Karmická lekce


Přijetí. Neprotivte se skutečnosti. Emocionální bolest se neléčí časem, ale uvědoměním si reálné skutečnosti. Láskou, smělostí a událostmi, které už nevnímáte prizmatem minulých lekcí.

Pozorování. Zamyslete se, jak právě vás se dotýká karmická lekce: vašeho těla, psychiky, osobního života, tvůrčích záměrů atd. Pokuste se udělat nějaký závěr: jak moc je pro vás důležité úmyslné prodlužování lekce cestou popírání skutečnosti, nepřijetí někoho, nepřijetí nějakých okolností nebo osob.

Zodpovědnost. Přijměte zodpovědnost za svůj život, za všechno, co se v něm děje. Jste hlavním režisérem filmu s názvem „Ztělesnění v epoše nové éry“. Neviňte za to, co se stalo, své bližní. Vy sami jste tak naplánovali svůj život a vše, co se odehrálo, je ve váš prospěch, slouží to vašemu rozvoji.

Láska. Přiznejte, že milujete, přijměte sebe i svého karmického partnera (partnery). Otevřete své srdce, pomáhá to uvědomění.
Uvědomění. Uvědomte si, jaké vlastnosti ega vás opustily při vstřebávání lekce. Pokud to byla ukřivděnost, musíte se právě tady a teď urychleně naučit chápat a odpouštět, pokud to byl hněv, usilujte o trpělivost a laskavost, jestliže potlačované city, pak buďte co nejdříve upřímní a poctiví – především sami k sobě, atd.

Vděčnost.
Poděkujte sami sobě i svému partnerovi za to blaho a užitek, které vám přinesl do života. Za to, že otevřel vaše srdce, uvolnil životní a tvůrčí energii, kterou jste ukrývali za ochrannými štíty svého ega.

Propouštění. Propusťte s láskou nějakou situaci, osobu, nějaké okolnosti, lidi, myšlenky atd. Nechte je jít, odplynout. Vše, co vám náleží, zůstane s vámi. Nemístné bude zapomenuto, překryto řadou nových událostí a zůstane jen vděčnost a vědomé vzpomínky. Možná se v těchto dnech karmického uvědomění navzájem přitáhnete se svým karmickým partnerem, setkáte se, obejmete a od srdce si pohovoříte. Možná vaše vztahy vzejdou na novou vibrační úroveň. Možná, že skončí. Něco se však stane. Něco, co vám umožní žít i nadále plným, bohatým životem.

=========
Jak změnit své myšlenky v realitu
Proč je důležité rozvíjet intuici

Facebook AstroPlus.cz