Rozumný Vesmír


Stále více lidí z nejrůznějších koutů světa se zajímá o naše možné blížence obdařené inteligencí. Stále více lidí navštěvuje nejrůznější anomální zóny Země při hledání existence jiných životních forem.

Planety jsou formou rozumného a nerozumného. Jsou něčím, co je pro lidstvo v současném stádiu vývoje vědy zatím nepoznatelné. Všichni chceme vědět kdo jsme a odkud pocházíme. Z pohledu lidí je Vesmír obrovský zakřivující se prostor, který nemá počátek ani konec. Ve skutečnosti však se Vesmír velmi podobá rozšiřující se spirále. Počátkem je střed světa, pokračováním jsou všechny materiální galaxie. Vesmír se skládá z galaxií a prázdnoty. Pro harmonii prostoru je to nezbytné. Kdyby se Vesmír utvářel tak jako lidský svět na Zemi, kde se střídají ohromné megapole s volnými prostory, samovolně by se zhroutil. Proto vzniká nepřeberné množství jiných podstat, udržujících svou energií a pouhou přítomností rovnováhu určitého úseku Vesmíru.

To, co je nazýváno prázdnotou, je osídleno černými dírami. Byly stvořeny, aby podporovaly životní energii prázdného prostoru. I chaos má svůj řád, jakkoli to zní podivně.

Všechny galaxie mají svůj Vyšší rozum, vysílaný z centra Vesmíru. Vyšší rozum se skládá z energií nám neznámé povahy. Má unikátní schopnost spojovat a oddělovat energii a hmotu a získávat z nich nejrůznější formy viditelné těm či oněm podstatám. Vyšší Rozum obdařuje vědomím a znalostí okolního prostoru. Všechny velké objevy jsou předem vložené programy.

Existuje hlavní galaxie (jak bychom to nazvali my) — Chronos. Právě ona rozhoduje, kterou část je třeba podporovat a rozvíjet, a kterou omezit. Naše Země byla stvořena stejně jako všechny ostatní galaxie a planety. Je malou analogií Vesmírného uspořádání. Jsou na ní vzkvétající místa, horké pouště i ledové pustiny.

Vyšší rozum, který tento zázrak vytvořil a uchoval v netknutém stavu, je pokládán za Svatý, stejně jako naše galaxie.

=========
Vesmír plní všechna přání, stačí si jen říct
Jak přitahovat lidi a události

Facebook AstroPlus.cz