Zákony éterických světů a znamení na éterických tělech

Všechno na tomto světě se podřizuje určitým zákonům. Rodíme se, žijeme a umíráme, dýcháme, běháme, radujeme se nebo prožíváme smutek. Zároveň jsou v životě zákony, jejichž existenci jen matně tušíme a o některých nevíme vůbec.

Ne vždy člověk věděl, že je Země kulatá, že existuje síla, která ho drží na jejím povrchu. Bylo složité si to představit, prostě tedy uvěřil učencům, kteří to vysvětlovali. Vědcům takto věříme dodnes, když nás seznamují s podstatou některých jevů. Pokud se vám něco přihodilo nebo přihodí, dá se pro to najít vysvětlení, ujasnit si příčinu a případně ji napravit. Pochopit, co se stalo a proč.

Víme, že naše náboženství pokládá za hřích zabít, krást, lhát, smilnit a že za tuto činnost přijde Boží trest, avšak málokdo ví, co vlastně tenhle systém představuje a jak funguje.

Málokdo ví, že existují karmické zákony, podle nichž jsou v mnohém utvářeny naše životy, náš osud, a podle kterých se nám dostává buď zklamání nebo darů osudu a dobra od světa i lidí.

V éteru žije množství bytostí dohlížejících na pořádek v oblastech, za které zodpovídají. Například v našem fyzickém světě, v němž existují různé živly, jako oheň, vzduch, voda nebo země. Někteří duchové dohlížejí na přírodu obecně, na stromy, lesy, pole, města i vesnice. Je jich velmi mnoho, mají různé povinnosti, každý z nich však velmi miluje místo nebo živel, v němž žije a který chrání. Jsou velmi mocní a těší se podpoře sil ještě mocnějších, s nimiž jsou v bezprostředním spojení.

Jestliže znečišťujete životní prostředí, zbavujete se odpadů do řeky nebo moře, kácíte stromy pro peníze, zabíjíte zvěř pro zábavu nebo se zvířaty krutě zacházíte, jste poznamenáni, či spíše poznamenána je vaše duše. Jsou to znamení viditelná všem bytostem žijícím v éteru – jako visačky s cenou. Všechny duše, lidské i zvířecí, duchové i jiné bytosti okamžitě uvidí, jaké dobré nebo nepříliš dobré skutky jste vykonali. Je tam všechno, stupeň vaší účasti na nehezkém činu i důvod, proč jste se na něm podíleli, zda jste litovali nebo naopak byli zatvrzelí.

Zamyslete se.

=========
Jak si vybrat svůj ochranný kámen
Smysl života. Šest důvodů příchodu duše na svět.

Facebook AstroPlus.cz