9 příznaků toho, že splácíme dluhy svých předků

Ať chceme, nebo nechceme, energie rodu na nás působí. Existence každého z předků nějakým způsobem ovlivnila náš život. Každý z nich vnesl svou energii do společné rodové energie plynoucí od počátku až do současnosti. Každý z nich přispěl svým vkladem v to, čím jsme dnes my. A také my přispějeme k rodové energii svým podílem.

Každý člověk pociťuje potřebu najít si SVÉ místo v životě.

Ve své psychologické praxi se někdy setkávám se situacemi, kdy je dost složité pochopit důvody, pro které klienta pronásledují nezdary a zjistit, kde se bere ona ničím nevysvětlitelná úzkost, pravidelně a zákonitě se zjevující – odnikud. Klienti sdělují, že mají pocit, jako by nežili svůj vlastní život a poukazují na jakousi jeho zneklidňující podivnost.

Poměrně často to vypadá tak, že klient, když hovoří o sobě, nepřipomíná žádné významnější traumatizující události, které by zažil, nebo stresy, kterými prošel, nicméně přesto zakouší posttraumatické reakce jako jsou například nenadálé záchvaty strachu, a to včetně jejich fyziologických projevů — bušení srdce, třesu, pocení, tělesného napětí atd., nebo jiných projevů, kupříkladu nutkavého jednání, fobií a depresí.

Nejlepším řešením bývá zapátrat v rodinné historii. Často se právě zde nachází zdroj – příčina symptomu, projektovaného některým z příbuzných předků na potomky, kteří o ničem nemají ani nejmenší tušení.

Během této terapeutické práce může dojít ke vhledu, nenadálému a nečekanému nalezení příčiny i řešení, k jakémusi osvícení, které umožní zbavit se nepříjemných příznaků a přestat splácet dluhy předků – obrátit list a začít nanovo, tentokrát už svůj vlastní, skutečný život.

Pro lepší ilustraci vlivu, který na nás energie rodu má, si můžete vyzkoušet nevelké diagnostické zdrojové cvičení. Pohodlně se usaďte, zavřete oči a zaposlouchejte se do svého pravidelného, klidného dechu. Zapamatujte si své pocity. A teď si představte, že za zády vám sedí vaše maminka a tatínek. Co cítíte? Teď si vizualizujte rodiče své matky a také otcovy rodiče, jak sedí za zády každého z nich. Změnily se vaše pocity? A dále si za každou z babiček a za každým z dědečků představujte jejich rodiče, ať už jste je znali nebo ne.

4 pokolení, to je 31 lidí!

Takže teď se obraťte a podívejte se na ně.

Existence každého z nich podmínila váš život, každý z nich přinesl svůj vklad do toho, čím dnes jste. Prociťte energii jdoucí z hlubin věků.

Zafixujte si své pocity.

Cvičení “Vizualizace rodu”

Jestliže jste se cítili příjemně, byli jste naplněni pozitivní a jasnou energií, znamená to, že síla vašeho rodu je na vaší straně a všichni ti lidé za vašimi zády jsou vám nápomocni. Váš rod v sobě nese velké zdroje a velké schopnosti. A to je jistě velmi dobrá a pro každého příznivá věc. Někdy však může člověk během tohoto cvičení mít i jiné pocity. Jsou-li to pocity vyloženě nepříjemné, pak by možná stálo za to zabývat se hlouběji historií své rodiny, ať už samostatně, nebo s pomocí odborníka.

Podíváme se na některé příznaky, které umožňují odhalit destruktivitu rodinného systému:

1. Syndrom výročí.

Věnujte pozornost datům nejdůležitějších událostí svého života (datům narozenin, svatby, narození dětí, úmrtí, onemocnění atd.) – všímejte si opakování a synchronicity.

2. Význam jména.

Jméno je jedním ze základů identity člověka, příjmení a jméno mohou přímo určit jeho místo v trojrozměrné soustavě ukazatelů v čase, prostoru a historii. Výskyt stejného jména v několika generacích může rovněž být důvodem k pozornějšímu zkoumání příčin výběru tohoto jména a očekávání s ním spojených. Freud psal o tom, že jména dělají z dětí přízraky.

3. Vztahy a očekávání spojená s jednotlivými rolemi v rodině.

Zjistěte, jaké jsou či byly vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, porovnejte vzorce vzájemných vztahů v několika generacích. Možná, že najdete shody.

4. Rodinná tajemství.

Výskyt zamlčovaných ostudných rodinných tajemství (například incestu, zneužívání, trestního postihu, psychického onemocnění atd.), sice neviditelně, v každém případě však destruktivně působí na potomky. Projevuje se nevysvětlitelným jednáním, nenadálými záchvaty strachu, obav a úzkosti, stejně tak jako jinými neobvyklými či podivnými projevy v chování členů rodiny.

5. Rodinné mýty.

Pěstuje-li rodina určité rituály a dodržuje nějaké zvyky, obvykle ji to stmeluje, jednotlivým jejím členům to dodává pocit sounáležitosti, dovoluje jim to cítit se v bezpečí a v atmosféře předvídatelnosti. V některých případech však pevnost rodinného rámce může omezovat rozvoj osobnosti jednotlivých členů rodiny a může se dokonce negativně odrazit na jejich psychické pohodě, což se může projevit řadou symptomů fyzické i psychické povahy.

6. Nešťastné náhody, nemoci, předčasná úmrtí, potraty a jiné tragické události opakující se z generace na generaci.

Pokud je něco takového pozorováno, může to s velkou mírou pravděpodobnosti nasvědčovat transgeneračnímu předávání a existenci transgenerační repetice.

7. Přítomnost nedokončeného smutku v rodině.

Odešlí, avšak neoplakaní, nepohřbení.

8. “Syndrom mrtvé matky”.

Ztráta matky v ranném dětském věku, mateřské deprese v prvním roce života dítěte.

9. “Náhradní dítě”.

Jestliže dítě, které se narodí, je jakousi kompenzací za ztrátu nějakého jiného blízkého člověka – například prvního dítěte, manžela, otce nebo bratra, je to rovněž důvod k bližšímu prozkoumání historie vlastního rodu.

Musíme zdůraznit, že výskyt všech uvedených příznaků není v žádném případě diagnózou problému. Umožňuje však stanovit okruh, ve kterém se může skrývat ta správná nitka, s jejíž pomocí dokážeme rozmotat klubko, které člověku brání volně žít a svobodně se rozhodovat.

Práce na zkoumání rodové historie je náročná, avšak mimořádně užitečná a také zajímavá. Vždyť každý člověk má v sobě pevně zakódovánu potřebu samostatně si najít, určit své místo v životě. Pokud se to podaří, zvýší se úroveň jeho vědomého přístupu k životu, harmonizuje se jeho vlastní Já i vztahy s jinými lidmi. Objeví novou životní energii a zdroje k dosahování vlastních cílů.

Anna Chodosová

=========
Pozor: nakažlivé myšlenky!
Co je to JÁ? Klasifikace čtyř lidských «JÁ»

Facebook AstroPlus.cz