Plnění přání podle feng shui

plneni-prani-podle-feng-shui

Každou minutu nám hlavou proletí množství myšlenek. Jsou jako blesky, které vzplanou v mozkových buňkách. Stává se, že některé důležité myšlenky uznáme za vhodné si zapsat. Jindy naopak myslíme na maličkosti, které rychle zapomínáme.

Stejné je to s přáními. Některá z nich pro nás mají ohromný význam. Celé roky šetříme peníze na nové auto nebo na cestu do zahraničí. A jiná přání jsou prchavá.

Díváme se třeba na reklamu. Ukazují tam nějaký nový mobil. Okamžitě po něm zatoužíme, je tak krásný, lesklý a barevný! Vzápětí na jiném kanálu vidíme reklamu na jiný model a naše přání se bleskově změní.

Feng shui přání vyžaduje dodržování určitých pravidel. Na tom, jak správně je přání vyloženo a zformulováno, v mnohém závisí jeho uskutečnění. Hlavní je poslat obsah svého snu kosmickým silám přesně podle doporučených pravidel.

Feng shui přání může fungovat jenom při pozitivním vztahu k němu. Pokud své vědomí ovládáte a jste přesvědčeni, že si poradíte i s tímhle, pak energie kolem vás bude silná a mohutná.


Pravidla plnění přání podle feng shui:

– První, co musíte udělat, je přání správně zformulovat. Promyslete tedy všechny podrobnosti. Buďte co nejkonkrétnější. Uvádějte pouze to, co si skutečně přejete vy, ne něco, co je přáním někoho jiného. Stává se, že vás někdo chce ovlivnit a nutit vám způsob, kterým máte jednat. Nedejte se svést ze správné cesty. Nikoho neposlouchejte. Celý proces může mít správný výsledek pouze v případě, budete-li zcela upřímní a poctiví.

– K vyšším silám se obracejte svým jménem, používejte přitom zájmena „Já“. „Já úspěšně dokončuji vysokou školu a dostávám diplom“, „Já dostávám za svou práci odpovídající plat“ – to jsou správné formulace. Právě taková výzva nejspíš dosáhne svého cíle a bude splněna. I když se váš sen týká štěstí jiného člověka, musí věta znít takto: „Já pozoruji štěstí svého dítěte“. Feng shui přání může fungovat pouze za této podmínky.

– Při zadávání svého přání nepoužívejte zápor. Například: „Já nejsem nemocný“. Takové zadání nezafunguje, naopak k vám může přitáhnout nepříjemnosti a zdravotní problémy. Čistě jenom proto, že Vesmír nezná slůvko „ne“. Volte raději formulaci: „Já se vidím zdravý, plný sil a energie“.

– Nepoužívejte slovo „chci“ ani budoucí čas. Přání se v první řadě musí realizovat ve vašem vědomí, teprve pak se může zhmotnit v reálném životě. Nikdy neříkejte, že byste chtěli něco dostat někdy v budoucnosti. Všechna přání se mohou uskutečnit pouze v tom případě, budete-li přesní. „Já pracuji na dobré a perspektivní pozici“, „Já vidím svoji rodinu šťastnou“, „Já se těším úctě svého okolí“. Nesprávná je věta: „Chci mít dobrou práci“ nebo „Brzy získám respekt kolegů a přátel“, případně „Chci, aby členové mé rodiny byli šťastní“.

– Každé přání musí mít na náš život pozitivní vliv a nesmí se dotýkat osudu jiných osob. To znamená vyloučit například závistivé myšlenky. Při výkladu a formulování svého snu přidejte pár slov o štěstí známých i neznámých lidí. Ať negativní energie nezaplavuje vaše myšlení a nesvádí vás ze správné cesty k žádoucímu výsledku.

– Vesmír ví, co a kdy kdo z nás potřebuje. Když tedy sdělujete přesné datum, k němuž se má vaše přání vyplnit, dáváte Vyšším silám najevo nedůvěru. Nezkoušejte jejich trpělivost, ať věci jdou svou cestou. Hlavní je, že jste řekli, co si přejete. Všechno ostatní už nezávisí na vás.


– Možnosti, které má náš svět k dispozici, nemají žádné hranice. Proto se ani vy nepokoušejte stěsnat ho do nějakého rámce. Pokud je vaším snem mít nové auto, obraťte se k Vesmíru takto: „Já získávám nový krásný automobil“. Neříkejte „Já kupuji automobil“. Vaše přání se vám může splnit i bez pomoci financí, vždyť existují různé loterie a soutěžní akce a dary taky ještě nikdo nezrušil…

– Při výkladu přání je důležitý každý detail. Je vaším snem nové bydlení? Popište tedy Vesmíru podrobně svůj byt nebo dům: počet pokojů, jejich velikost, barevnost stěn, vybavení nábytkem. Představte si sebe a svou rodinu v tomto vytouženém bydlení. Scéna musí být maximálně realistická. Představujte si například, jak se za zimního večera díváte na televizi u krbu, nebo jak slavíte dceřiny první narozeniny.

– Svá přání si rozhodně zapisujte. Jako všechny důležité věci musí mít přání náležitou formu. Takže ho vyložte na papíře. Pokud nechcete využít pomoci Vesmíru jenom jednou, založte si na svá přání zvláštní sešit. Každé slovo na papíře vyložené se stává nedotknutelným a vládne velikou silou. Nebuďte tedy líní a zapisujte do sešitu, abyste feng shui přání aktivovali.

Pokud jste všechny podmínky splnili, vyšlete své přání a prostě věřte v jeho splnění. Jděte mu vstříc svým jednáním. Buďte aktivní, radujte se ze života a věřte v úspěšnost celého procesu. Právě tímto způsobem vás budou řídit síly Vesmíru. Pomohou vám, urovnají cestu, zjednoduší úkoly, které na vás v životě čekají. Buďte vytrvalí a to, co si přejete, získáte.

========
Jak vybrat správnou peněženku podle feng shui
8 pravidel feng šuej k získání materiálního blahobytu

Related posts: