8 úhelných kamenů chiromantie

S chiromantií se setkáme v různých kulturách po celém světě. Za dávných dob byla široce používána v Indii, starověkém Egyptě, Tibetu, Číně a Persii – mluvíme tu o době zhruba 3000 let před naším letopočtem. Podle některých pramenů byla zdrojem vzniku chiromantie indická astrologie. Dlouhou dobu byla chiromantie vysoce oceňována jako umění. Ve středověku se věřilo, že palmistrie, jak se také chiromantii říkalo, dokáže vyjevit čarodějnictví. O palmistrii vyšla v 15. století dokonce kniha. Později církev provozování chiromantie zakazovala, ale potlačit ji se jí nepodařilo. Na některých německých universitách byla v 17. století studijním oborem. V 19. století prožívalo umění číst z ruky zlaté časy. Na každé pouti se dalo narazit na nějakého „hadače“ nebo „vykladače“. Ve velké úctě bývaly v tomto ohledu příslušnice cikánského etnika.

Také dnes je chiromantie vyhledávána k určení povahy a osudu člověka pomocí čtení z jeho dlaně. Největší význam byl vždy přikládán uspořádání hlavních rýh na dlani. Chiromantie není pokládána za vědu, protože není podložena žádným vědeckým důkazem. Někdy se však výsledky čtení vyznačují udivující přesností. Představíme vám hlavní pravidla, s jejichž pomocí každý může prostudovat svou dlaň a dozvědět se něco o sobě.

Ze které ruky číst
V chiromantii je rozlišována ruka pasivní a ruka aktivní. U praváků je aktivní rukou pravice; levice je rukou pasivní. Tomu odpovídajícím způsobem je u leváků aktivní rukou levice. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že pasivní ruka ukazuje vrozené charakteristiky a potenciál člověka, zatímco ruka aktivní ukazuje to, co člověk nashromáždil během svého života. Pakliže je rozdíl mezi dlaněmi veliký, znamená to, že člověku je vlastní přijímat rozhodnutí zásadním způsobem měnící jeho život. Navíc ho to charakterizuje jako osobnost usilující o svůj rozvoj a sebezdokonalení.

Určení hlavních linií – čar
Na dlaních je mnoho čar, nejvýraznější však jsou mezi nimi tyto: čára srdce, čára hlavy, čára života a čára osudu.

Čára osudu

Tuto čáru nemá každý. Směřuje ze spodní části dlaně přes její střed k prostředníčku. Čára osudu ukazuje, do jaké míry je život člověka ovlivněn vnějšími faktory a okolnostmi. Čím hlubší čára je, tím silnější je vliv vnějších sil (osudu) na jeho činy, myšlenky a život jako celek. Pokud však čára osudu začíná společně s čarou života, pak člověk sám utváří svůj osud.

Čára života

Tato důležitá čára neznázorňuje pouze fyzické zdraví člověka, odráží také závažné životní změny. Podle soudobé chiromantie délka životní čáry nijak nepředznamenává délku života. Dlouhá čára života vypovídá o odpovědnosti, spolehlivosti a pevnosti i v těch nejtěžších dobách. Životní čára končící blízko středu dlaně je pokládána za krátkou a často vypovídá o člověku, který dokáže snadno manipulovat jinými lidmi. Slabě vyznačená čára života ukazuje na nízkou úroveň energie, hluboká naopak na přítomnost velké životní síly. Životní čára přerývaná pak vydává svědectví o prudkých změnách ve způsobu života z jakýchkoli příčin.

Čára hlavy (rozumu)

Tato čára ukazuje, do jaké míry člověk využívá rozumové schopnosti. Začíná na kraji dlaně pod ukazováčkem a prochází celou dlaní k jejímu vnějšímu okraji. Vzdálenost mezi počátkem linie hlavy a počátkem linie života ukazuje jak moc je člověk ochoten riskovat. Jestliže jsou tyto dvě čáry ve svém počátku spojeny, je člověk v životě spíš opatrnější. Čím větší je mezera mezi počátky obou čar, tím sebejistější a více ochotný riskovat člověk je. Čára prohnutá značí tvůrčího, spontánního člověka, čára rovná je spojena s člověkem praktickým a strukturovaným ve všech svých činnostech. Pokud jde o délku, pak s kratší čarou hlavy se setkáváme spíše u lidí, kteří se více opírají o logiku než o fantazii a představivost. Dlouhá čára hovoří o člověku navyklém dovádět všechny věci až do konce.

Čára srdce

Tato linie charakterizuje emocionální stálost a romantické perspektivy. Křížky a přeryvy na ní znamenají období smutku, žalu, nebo deprese. Jestliže čára srdce začíná pod prostředníčkem nebo až za ním, je pokládána za krátkou. Krátká a rovná srdeční čára ukazuje na člověka, kterého romantika moc nezajímá a vyžaduje více svobody. Pokud linie srdce začíná pod ukazováčkem, je pokládána za dlouhou.Rovná a dlouhá srdeční čára vypovídá o člověku otevřeném, který bere v úvahu city jiných lidí. Prohnutá krátká srdeční čára představuje uzavřenou osobnost, která dává přednost styku s jen nevelkým počtem přátel. Prohnutá dlouhá čára srdce ukazuje, že člověk umí otevřeně vyjadřovat své pocity a city. Pokud je to křivá čára směřující vzhůru, je její majitel srdečný, dobrý a laskavý člověk.

Určení tvaru ruky

Kromě čar na dlani může o člověku ledacos říci i tvar jeho ruky. Každý tvar ruky je spojen s jedním ze čtyř živlů, a ukazuje tak na určité rysy osobnosti. Existují čtyři typy tvaru ruky, podle délky prstů a délky dlaně.

Typy osobnosti podle formy dlaně

Země
Tvar ruky je charakterizován čtvercovou dlaní s krátkými prsty. Prsty jsou pokládány za krátké, pokud délka prostředníčku je menší než 3/4 délky dlaně. Lidé s tvarem ruky Země bývají zpravidla praktičtí, odpovědní a poněkud přízemní. Často jsou spojeni s přírodou. Jejich jednání s lidmi je prosté.

Oheň
Dlouhá dlaň a krátké prsty jsou typické pro tento typ osobnosti. Jsou to ruce spontánních, nadšených a optimistických lidí. Jsou zpravidla extrovertní, mají rádi riziko a vyznačují se zvýšeným sebevědomím.

Vzduch
Tvarem ruky je čtvercová dlaň s dlouhými prsty. Jsou to intelektuálští a společenští lidé. Zpravidla jsou pohybliví, hovorní a mají rádi změnu. Při plnění jakéhokoli úkolu rádi nacházejí různé možnosti. Vždy si jdou svou vlastní cestou.

Voda
Tento tvar charakterizuje dlouhá dlaň s dlouhými prsty. Jsou to dlaně lidí tvůrčích a intuitivních. Bývají zpravidla poněkud naivní a rozmarní. Často jsou to introverti.

=========
Chiromantie: pahorky na dlani
Co může tvar dlaně říci o člověku

Facebook AstroPlus.cz