Čtyři ochranné runy

Odedávna se runové symboly používaly také jako ochranné znaky proti zlým duchům, nepřátelům a neštěstí. Abyste si mohli zvolit svůj runový ochranný znak, podívejte se na jeho popis a zvolte ten, který vám vyhovuje.

Algiz

Jejím hlavním významem jsou ochrana a obrana. Varuje člověka před nebezpečím, zostřuje jeho vnímavost k nečekaným a nebezpečným situacím. Aktivuje intuici a pomáhá porozumět varovným osudovým znamením. Člověk, který má tuto runu při sobě, vždycky včas vycítí blízkost nepříjemností nebo neštěstí. Algiz může sloužit jako osobní amulet, nebo jím lze vybavit svůj dům.

Isa

Znamená led. Led a krupobití byly pokládány za nepřátelskou životní sílu. Je ochranným symbolem. Neutralizuje negativní vnější působení přírodních sil. Nabádá k trpělivosti, vyčkávání a soustředění, varuje před ukvapeností. Pomáhá zbavit se závislosti. Chrání před intrikami nepřátel a pomluvami.

Teiwaz

Má vztah k boji, vítězství a ochraně. Podporuje odvahu a rozhodnost, symbolizuje čest, sílu vůle a životní sílu. Slouží jako osobní jako amulet. Pomáhá k vítězství – ať už v boji, ve sportu, v podnikání, v obchodě, kdekoli. Chrání před záměry nepříznivců a obrací jejich zlou vůli nazpět proti nim. Je dobrou pomocí těm, kdo mají málo odvahy a rozhodnosti.

Thurisaz

Mocný runový symbol, který představuje hromy a blesky, moc a sílu, vůli k boji a překonávání překážek. Je ochranným štítem proti nepřátelským silám známým i neznámým. Chrání před nedobrým vlivem v práci, lásce i zdraví, před cizí agresivitou. Dodává sebedůvěru a pevnost. Může sloužit jako osobní amulet, nosí se na srdci. Aktivuje veškerý energetický potenciál svého nositele.

Tyto runy můžete použít k ochraně obydlí i jako čistě osobní amulet. Runu, kterou si zvolíte, si namalujte sami. Jako materiál je nejlepší dřevo nebo kámen. Runový symbol se maluje barvou, inkoustem, vypaluje se nebo tesá. Runa vyrobená vlastnoručně má daleko větší sílu, než runa zakoupená v obchodě.

=========
Náramek Shamballa pro štěstí
Jak zajistit plnění svých přání?

Facebook AstroPlus.cz