Všichni jsme na této planetě cizinci


My, současní Pozemšťané, nejsme původními obyvateli této planety. Tato skutečnost může vyvolávat údiv pouze u toho, kdo se otázkou původu lidí nikdy nezabýval.

Jsme potomky vysoce rozvinutých lidí, kteří kolonizovali Zemi před více než šesti sty tisíci lety. Naši dalecí předci byli cizinci na této planetě, které říkali Midgard – Země. Jejich skvělá, vysoce rozvinutá civilizace žila šťastně a vzkvétala na Zemi více než pět set tisíc let. A potom… Potom přišly zkoušky.

Paleontologie nemá žádná svědectví o původu nejenom člověka – Homo Sapiens – ale také hmyzu, ryb, ptáků atd. Myšlenka, že naše Sluneční soustava byla stvořena záměrně v té podobě, v jaké ji známe dnes, není nová. Už nějakou dobu je vědci posuzována, avšak informace o jejich soudech a závěrech nejsou – jemně řečeno – popularizovány. Mnozí vědci jsou pevně přesvědčeni, že život ve vesmíru se neobjevil jenom na Zemi. Také v miliardách jiných hvězdných systémů existuje mnoho planet, kde se dá najít život – od toho nejjednoduššího jednobuněčného až po až nezpůsobně rozvinutý, jehož příkladem je lidstvo. A možná ještě rozvinutější…

Ukazuje se, že v posledních letech mají astronomové stále více podkladů pro tvrzení, že utváření Sluneční soustavy je anomálií. Objevila se myšlenka, že byla vytvořena… uměle. Planetární systémy mají svá pravidla – největší planeta je nejblíže slunci. Vysledovat je možno zcela zřejmou zákonitost: čím menší je planeta, tím vzdálenější je své hvězdě. Avšak u nás nejblíže Slunci pobíhá maličký Merkur. Naopak oběžné dráhy gigantických planet Jupitera a Saturnu vedou daleko od něj. Samozřejmě, že existují vědecké teorie objasňující tento nepřirozený stav věcí.

Ovšem prakticky astronomové ani prostřednictvím obřích teleskopů žádný podobný systém neobjevili. Ještě před pár desítkami let by si troufl hodit odpovědnost za zásah do struktury Sluneční soustavy na mimozemské civilizace pouze vědec, kterému by nezáleželo na vlastní reputaci. Jenomže fakta jsou nezvratná.

Můžeme-li se domnívat, že inteligentní život ve Vesmíru skutečně existuje, pak tato možnost není o nic horší než jiné… Ve skutečnosti má ovšem naše sluneční soustava záhad ještě mnohem více. Musela se zrodit za zvláštních podmínek, aby mohla být tím klidným místem, které pozorujeme v dalekohledech.

Nejprve je třeba to, čemu chceme porozumět, zkoumat. Teprve potom je možné prozkoumanému porozumět.

=========
K čemu je mi TENHLE člověk
8 způsobů uzemnění

Facebook AstroPlus.cz