často se do něj zamilujeme. Takoví lidé vládnou zvláštním magnetismem, který může člověku buď být dán od narození, nebo ho v sobě sám rozvinul.

Pokud byste v sobě rádi takový magnetismus probudili a rozvíjeli ho, budete muset zvládnout některé dovednosti umožňující toto umění magnetismu ovládnout. Snažte se vypěstovat si jistou uzavřenost a zdrženlivost, ovládejte se, naučte se zachovávat klid a nezvyšovat hlas. Patří sem rovněž umění zachovat cizí i svoje tajemství, být taktní a maximálně diskrétní. Musíte se naučit mlčet a přesně odhadovat, kdy a komu můžete sdělit něco důvěrného.

Nesnažte se každému se zalíbit. Vybírejte si pečlivě okruh lidí, s nimiž se stýkáte, neutrácejte síly a čas na lidi nepříjemné a negativní. Nesnažte se překonat vnitřní nepohodu při rozmluvě s některými lidmi a příště se jim prostě vyhněte. Co možná nejméně mluvte o sobě. Ať jsou to vaši spolubesedníci, kdo v rozmluvě uvede více informací. Naučíte se tak lépe se vyznat v lidské psychice a způsobu uvažování a včas předejdete tomu, aby někdo nějakou informaci zneužil ve váš neprospěch. Vždycky zachovávejte zdvořilost. I když je na vás někdo hrubý, snažte se zachovávat klid, zdvořilost a chladnou hlavu a usadit takového drzouna nějakým sarkasmem. Přesně si stanovte své životní priority. Lidé, kteří ovládají dovednost vnitřního magnetismu, vždycky vědí, co od života chtějí. Budete-li k tomu všemu dostatečně sebejistí,úspěch vás určitě nemine.

Snažte se zbytečně nerozčilovat a dělat si obavy kvůli hloupostem. Za každé situace zachovejte klid a jasnou hlavu. Hlídejte si, jak se na lidi díváte. Váš pohled by měl být dostatečně pronikavý, zároveň by však neměl lidi popuzovat nějakou přehnanou naléhavostí nebo vlezlostí. Snažte se lidem dívat na nosní přepážku, ne přímo do očí, protože potom je rozmluva daleko snazší a je v ní méně napětí.

Vyhýbejte se hádkám, které vás stojí mnoho sil a kladné výsledky přinesou do života jen málokdy. Zkuste více naslouchat a méně mluvit. Dozvíte se tak mnoho nového a zároveň neumožníte, aby byly hodnoceny vaše osobní postoje. Zůstaňte vždycky sami sebou. Člověk, který působí svým magnetismem, není nikdy falešný a nenosí žádné masky.

Každou rozmluvu se snažte si zapamatovat. Nejenom, že partnerovi v rozhovoru způsobíte radost pozorným nasloucháním, ale budete tak rozvíjet a posilovat svoji paměť. Nebojte se udělat chybu, naučte se smát sami sobě a svým nezdarům.

=========
Jak meditovat?
Může oblečení ovlivňovat život?

Facebook AstroPlus.cz