Jak poznáme pozemského anděla?


Existují rysy typické pro všechny pozemské anděly. Tady jsou některé příklady:

Pocit odlišnosti od ostatních, pocit jakési cizosti.

Prakticky všichni pozemští andělé uváděli, že se od dětství «cítili být jiní než ostatní».
Mnozí pozemní andělé se v různých obdobích svého života stávali objekty zlých vtipů a narážek jenom proto, že jejich zjev, zájmy nebo chování se vymykaly obvyklým měřítkům.

Zvýšená citlivost k jiným lidem, na chemické látky a násilí v jakékoli podobě. Pozemní andělé se vůbec necítí dobře ve velkém shromáždění lidí. Pociťují přitom působení příliš silného emocionálního a fyzického vyzařování vycházejícího z lidí kolem. Většina pozemních andělů se naučila vybírat si potraviny, čistící a prací prostředky i kosmetiku s nízkým obsahem chemikálií, neboť často mívají sklony k alergiím. Násilí v jakékoli podobě na ně působí drtivým dojmem, ať jde o rodinné hádky, negativní informace ve zprávách nebo filmy s krutými scénami. Někdy to okolí až dráždí: „Ty jsi ale citlivka!“ Ano, citlivost je posvátný dar, který s sebou pozemní andělé přinášejí na Zemi. Pomáhá jim intuitivně si vybírat činnosti, kde může jejich přínos být zvláště cenný. I kdyby se snad některý z pozemních andělů chtěl tohoto specifického rysu nějak zbavit, nemůže se mu to podařit.

Pocit povolanosti.

I když pozemní anděl dosud přesně neví, v čem spočívá jeho poslání, cítí, že je povolán učit nebo léčit lidi. Vždycky ví, že jeho životním úkolem je vzdělávat, léčit, sloužit, vykonávat práci, která pomůže tomuto neklidnému světu. A i když ještě nezná svůj konkrétní úkol, je odhodlán dělat vše, co může.

Nejednoduché osobní vztahy.

Často pozemní andělé vyrůstají v rodině citově nestabilních rodičů, kteří jim ubližují. Když dospějí, střetávají se s podrazy a urážkami kamarádů a partnerů. Často uzavírají manželství s lidmi nevěrnými, nečestnými a hrubými. Mnoho pozemních andělů je vysláno do rozpadajících se rodin, aby zde sehráli roli dítěte – léčitele. V takové rodině se cítí jako cizí děti, nepociťují žádnou skutečnou blízkost a náklonnost rodičů ani sourozenců. Není na tom nic divného, vždyť fyzická rodina není jejich rodinou duchovní. Někteří pozemní andělé si schválně vybírají rodiny s takovou složitou vnitřní situací, aby je těžkosti, které je tam očekávají, vedly k rychlejšímu osobnostnímu růstu. Pouze pevné odhodlání a snaha porozumět a dát dohromady tyto nespořádané rodiny jim umožňuje vymotat se ze sítí podobných vztahů.
Zcela neznámí lidé jim vyprávějí o svých těžkostech, včetně občas velmi osobních informací. „Nevím proč, ale cítím k vám velikou důvěru“, říkají jim.

Vypadají mladší než je jejich biologický věk

Snad proto, že se správně stravují, lépe se o sebe starají, sportují a vyhýbají se chemikáliím. Možná to souvisí s úrovní jejich duchovnosti. V každém případě se na Zemi pozemní andělé všem zdají být mladší, než ve skutečnosti jsou. Výjimku tvoří pouze Mudrci, kteří brzo šediví a jejich vážný výraz působí spíše starším dojmem.

Často buď oni sami nebo někdo z členů jejich rodiny propadá zhoubným návykům.
Může to být přejídání, drogy, alkohol, cigarety, vztahové závislosti nebo všechno dohromady. Někteří z pozemních andělů se tak snaží potlačit svoji odlišnost od ostatních Pozemšťanů a vnitřní potřebu naplnit své životní poslání.

Zvonivé zvuky. Většina pozemních andělů, i když ne všichni, pravidelně slýchá zvuk o vysoké frekvenci. Dochází k tomu ve stresových situacích nebo ve chvílích smutku. Mnozí ho chápou jako nepotřebné dráždění, ve skutečnosti však jde o proud kódovaných informací, kterou jim vysílají jejich stvořitelé a která jim má pomoci vyřešit některé pozemské problémy. Také jim tak mohou být předávány instrukce k plnění jejich vlastní pozemské mise. Pozemní andělé mohou naštěstí v myšlenkách požádat Nebesa o „ztlumení zvuku“ nebo snížení jeho frekvence tak, aby jim zvonění v uších nepůsobilo příliš velké nepříjemnosti.

Podle: Doreen Virtue «Pozemští andělé»

=========
Čára strážného anděla na lidské dlani – máte ji?
Těžký život anděla

Facebook AstroPlus.cz