Jak blokujeme svoje čakry

1.První čakra – červená barva; kostrč – Spojení se Zemí, odpovídá za životní sílu člověka. K blokaci dochází, když člověk cítí strach. Pro zlepšení činnosti a odstranění bloku nepotlačujte své strachy, naopak mějte jejich příčinu před očima. Pohlédněte svým strachům „do tváře“. Ujasněte si je a uložte, kam patří.

2. Druhá čakra – oranžová barva; pod pupkem, odpovídá za tvůrčí realizaci a uspokojování potřeb. Blok vzniká, cítí-li člověk vinu. Je to ničivý stav. Odblokovat musíme stejným postupem jako u první čakry.

3. Třetí čakra – žlutá barva; pupek – energetické centrum organismu; odpovídá za sílu odhodlání. K bloku dojde, cítí-li člověk stud a ZKLAMÁNÍ. Blokujeme tak nejenom třetí, ale i druhou čakru. Odblokování probíhá stejně jako u první a druhé čakry.

4. Čtvrtá čakra– zelená barva; srdce. Podílí se na všech životních procesech. Blokuje ji žal. Opět ničivý stav. Blokovaná čtvrtá čakra vede k pocitům tíhy a bolesti na srdci. Odblokování je složitější než u jiných čaker – člověk bývá apatický a nedokáže střízlivě nahlížet vzniklý problém. Je třeba velké síly vůle, aby se v situaci orientoval, pochopil příčinu a viděl ji ze všech stran.

5.Pátá čakra – světlemodrá; krk. Počátek funkcí výměny látkové, komunikace a tvorby. Blokuje ji lež, včetně lži sobě samému. Je nejspíš velmi těžké nelhat. Pokud si poctivě ujasníme situaci, uvidíme, jak vznikla, že působí jako virus přeskakující od jednoho k druhému. Tomu, kdo vás podvedl, neodpovídejte stejně a nelžete ani sami sobě.

6. Šestá čakra – modrá barva; mystické třetí oko. Umožňuje kontakt s podvědomím, odpovídá za poznání a nadsmyslové vnímání. Blokuje ji špatné rozlišení pravdy a iluze, nejednotnost pohledu na svět. Neberte na sebe více, než dokážete unést. Berte jako fakt to, co je vám dáno. Sny se plní, jsou-li reálné.

7. Sedmá čakra – fialová; temeno – spojení s energií Vesmíru. Blokuje ji silné přízemní spojení: domov, práce, lidé , pocit nedokonalého bytí atd. Je třeba oprostit se ode všeho lpění. Nejtěžší je propustit někoho, koho milujeme. Nepřivlastňujte si, umějte propouštět.

=========
Metody okamžité energetické pomoci
Máte na dlani písmeno „M“? Podívejte se, co to znamená…

Facebook AstroPlus.cz