Co říkají znaménka na dlaních a prstech

Znaménkům na dlaních přisuzuje chiromantie velký význam. Zkušení chiromanti tvrdí, že znaménka sdělují mnoho o osudu svého nositele a vypovídají také o jednotlivých rysech jeho povahy.

Bez ohledu na umístění, odstín a velikost znamének jsou jejich nositelé výjimečnými lidmi nadanými různými talenty a často i mimosmyslovými schopnostmi. Vnímají citlivě energii lidí kolem sebe, dokážou soustředit své volní úsilí na dosažení vytýčeného cíle. Některá znaménka se během života objeví a zase zmizí, což věští nějakou brzkou událost. Znaménka stálá charakterizují povahové rysy nositele a vypovídají o jeho celkovém osudu.

Dočasná znaménka

Mohou mít světle hnědé, hnědé nebo černé zbarvení. Ta první bývají zvěstovateli radostných událostí, například svatby, materiálního zisku nebo narození dítěte. Tmavé zbarvení naopak naznačuje blížící se nepříjemnosti – nemoc, ztrátu majetku, rozloučení se životním partnerem.

Znaménka trvalá

Tato «znamení» jsou nejčastěji informací o celém životě nositele, i když někdy vypovídají o jeho určitých obdobích. Světlá znaménka nasvědčují neuvěřitelnému štěstí. Jejich majitel může počítat s blahosklonností štěstěny v hazardních hrách i s úspěšným vyřešením důležitých životních otázek včetně finančních. Tmavá barva znamének signalizuje sklony k sebeanalýze a depresivním stavům. Jejich nositelé by se neměli uzavírat do sebe, naopak by měli vyhledávat lidskou blízkost a snažit se obklopit se pozitivitou.

Znaménka na pravé dlani

Vizuálně si dlaň bez prstů rozdělte na čtyři části. Výklad významu znamének souvisí s jejich umístěním v jednotlivých částech.

• Pravá horní — rozvinutý intelekt, analytické schopnosti.

• Levá horní — hudební a literární nadání.

• Pravá spodní- organizační schopnosti, rozený vůdce.

• Levá spodní – optimismus, umění dosahovat úspěchu i v beznadějných záležitostech.

Znaménka na levé dlani

Opět si dlaň rozdělíme do čtyř částí.

• Levá spodní – dotyčný je miláčkem osudu, má silného anděla strážce

• Pravá spodní — velké schopnosti ve studiu jazyků.

• Levá horní — umění manipulovat lidmi, hypnotické schopnosti.

• Pravá horní – prozíravost, praktičnost, šetrnost.

Znaménka na prstech pravé ruky

Malíček, prsteníček, prostředník a ukazovák mají po třech článcích. Palec má dva. Legenda k umístění znamének je jednoduchá. Budeme je počítat směrem ode dlaně, takže článek číslo jedna na prstu bude ten, který je dlani nejblíže.

Znaménko na malíčku pravé ruky

• První článek — umění uhájit svůj názor.

• Druhý článek — neobyčejně přitažlivý zevnějšek.

• Třetí článek — znamení mudrců.

Znaménko na prsteníku pravé ruky

• První článek — veliká síla vůle, nevyčerpatelný vnitřní potenciál.

• Druhý článek — přitažlivost, půvab, šarm, vkus.

• Třetí článek – romantická povaha, „široká“ duše.

Znaménko na prostředníčku pravé ruky

• První článek – «znamení vládců». Dotyčný bude ve všem první.

• Druhý článek — umění naklonit si lidi, komunikativnost.

• Třetí článek — vznětlivá povaha; maximalista.

Znaménko na ukazováčku pravé ruky

• První článek — znamení slávy, proslulosti a úspěchu.

• Druhý článek — sklony k sebeanalýze, vynikající paměť.

• Třetí článek — materiální hojnost bez velkého úsilí.

Znaménko na palci pravé ruky

• První článek – laskavost, upřímnost, velký smysl pro humor.

• Druhý článek – sportovní úspěchy, výdrž a odolnost.

Znaménka na prstech levé ruky

Znaménko na malíčku levé ruky

• První článek — vzdělání, řečnické schopnosti, mohutný intelekt, štěstí.

• Druhý článek — umění být duší společnosti, štědrost, nezištnost.

• Třetí článek – znamení senzibilů.

Znaménko na prsteníčku levé ruky

• První článek — u mužů znamení don chuanství, u žen je nositelka ženou osudovou.

• Druhý článek — schopný stratég a taktik, skvělé výsledky na politickém kolbišti.

• Třetí článek — dobře rozvinuté logické myšlení, nadání pro exaktní vědy.

Znaménko na prostředníčku levé ruky

• První článek — mohutná energie, schopnost magie a věštění.

• Druhý článek — bohatý vnitřní svět, filosofické založení.

• Třetí článek – u mužů velký smysl pro rodinu, u žen manželská věrnost a skvělé vlohy hospodyně.

Znaménko na ukazováčku levé ruky

• První článek — schopnost změnit vlastní osud.

• Druhý článek – průkopnická povaha, umění vést a získávat lidi.

• Třetí článek — snadný osud, štěstí ve všech životních oblastech.

Znaménko na palci levé ruky

• První článek — umění přizpůsobit se jakýmkoli životním okolnostem a realizovat jakýkoli záměr.

• Druhý článek — pevné zdraví, schopnost vidět to, co jiní nevidí.

Znaménka na dlaních jsou velmi silná znamení, která zanechal osud. Jejich nositelé mají sklon k sebepoznávání a sebezdokonalování, což jim dává možnost utvářet vlastní osud.

=========
Chiromantie: znamení na dlani, předpovídající šťastný život
Co o lidském charakteru prozradí ruce?

Facebook AstroPlus.cz