„Všechny odpovědi máte ve svém nitru“. 8 ponaučení pro šťastný život.

„Život je sled lekcí, které musíme prožít, abychom jej pochopili“, Helen Kellerová.

Chyby neexistují, jsou pouze lekce. Lidská cesta k moudrosti je řadou po sobě jdoucích pokusů, chyb a omylů.

Když jste přišli na svět, nikdo vám neposkytl žádný návod, jak se má žít. Nabízíme vám seznam několika pravidel, která vám mohou velmi zjednodušit život.

Nejsou to žádná přikázání, avšak uplatnit je jde vůči každému z nás. Pokud máte náhodou právě pocit, že jste sešli z cesty, zkuste se jimi řídit. A věřte v sílu svojí duše.

1. Vaše tělo vám bylo darováno. A ať už se vám líbí nebo ne, žít bez něj nedokážete.

2. Budete získávat mnohá poučení. Život je ustavičné učení se něčemu novému a každý nový den vám přináší možnost dozvědět se ještě více.

3. Chyby neexistují, jsou pouze lekce. Lidská cesta k moudrosti je řadou po sobě jdoucích pokusů, chyb a omylů. Soucit je ochranou před přísným odsudkem ze strany vás samotných i od lidí, kteří jsou kolem vás.

Odpuštění je nejenom božské samou svojí podstatou, je také svého druhu aktem splacení emocionálního dluhu.

4. Lekce se opakuje tak dlouho, dokud ji nepochopíte. Všechno, co vypadá jako problém, všechno, co ve vás budí pocity zklamání a podrážděnosti, je lekcí. Ta se bude opakovat tak dlouho, dokud ji nepochopíte a nepřijmete za svou.

Váš vědomý přístup a vaše schopnost se měnit, to jsou příznaky nasvědčující tomu, že toto pravidlo chápete a držíte se ho. Snahu obviňovat někoho nebo něco ze svých vlastních nezdarů, je třeba hodnotit jako výmluvy a pokus utéci od reality. Vy sami zodpovídáte za svůj osud a za všechno, co se s vámi kdy děje.

5. Lekce nikdy nekončí. Dokud budete žít, budou na vás čekat stále nové lekce. Podřiďte se rytmu života, nevzpírejte se mu. Mějte dost pokory, abyste dokázali přiznat své slabiny a mějte dost pružnosti, abyste se uměli přizpůsobit novým okolnostem.

6. Jiní lidé nejsou ničím jiným než vaším vlastním odrazem. Na jiných milujete a nesnášíte to, co se vám líbí nebo nelíbí na vás samotných. Buďte tolerantní a berte lidi takové, jací jsou, snažte se o dokonalé sebepoznání a o to, abyste skutečně chápali a cítili sami sebe, své myšlenky a city.

7. Vy sami rozhodujete, jak budete žít. Máte k tomu všechno nezbytné. A pouze na vás záleží, jak s tím naložíte. Přijměte zodpovědnost za svůj vlastní život. Naučte se nechat být to, co nemůžete změnit. A nemá žádný smysl hněvat se kvůli tomu, co se zrovna děje.

8. Všechny odpovědi máte ve svém nitru. Důvěřujte svým instinktům a vnitřnímu citu, ať už je to tichý našeptávající hlas intuice anebo záře okamžité inspirace.

=========
Kouzelné předměty – talismany pro štěstí a nositeli síly
Neuvěřitelný příběh reinkarnace

Facebook AstroPlus.cz