O čem vypovídá čára života?

Délka, šířka a také barva čáry rozumu jsou parametry vypovídajícím o stupni rozvoje intelektu, smyslu pro humor a mnoha dalších věcech.

Přímá, dlouhá a rovnoměrně zbarvená čára rozumu ukazuje na schopnost jasného uvažování, pevnou vůli i odhodlané úsilí dosáhnout cíle. Jestliže je obrácena směrem k Martově pahorku, vypovídá o pevném charakteru svého nositele, nezávislosti a realistickém pohledu na svět.

Čára rozumu příliš dlouhá a ohnutá vzhůru, dotýkající se okrajem Měsíčního pahorku, je znakem romantické povahy, kterou by ve stáří mohly čekat neštěstí a ztráty. Někdy také může vypovídat o přehnaném zájmu o mystiku či jinak zmateném rozumu.

Křížek mezi čarou rozumu a čárou srdce rovněž vypovídá o sklonu k mystice a okultismu.

Na konci rozvětvená čára rozumu svědčí o hlubokém intelektu. Pokud se ohýbá směrem k linii srdce, ukazuje to na člověka dobrosrdečného, štědrého, přejícího a jasně uvažujícího.

Jestliže se čára rozumu v nějakém svém úseku ztrácí a vytváří půlkruhový oblouk, znamená to nějaké životní potíže. Obecně platí, že nezřetelná, přerušovaná čára rozumu ukazuje na nízké sebevědomí.

Řetízkovitá linie rozumu ukazuje na jednu stranu pevnou oddanost ideálům, na druhou však může znamenat i nestálost v názorech a ne vždy souvislé uvažování.

Pokud je čára rozumu dlouhá a stáčí se až téměř k zápěstí, ukazuje to na velký tvůrčí potenciál, kreativitu a bohatou fantazii. Zároveň však je taková čára ukazatelem ne zcela soustředěné a vytrvalé mysli.

Vychází-li z čáry rozumu větev přetínající linii života a zakončená na Venušině pahorku, máme co do činění s člověkem, který se snadno zamiluje. Pokud je čára rozumu rozvětvená směrem k Jupiterově pahorku, věstí to události, které se dotknou nositelovy samolibosti. Pokud bychom podobné rozvětvení našli v oblasti pahorku Merkurova, je to znamení úspěchu.

Pokud někdo čáru rozumu nemá, signalizuje to časté bolesti hlavy a závratě. Naopak zdvojená čára rozumu je příslibem zdaru v každé záležitosti a finanční prosperity a také ukazatelem mimořádné rozumové kapacity.

Dlouhá a tenká linie rozumu by mohla být příznakem nedůvěřivosti i náznakem lehkomyslnosti. Je-li doprovázena křížky nebo kroužky, je to znak opatrnosti a váhavosti.

Pokud čára rozumu končí zhruba ve středu dlaně, nedostává se jejímu nositeli síly vůle. Velmi krátká čára rozumu signalizuje nedostatek fantazie omezující i jinak výrazné schopnosti.

Dlouhá a široká čára rozumu ukazuje na vyváženost úsudku a také na sklony k prchlivosti. Spojení čáry rozumu s linií srdce ukazuje na jednání vedené hlasem srdce.

=========
8 úhelných kamenů chiromantie
Chiromantie: pahorky na dlani

Facebook AstroPlus.cz