Obřad při novoluní splní všechna přání!

novoluni

Tento rituál, konaný vždy za novoluní, je poměrně známý a co víc, je prověřen mnohaletými zkušenostmi. Je zárukou splnění vašich přání.

Jak na to, aby se přání vyslovená za novoluní splnila?

Nejprve si pořiďte opravdu krásný notes, zápisník nebo sešit, je jedno, jak ho nazvete. Důležité je, aby to byl ten nejkrásnější, jaký seženete. Bude-li mít klíček, nebo bude uložen v nějaké zvláštním obalu, ať už v pevných deskách nebo zdobném kartonu, tím lépe. Zároveň si pořiďte i tužku, opět co nejkrásnější. Obojí si schovejte, nikomu neukazujte, nechlubte se, jak jsou ty věci krásné, kolik stály atp.

Připravte se: řídit se můžete podle přehledu všech novoluní tohoto roku uvedeného dole. Vytiskněte nebo přepište jejich data a vyvěste je někam, kde se vám budou stále připomínat.

V den, kdy začíná novoluní, vezměte svůj zázračný sešit a tužku a začněte tvořit. Co máte tvořit? Přece svůj život, to je jasné!

Nijak se neostýchejte a zapište všechna nejsmělejší přání, která vás jen napadnou. Při novoluní je to možné. Formulace by měla být asi taková: „S vděčností přijímám od Vesmíru … zde uveďte své přání … pro blaho své … i své rodiny (pro všeobecné blaho…atd.)!“

Poprvé napište dlouhý seznam všech svých přání. O dalším novoluní pak už jen zaznamenávejte přání splněná – s poznámkou: „Vyplnilo se! Díky!!!“ – a seznam doplňujte novými.

Přání je třeba formulovat přesně a krátce. Například: přeju si notebook této značky, tohoto typu, takovou velikost a barvu. Lhůty neuvádějte; Vesmír sám dobře ví, co a kdy komu darovat. Nejvhodnější je pořizovat tento seznam v dobu nástupu novoluní, pokud však takovou možnost nemáte, nezneklidňujte se, hlavní je seznam mít. Přání se vám vyplní i tak.

Přehled novoluní roku 2018 a 2019

09.09.2018 – 20:01

09.10.2018 – 05:46

07.11.2018 – 17:01

07.12.2018 – 08:20

06.01.2019 – 02:28

04.02.2019 – 22:03

06.03.2019 – 17:03

05.04.2019 – 10:50

05.05.2019 – 00:45

03.06.2019 – 12:01

02.07.2019 – 21:16

01.08.2019 – 05:11

30.08.2019 – 12:37

28.09.2019 – 20:26

28.10.2019 – 04:38

26.11.2019 – 16:05

26.12.2019 – 06:12

=========
Alfa stav, kouzelný nástroj ke splnění vašich přání
Nelpěte na věcech ani přáních a získáte, co si přejete.

Facebook AstroPlus.cz