Chiromantie: pahorky na dlani


Když začínáme s chiromantií, první, čemu věnujeme pozornost, jsou čáry na dlani, z nichž vyčteme minulost i budoucnost. Neméně důležité však jsou také pahorky, mezi nimiž čáry probíhají. Také ony mohou mnohé povědět. Pahorky jsou vyvýšená místa v dlani pod prsty a na hraně ruky. Důležitá je jejich výraznost i případná zvláštní znamení. Výrazně vystupující pahorky znamenají energii, je-li pahorek nízký, plochý, nebo dokonce vůbec chybí, je to znak malých duševních a tělesných sil.

Venušin pahorek — někdy se mu také říká velký palcový pahorek, protože leží pod kořenem palce. Vypovídá o citech svého nositele a jeho vztahu k lásce. Pokud je část pahorku, která je blíže k ukazováčku, více výrazná, znamená to, že dotyčný je nositelem ušlechtilých, světlých a čistých citů. Pokud výrazně více vystupuje část bližší zápěstí, jde o člověka sexuálně nevázaného nebo přikládajícího sexu velmi velký význam. Pokud je Venušin pahorek téměř plochý, vyjadřuje to citovou chladnost, hezky utvářený a souměrný pahorek mluví o harmonickém vztahu. Husté a hluboké rýhy dokládají vášeň a horoucnost lásky. Velmi vzácně se setkáme na Venušině pahorku s křížkem – svědčí o tom, že nositel bude mít na celý život jedinou lásku.

Jupiterův pahorek leží pod ukazováčkem. Jeho přítomnost svědčí o snaze dosáhnout štěstí. Pokud vůbec není, což je velmi vzácné, jde o člověka líného a sobeckého. Klidný život slibuje hladký Jupiterův pahorek, pokud je na něm rovná čára, věští to úspěch; mnoho nevelkých čárek vypovídá o ctižádosti často završené úspěchem. Mohutný Jupiterův vrch říká, že jeho majitel si umí užívat všechny půvaby života – někdy až příliš.

Saturnův pahorek leží u kořene prostředníku. Je-li dobře zřetelný, jde o smělého a nezávislého člověka obdařeného vtipem, opatrností i moudrostí. Pokud je pahorek téměř plochý, pak v životě nositele chybí radost a bývá dost uzavřený. Velmi silně vystupující Saturnův pahorek vypovídá o melancholickém temperamentu, uzavřenosti, asketizmu, výčitkách svědomí. Pokud je na něm množství čárek, věští to neštěstí, naopak jedna rovná čára dokládá veliké štěstí.

Sluneční nebo také Apollónův pahorek najdeme u kořene prsteníčku. Jasně vystupující signalizuje rozum, genialitu, náboženskou snášenlivost, lásku ke kráse. Je-li vyvinut opravdu velmi silně, pak jde o člověka s velkou láskou k penězům a marnotratníka, chvastouna a marnivce. Pokud Sluneční pahorek téměř chybí, je člověku cizí smysl pro krásu, umění a ideály a je studeným materialistou. Na talent a slávu ukazuje jedna zřetelná linie, dvě protínající se čáry říkají, že talent nedosáhne úspěchu a naplnění.

Merkurův pahorek, někdy také vrch malíku, leží přímo pod malíčkem. Je-li přespříliš vyvinutý, prozrazuje člověka prolhaného, se sklony ke krádeži. Hladký pahorek hovoří o inteligenci a vtipu. Je-li zřetelně viditelný, pak jeho nositel má rád vědu, má schopnosti k duchovní činnosti, je to schopný řečník a může být úspěšný jako obchodník. Pokud je pahorek protnut jednou či dvěma hlubookými čarami, nadcházejí velké životní změny.

Druhý Marsův pahorek, Vrchní vnější vrch leží pod vrchem malíku. Zodpovídá za sebeovládání, odvahu, rozhodnost a rytířskou ušlechtilost. Čím více je vyvinut, tím více je jeho nositel odhodlán riskovat a tím snáz se vypořádává s těžkými situacemi. Najdeme-li zde prohlubeninu, je to doklad sklonu ke zbabělosti.

Marsův pahorek, někdy také malý palcový vrch najdeme mezi Jupiterovým a Venušiným pahorkem. Prozrazuje náruživost, krutost a agresivitu. Pokud má přiměřenou velikost, není třeba se zneklidňovat, pokud však silně vystupuje, zmíněné vlastnosti mohou mít negativní zabarvení.

Měsíční pahorek (Spodní vnější vrch). Leží pod Merkurovým a druhým Marsovým pahorkem. Pokud je normálně viditelný, vypovídá to o čistém srdci, nedotčenosti, dobré intuici a živé fantazii. Někdy to může naznačovat sklony k sentimentalitě a mysticismu. Pokud je spíše plochý, má jeho majitel slabou představivost a chybí mu estetické cítění a vkus. Naopak velmi zřetelný a vystupující pahorek hovoří o člověku smutném, se sklony k zoufalství i věčné nespokojenosti, s nezkrotnou fantazií, snícího o nesplnitelných věcech a honícího se za přeludy. Čáry na tomto pahorku hovoří o častém špatném tušení a bolestech hlavy.

=========
Chiromantie: znamení na ruce, ukazující na extrasenzorické schopnosti
Prsty vás prozradí

Facebook AstroPlus.cz