Pokud pociťujete kterýkoli z uvedených 10 příznaků, jste bytostí s vysoce rozvinutým vědomím …

Vesmír se podle posledních údajů skládá z více než dvou bilionů galaxií. Jistě v něm existují vysoce rozvinuté bytosti, které vytvořily civilizaci, ať už v naší galaxii nebo mimo ni.

Nezávisle na civilizaci jsme všichni z větší části spojeni s jednou a toutéž oblastí vědomí.

Znamená to, že vědomí se vývojem v rámci jedné z civilizací povznáší k podobným jistotám a zákonům Vesmíru jehož je součástí, jako v civilizacích jiných, které ve Vesmíru existovaly před tou jeho, nebo budou existovat po ní.

Lidstvo je druhem, který se nachází na prahu druhého kroku evoluce. Je to krok počínající nejdříve v duši a vědomí lidí.

Jistěže ne všichni lidé jsou právě teď ve stejném bodě své duchovní cesty. Existují i jednotlivci, kteří už tento první krok učinili a pozvedli se na vyšší úroveň vědomí.

Pokud u sebe shledáte jeden z dále uvedených 10 příznaků, máte nepochybně vysoce rozvinuté vědomí a představujete jedno z prvních center povznesení lidstva.

10 příznaků, že patříte k výjimečným jedincům s vysoce rozvinutým vědomím:

1. Chápete a vyznáváte Jednotu všech bytostí. Víte, že i když každé ze stvoření má svoji samostatnou roli, všichni patříme k jedinému vědomí, všichni pocházíme ze stejného energetického zdroje.

2. Dobře víte, že rozdělenost je pouhou iluzí, protože jediný skutek ovlivňuje všechny ostatní. Jste si však vědomi, že tato iluze je nedotknutelná, má-li se jednota dále rozvíjet.

3. Dobře znáte vysokou cenu pravdy; proto nikdy nevyslovíte lež. I kdybyste se o to snad chtěli pokusit, vaše vibrace by vás prozradily prostřednictvím energie, kterou ozařujete všechny okolo. Čemusi velmi hluboko ve vašem nitru se silně nezamlouvá lhaní.

4. Rozhodujete se racionálně, bez ohledu na vlastní sobecké emoce. Když cítíte nenávist, jednáte naopak s láskou, protože je vám jasné, co poniknout k vyřešení problému. Pozvedáte se nad své ego a nezkoumáte jeho velikost.

5. Vážíte si života. Uvědomujete si jeho cennost a nikdy byste nesouhlasili se zabitím nějakého tvora, bez ohledu na okolnosti a názory.

6. Za žádnou cenu nechcete poškodit životní prostředí. Víte, jak důležité je ho chránit, proto alespoň za svoji osobu jevíte veškerou snahu minimalizovat škodlivé dopady.

7. Myšlenka vlastnictví vám nic neříká. Domníváte se, že vše, co existuje, existuje pro všechny. Naše planeta nabízí všechno, co k životu nezbytně potřebujeme.

8. Jste pevně přesvědčeni, že všichni musíme spolupracovat k obecnému prospěchu. Věříte na rozdělení rolí, funkcí a povinností mezi všechny, mimo veškerou konkurenci.

9. Nevěříte moc na tresty, volíte raději cestu uzdravování. Je vám zřejmé, že uzdravení toho jádra, které společnosti škodí, zachrání více životů než každý trest. Když vidíte bytosti škodící jiným, jste si naprosto jisti, že příčinou je buď hluboká bolest nebo nevědomost.

10. Vaše síla je mimořádná, protože víte, že jste věčná bytost. Víte, že vaší finální podstatou je čisté vědomí. Nebojíte se nedostatků, neboť jste si vědomi, že jste tvůrcem. Proto máte nadbytek všeho – zdraví, štěstí i blahobytu.

=========
U některých lidí můžeme nalézt stopy stovek různých vesmírných civilizací
Rozumný Vesmír

Facebook AstroPlus.cz