Čtení z ruky: o čem vypovídá palec

cteni-z-ruky-palec

Chiromantie přisuzuje palci výjimečné postavení. Podle ní právě on zodpovídá za sílu vůle, základní povahové rysy a osobní kvality člověka. Pouhým pohledem na palec se tak můžeme o člověku mnohé dozvědět.

Velikost palce

– Palec obvykle dosahuje ke kořeni ukazováčku. Ukazuje to, že v člověku jsou všechny vlastnosti přiměřené.

– Je-li palec kratší, máme co dělat s nerozhodnou a pochybující povahou.

– Je-li palec naopak delší, hovoří chiromantie o dobře sformovaných vůdcovských rysech povahy.

– Pokud je palec příliš dlouhý, je to příznak despotické a uzurpátorské povahy.

Tloušťka palce

Ti, kdo umějí věštit z ruky, dokážou podle tloušťky tohoto prstu poznat míru duchovního rozvoje, sklony a priority.

– Je-li palec velmi štíhlý, ukazuje to na tvůrčí založení. Nositelé takového palce jsou velmi citliví a snadno zranitelní. Bolestně reagují na kritiku a často se nevyznají ve svých vnitřních pocitech.

– Pokud je palec velmi tlustý, vypovídá o tvrdohlavosti, vytrvalosti, obratnosti a cílevědomosti. Člověk s tímto typem palce usiluje o materiální blahobyt.

– Palec průměrné tloušťky nacházíme u lidí, u nichž jsou materiální a duchovní rozvoj neoddělitelně spojeny. Jsou to lidé rozvážní a harmoničtí.

Ohebnost

Ohebnost vydává svědectví o vnitřních lidských kvalitách.

– Jestliže se palec dobře ohýbá, je dokladem dobromyslnosti, laskavosti a štědrosti.

– Pokud se palec ohýbá špatně, vypovídá to o tvrdosti, rozhodnosti, cílevědomosti a sebejistotě.

Kůstka u kořene palce

Chiromantie věnuje při zkoumání palce pozornost rovněž kůstce u jeho kořene. Čím silněji vystupuje, tím více má člověk rozvinuto logické myšlení. Je-li naopak nepozorovatelná, je dotyčný zvyklý myslet více srdcem a důvěřuje spíše své intuici nežli rozumu.

Poznáváním chiromantie poznáváte sami sebe. Všímejte si svých dlaní, čar a rýh, prstů a znaků na ruce. Mohou vám odhalit tajemství vaší budoucnosti i přítomnosti.

=========
Smysl života. Šest důvodů příchodu duše na svět.
Jak na problémy? Metoda ho´oponopono..

Facebook AstroPlus.cz