Metody okamžité energetické pomoci

metody

Existují situace, kdy se člověk ocitá v nebezpečí negativního energetického působení jiných lidí. Hádky a scény, nepříjemné rozhovory, nadávky a hrozby. To jsou chvíle, kdy jsme zaplaveni takovou dávkou negativní energie, která se může podepsat na našem zdraví, vést k úpadku sil a v jednotlivých případech i k těžkým problémům tělesného energetického systému.

1. Jestliže jste absolvovali nepříjemnou rozmluvu a pociťujete pokles sil, co nejdříve najděte příležitost k umytí rukou. Držte ruce v proudu tekoucí vody alespoň minutu. Voda sejme negativní energii, kterou jste nachytali.

2. Slova nejsou pouze nositeli smyslu, ale nesou také energii. Jsou-li vám adresována slova závisti, pochlebování nebo falešných přání, pomyslete si nebo potichoučku řekněte „Pravé slovo jenom v pravou chvíli“.

3. Pokud vás někdo uráží, velmi potichu mu řekněte: „Co je tvoje, vezmi si zpátky“.

4. Po náročném rozhovoru, když cítíme ochabnutí sil, rozhodně bychom měli využít efektu energetického přenosu. Zastavte se někde na vhodném místě a podržte se keře nebo stromu levou rukou (levá ruka je v lidské energetice tou, která dává) a představte si, že s ním navazujete energetické spojení. Představujte si, jak se přes svou levou rukou zbavujete negativity, jak ji tudy vytlačujete z těla ven. Pomyslete si nebo jen pro sebe řekněte: „Sejmi ze mě všechnu špínu a negativní energii“. Stačí dvě tři minuty. Můžete pocítit nucení ke zvracení a lehkost v těle.

Uchopte zápalku. Obyčejnou zapálenou sirku. Dýchejte na ni a představujte si, jak na ni přechází negativní energie. Potom sirku zastrčte opáleným koncem do země.

Je to jednoduché. Při vší jednoduchosti však tyhle metody nepodceňujte. Jsou rychlé a fungují.

=========
Mějte se rádi. Změníte svou karmu.
Jak do svého života přilákat příjemné události?

Facebook AstroPlus.cz