Jak nechat odejít to staré a začít šťastně žít

JAK-NECHAT-ODEJÍT

Zbavit se něčeho starého je vždycky těžké, nadarmo se neříká, že zvyk je druhá přirozenost. Udělat to však musíme, protože jinak nemůžeme stvořit něco kvalitativně zcela nového. Nejprve si tedy připravte svůj osobní seznam jako základ pro očištění prostoru. Zapište si vše, co vám doslova svazuje ruce, brání v rozhodném jednání a blokuje vaši efektivitu: dluhy, nedokončenou práci, nevyjasněné vztahy, zklamání, lítost a pocity křivdy. Vybavte si všechno, co vám brání cítit se volně, energicky a svěže.

Buďte přitom opravdu velmi konkrétní!

Vedle každého z uvedených bodů uveďte lhůtu, do níž se hodláte této obtíže zbavit,. Pokud je něco v blízké budoucnosti těžko odstranitelné (velké dluhy typu hypotéky), zamyslete se, co udělat, aby vás to přestalo psychicky deptat.

Pokud vás trápí nějaké vztahy a nedokážete nebo nemůžete s dotyčným mluvit, napište mu. Dopis ani nemusíte odeslat. Hlavní je, že jste cítili, že konflikt je vyřešen.

Jestliže jste přišli o práci, musíte zaujmout tento postoj: „Práce to byla skvělá, takže teď mám skvělé zkušenosti, všechno umím a dokážu“.

K čemu je to dobré? Musíte za každým trablem udělat tečku. Musíte cítit, že věc je uzavřená. Bez toho se dál nepohnete.

Všechny nedokončené záležitosti jsou zátěží, kterou vláčíte z minulosti do přítomnosti. Vydáváte na to síly, které potřebujete k budování svého budoucího života.

Jak se postupně budete vypořádávat s jedním bodem za druhým, ucítíte příliv energie a sil.

JEDNOTA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO – JAK OČISTIT PROSTOR

Podívejte se na pokoj, v němž sedíte. Jak moc je v něm uklizeno? Jsou věci na svých místech? Je velmi důležité udržovat čistotu a pořádek v prostoru, v němž žijeme. Stimuluje to náš vnitřní pocit, že také s námi je vše v pořádku.

Pokud nedokážete udržet pořádek a máte doma často neuklizeno, je to svědectví skutečnosti, že také uvnitř máte mnoho neuspořádaných záležitostí. Vybavte si lidi ze svého okolí, jejichž byt by vyžadoval důkladný úklid, nebo kolegy z práce, na jejichž stole je ustavičný chaos. Zpravidla takoví lidé nedosahují žádných převratných finančních úspěchů, protože v celém jejich životě, včetně peněz, chybí systém.

Všechny oblasti našeho života jsou vzájemně propojeny a pokud v nějaké připustíme chaos a propad, nevyhnutelně tím ovlivňujeme všechny ostatní. Udělat nepořádek je velmi snadné, daleko těžší je se ho zbavit. Je to však životně nezbytné.

Nemusíme být žádnými pedanty. Nemá smyslu dopracovat se chorobného zvyku ustavičně cídit a přelešťovat každou plochu. Život je nedokonalý, proto je tak krásný. Dopřejme i svému životnímu prostoru právo na určitou nedokonalost. Člověk se musí naučit někdy některé věci přehlížet a umět se uvolnit. Náš životní prostor může mít poněkud bohémský vzhled. To nicméně neznamená, že nebudeme usilovat o to, aby v celém bytě či domě, zejména ale v našem pracovním prostoru, ať je to pracovna nebo jen stůl, nepanoval určitý řád, určitý systém. Budeme-li uklízet o něco častěji a budeme-li k tomu přistupovat zlehka, třeba s náladovou hudbou, nikoli se zběsilým odhodláním a zavilostí, zjistíme, že to není nic tak hrozného. Problémy se dají řešit zvnitřku. Pak se dostavuje vnější harmonie. Můžeme zavádět pořádek a čistotu zvnějšku, s radostí a vesele. A vnitřně pak budeme i zastaralé problémy řešit snáz a rychle.

To, co se děje uvnitř, se s docela velkou přesností odráží ve vnějším prostoru. Vaše myšlenky, pocity, vaše vnitřní já a vše, co je vám v daný moment vlastní (zvyky, každodenní rituály, dovednosti), představuje stav stoprocentní zaplněnosti. Aby se vám v životě objevilo něco nového, je třeba zbavit se něčeho starého. Někdy to je nepohodlné, někdy i bolestné, takový je však život – musíme se zříci něčeho, čemu jsme uvykli, abychom mohli růst.

Začněme od materiálního. Určitě máte doma něco, co se už dávno chystáte vyhodit, ale zatím jste to nedokázali, protože na té věci citově lpíte. Avšak jestliže už vás jednou napadlo, že je třeba se jí zbavit, znamená to, že jste se jí měli zbavit předevčírem, možná už před půl rokem. Je třeba vyhazovat nepotřebné a nepoužívané krámy bez lítosti a ihned. Místo, které uvolníte, může sloužit něčemu novému, co doopravdy potřebujete, co vám bude sloužit.

V další etapě byste se měli dokázat zbavit kritických slov, bouřlivých reakcí a ostrých prohlášení. To je samozřejmě daleko těžší než vyhodit nějaký nepotřebný krám, ale je to nicméně stejně dosažitelné. Nemá smysl vzít si do hlavy, že se zítra probudíte jako úplně jiný člověk. Velké změny bývají postupné, jsou výsledkem malých krůčků. Proto velkou pozornost věnujte maličkostem.

Pro každého je velmi obtížné rozloučit se s obvyklým způsobem života. Zvyk nám přináší pocit falešného bezpečí a pochybné ochrany, a to i když nás přítomný stav věcí neuspokojuje a prohlašujeme, že si přejeme žít jinak a nově. Nový život se však do prostoru zaplněného tím starým zkrátka nevejde.

=========
Certifikát splněných přání
Dodržujte 7 pravidel a přání se budou plnit

Facebook AstroPlus.cz