Merkurův prst. Co nám prozradí malíček.


Člověku, který má dlouhý malíček, opravdu nemusíte dodávat ducha.

Délku malíčku určujeme podle čáry ohraničující horní článek prsteníku. Malíček střední délky této čáry nedosahuje. Dlouhý malíček ji přesáhne a blíží-li se délkou celému prostředníku, můžeme ho označit za velmi dlouhý. Merkurův prst je tradičně pokládán za «posla nevědomí“ a svým postavením je velmi aktivní. Jeho pohyby nejsou závislé na ostatních prstech a jsou v podstatě klíčem k výkladu. Čím delší malíček je a čím aktivnější jsou jeho pohyby, tím aktivnější je jeho nositel.

Dlouhý malíček znamená velkou schopnost sebevyjdáření založenou na rychlém podvědomém osvojování vjemů a na výborné intuici. Malíček odráží účinně fungující mechanismus zpětné vazby s tím, co bylo osvojeno podvědomě. Čím více podvědomě zaznamenaného, tím širší a obratnější vnější projev. Dlouhé malíčky vypovídají o výmluvnosti projevující se jak slovy, tak gesty a o umění napodobovat jiné. Schopnost mimikry je pro tyto lidi druhou přirozeností, neboť jejich rozum ustavičně zaznamenává všechny verbální i neverbální signály okolí a časem je využívá k vnějšímu projevu.

Krátký malíček. Malíček symbolizuje vstupní informační kanál vjemů a pocitů. Krátký malíček dokládá stejnou schopnost vstřebávat tyto informace jako dlouhý. Rozdíl mezi nimi je v tom, že krátký malíček svědčí o zúženém „zpětném“ kanálu. Jeho nositel pracuje se získanými informacemi, avšak jeho sebevyjádření je jistým způsobem omezeno. Krátký malíček tedy dokládá buď schopnost soustředit se na určité oblasti, nebo různorodé zájmy, mezi kterými však člověk žádnému nevěnuje větší pozornost.

Krátké malíčky jsou tradičně spojovány s úsečností, hrubostí nebo netaktností. Všechny tyto výklady mají svou logiku. Hrubost vyplývá ze snahy zvýšeného soustředění na jednu určitou oblast, což je pro lidi s krátkým malíčkem typická vlastnost. Úsečnost je přirozeným důsledkem zúžení „výstupního“ kanálu, které nedovoluje patřičně vyjádřit vše, co člověk cítí.
Vstupní a výstupní kanál nejsou ve stejném poměru a tato nerovnost plodí netrpělivost. Netaktnost je dalším z výkladů, který se však potvrzuje vzácněji. Mnoha lidem s krátkým malíčkem není tato vlastnost dána.

Dlouhé malíčky ukazují na člověka s bouřlivým životem, optimistického, přeplněného vírou v lepší příští. Tyto vlastnosti jsou důsledkem ideální rovnováhy mezi vstupním a výstupním kanálem, mezi vnímaným a vyjadřovaným. V nitru takové osobnosti panuje harmonie.

Velmi dlouhé malíčky mohou naznačovat hypertrofovanou schopnost „zpětné vazby“. Vycházející proud je tak mohutný, že jeho obsah může být i pozměněn.

Pokud má člověk malíčky dlouhé až po úroveň špiček prsteníku, je nejspíš velmi obratný v zacházení se slovy a příměry.
Dlouhé malíčky obecně signalizují úspěch v profesích, kde záleží na volbě slov. Setkáváme se s nimi u právníků nebo obchodních cestujících.

Krátké malíčky podávají někdy svědectví o komplexu méněcennosti, zejména je-li prst nízce posazen. Sám o sobě je malíček asociován s city k rodičům případně zástupcům opačného pohlaví a zdroj sníženého sebevědomí bychom tedy mohli hledat někde v této oblasti.

=========
Co o lidském charakteru prozradí ruce?
Chiromantie: znamení na ruce, ukazující na extrasenzorické schopnosti

Facebook AstroPlus.cz