Tantra a vztah

Láska je cit spojený pouze s vámi osobně, když však do vztahu nastoupí také síly dvou rodových systémů a energií, stává se vaše láska pouhým svědkem toho, co se bude dít dál.

Dál tu budou stát dvě obrovské armády oddělené kruhem vymezeným vaší láskou a není známo, zda ten jejich vyjednávání přečká ve zdraví. Smutný příběh Romea a Julie není jenom pozemský, je také archetypický.

Není jisté, zda na straně vaší lásky budou všichni ti, které jste s sebou do vztahu přivedli, a to už ani nemluvíme o všech těch, které s sebou přivedl partner.

Ony dvě armády netvoří jenom ti, kdo jsou živí a zdraví. V zásadě je představuje veškerá rodová a genetická paměť.

Smíření těch dvou stran kvůli vašemu dnešnímu vztahu a v zájmu pokračování rodu není nic jednoduchého. Zdálo by se, že sama podstata veškerenstva věcí musí být pro, ale kdo může tvrdit, že všechno, čím jsme, je právě s tímhle v souladu?

Láska se mezi vámi odehrává jako přirozená síla bytí, vytvářející existující život a plodící veškerou záplavu věcí. Avšak mezi vašimi energiemi a minulými pamětmi dochází rovněž k „sexu“, a ten je něčím daleko hlubším, než vše, co si lidé pod tímto termínem obvykle představují.

Sex je velice široký pojem a to, jak ho lidé vnímají, je pouze pro ně pohodlná vrstvička na vodní hladině, v níž lidé spatřují pouze SVOJE tělo, svůj odraz a pocity. Nikoli nadarmo platí, že jakmile člověk začne tuto „sexuální“ energii ovládat, najde všechno, co hledá. Otázkou zůstává, zda pochopí, co to vlastně našel.

Jakmile totiž překročí hranici, začne se z tohoto informačního kanálu ze vší hloubi zúčastněných řinout a dorážet na něj všechno, co bylo uvnitř. Málokdo je připraven reagovat a uvědomovat si sám sebe nikoli jako obvyklou autonomní osobu, ale jako celý rodový systém sestávající z nekonečného množství energií.

Budete mít veliké štěstí, jestliže se v energii vašeho rodu nic nepříčí vašim záměrům, vaší osobnosti a vašemu jednání, častěji to však bývá právě naopak a zcela určitě se vždycky přinejmenším najde alespoň někdo, kdo se zdrží hlasování nebo je proti.

Je to rozhovor dvou světů. A ten neprobíhá jenom na úrovni psychologických rozmluv s partnerem.

Sex v té podobě, v jaké je známý soudobé společnosti, je pouhou částí toho, co se rozumí pojmem TANTRA. Tantra je uměním uvědomovat si a smiřovat světy. Nejde tu o vaše orgasmy obdarované tělo, jakkoli také ono sehrává klíčovou roli. Jde o to, nakolik si uvědomujete a sami sebou představujete veškerou šíři svých energetických spojení, prorůstajících CELOU vaší minulostí.

Jestliže vám vaše rodové systémy dovolí navázat a rozvíjet vztah, je to dobře. Jestliže vám dovolí mít ve vztahu děti, je to ještě lepší, každý z nás však dobře ví, že to ještě ani zdaleka neznamená záruku přetrvání vaší rodiny a vztahu v budoucnu.

Zachování vztahu i v budoucnosti je právě tím, co cele závisí nejenom na prvopočátečním impulsu a požehnání rodových energií. Vztah je proces, který probíhá a rodí se tady a teď. Požehnáním a smírem rodových energií vztah teprve začíná, od toho okamžiku však jeho budoucnost závisí úplně na vás. Láska k tomu druhému se sice zrodí v nitru, žít však bude jen díky vašemu úsilí.

Tantra se vždycky skládá ze dvou světů — minulého a budoucíhо. Oba tyto prostory mají svoje zákony. V minulosti jsou zákony rodu a vědomí sebe sama výš než vaše „já“. V budoucnosti platí zákony životní evoluce, které hovoří o schopnosti společné proměny a vývoje.

Tantra je nauka o krátké pozemské pohádce s názvem vztahy a život, její kořeny jsou však mnohem širší, než jsou naše pozemské představy. Tantra nás učí vidět a uvědomovat si důležitost těchto souvislostí a rozvíjet se do veškeré šíře své celistvosti, nejenom v úzkém rozsahu potřeb vlastního „já“.

=========
10 typů energetických upírů a jak se před nimi chránit
Posílejme lásku

Facebook AstroPlus.cz