Červená nit jako ochrana před uhranutím a uřknutím

Červená vlněná nit je nejsilnější ochranou před uhranutím. Červená barva symbolizuje energii Slunce a života. Kromě ochrany před negativní energií nepříznivců dokáže červená nit svého majitele zbavit černých myšlenek i závisti a tendencí k nedobrému jednání.

Jako vůdčí hvězda na nebi vede nit člověka po správné životní cestě a pomáhá mu, aby byl lepší. Protože se k nám dostala z Jeruzaléma, říká se jí také Jeruzalémská nit. Už od dávných dob bývalo zvykem vázat dítěti na zápěstí červenou vlněnou Jeruzalémskou nit, aby ho chránila před pohledy nehodných lidí a zlým vlivem.

Proč se červená nit jako ochranný předmět má nosit na levém zápěstí?

Podle prastarého židovského mystického učení – kabaly – je levá strana lidského těla celkově zranitelnější vůči negativním vlivům a zlé vůli, onemocněním a jiným škodám způsobeným zlým pohledem. Potřebuje tedy větší ochranu. Pokud budete mít na levém zápěstí tenkou červenou nit, žádná zlá síla k vám nebude mít přístup a nedokáže na vás působit.

Navíc dokáže tenká vlněná červená nit nabít tepennou krev kladnými impulsy, které se rozšíří do celého lidského organismu. Majitel ochranného amuletu je tak obklopen neviditelným ochranným obalem, energetickým polem. Aby červená nit sloužila dlouho a byla spolehlivou ochranou, je vhodné ji zaříkat.

Jak amulet vyrobit

K tomuto obřadu je nejlépe být doma sám. Postavte před sebe tři voskové svíce a zapalte je. Sevřete nit v pěsti a třikrát opište kruh kolem plamene každé ze svic, ve směru hodinových ručiček. Nad každou ze svíček proneste zaříkání:

«Jako tě plamen osvěcuje, ať síla tvá mě ochraňuje od zlého pohledu, nečistých sil, nehodných slov. Amen“.

Vhodné období k tomuto obřadu je 12. až 15. den měsíce podle lunárního kalendáře. Po zaříkání uvažte na niti uzlík uprostřed a na každém jejím konci po jednom. Uvažte si ji na levou ruku a nemusíte se bát, že se stanete obětí zlého vlivu.

=========
Myšlenková obrana před uhranutím a uřknutím
Práh domu: znamení a magické vlastnosti

Facebook AstroPlus.cz