Živá energie peněz

Na veškerou aktivitu člověka působí dva globální rytmy, dvojí energie.
Sluneční rytmus a Měsíční rytmus..

Také peníze můžeme klasifikovat jako Sluneční a Měsíční.

MĚSÍČNÍ peníze jsou ty nejjednodušší. Každý dobře ví, že Měsíc ovládá na Zemi příliv a odliv. Tím posiluje význam principu, který můžeme popsat jako princip «dávat-brát».

Měsíční peníze přijdou – Měsíční peníze odejdou.

Všechno, co Měsíc dá, si zase vezme.

Měsíční peníze se nedají ušetřit, dát stranou nebo investovat.

Všechny Měsíční peníze, které získáme, zase utratíme.

Aktivitou vytvářející proud Měsíčních peněz je námezdní práce.

Výplatu dostáváme jedenkrát za lunární měsíc.

Veškerá naše aktivita se při námezdní práci řídí měsíčním cyklem. Nás osobně se zpravidla nijak netýká.

Platíme jí za podíl na cizí aktivitě, za týmovou hru.

Za Měsíční etapou vývoje následuje etapa Sluneční.

SLUNEČNÍ peníze vznikají na základě jiného principu.

Přechod na Sluneční úroveň není vůbec snadný.

Lidé jsou připoutáni k Měsíčním penězům a jinou alternativu svému způsobu života nevidí.

Aktivitě umožňující vydělávání Slunečních peněz se obvykle říká podnikání, ale není podnikání jako podnikání. Krom toho podnikat se dá i v Měsíčním rytmu.

Byznys Měsíčního rytmu znamená byznys „prodej a kup“.

Má-li podnikatel cit pro přílivy a odlivy trhu, ví, kdy výhodně nakoupit a kdy s výhodou prodat.

Sluneční energie není alternativou energie Měsíční.

Ve své Sluneční aktivitě člověk rovněž využívá schopnosti vycítit Měsíční rytmy, jejich význam však není tak velký.

Sluneční energie se projevuje jako princip nepřetržitého růstu. Podle toho principu musíme neustále růst a zdokonalovat se duchovně, fyzicky, intelektuálně, emocionálně, energeticky i finančně.

Růst musí naše podniky, rodiny i podnikání jako takové.

Člověk, který vydělává Sluneční peníze, je soustředěn na zajištění tohoto růstu.

Vše, co neroste, co se neotáčí za Sluncem, začíná uvadat a odumírat.

Pokud chcete růst, musíte se stejně jako Slunce otáčet kolem vlastní osy a své planety roztáčet kolem sebe – rodinu, partnery, zaměstnance, tým spolupracovníků.

Sluneční princip je principem vůdcovství.

Vůdcem se nikdo nerodí.

«Slunce» musí růst a narůstat. Když vyroste, svou hmotností přitahuje do sféry své aktivity ostatní.

Sluneční člověk neustále přemýšlí nad tím, jak dávat, jak být užitečný ostatním.

Pokud myslíme neustále jenom na sebe, budeme mít mnoho p r o b l é m ů; budeme-li myslet na jiné, budeme mít hodně z a j í m a v ý c h ú k o l ů .

Také úkoly Vesmír štědře financuje.

Jestliže si jako svůj úkol vyberete poskytování pomoci ostatním a vložíte se do této aktivity celí, nebudete nikdy opomenuti, proud peněz vás nikdy nemine a nevyschne.

Slunce svítí stejně pro všechny. Nemá nepřátele ani oblíbence. Sviťte jako Slunce.

=========
Mylná tvrzení o penězích
Kouzelný amulet k přilákání peněz

Facebook AstroPlus.cz