Jak změnit své myšlenky v realitu

Aby se naše přání vyplnila, aby se naše myšlenky staly skutečností, uchylujeme se k nejrůznějším způsobům, které se občas navzájem vylučují a od kýženého výsledku nás spíše vzdalují.

Všechno na světě začíná myšlenkou, která postupně přechází v přání, potom v úmysl a teprve pak se může stát objektivní realitou. Jak uvidíme dále, prostě jen chtít a snít je bohužel často málo k tomu, abychom dosáhli toho, co si přejeme.

Nejjednodušší cestou k výsledku je cesta zkoušek a omylů. Když se pokusíme uskutečnit nějaký záměr, pak zvolenou cestu podle výsledku uznáme za správnou nebo nesprávnou – buď dosáhneme toho, co jsme chtěli, nebo učiníme další pokus svůj záměr realizovat. Aby takových zkoušek bylo co nejméně, musíme si vypracovat plán nejúčinnějších kroků, které povedou k uskutečnění záměru.

Každá myšlenka se může stát předmětem přání a pozdějšího záměru. Je tedy prvopočátkem realizace. Je vhodné sledovat myšlenky, které nám táhnou hlavou a včas se zbavovat negativních úsudků, které by se mohly stát překážkou na cestě k cíli. Aby se úmysl realizoval rychle, musí být zcela konkrétní a jasný. Nejlepší je zapsat si ho, abychom se k němu mohli vracet. Pokud se nám v hlavě rodí myšlenky náš úmysl podrývající, nepokoušejme se jich zbavit násilně – potlačovat je a zahánět, protože v takovém případě je přiživujeme svou vlastní energií, místo abychom ji soustředili na to, co si přejeme.

Nechte je, aby prošly vaším vědomím a odplynuly. Velký význam má vaše vlastní víra v možnost realizace záměru. Nevíra by vytvořila jakýsi protiúmysl, protizáměr. Pokud se vás zmocňují pochyby, připomínejte si, že lidské možnosti nemají hranic.

Správně zformulovaný záměr znamená přítomnost obrazu ideálního výsledku, jehož realizaci nemohou zabránit ani ji omezit žádné představy ani názory.

=========
Půjde to i bez kouzelné hůlky. 6 cest ke splnění přání.
4 znamení, že tohle není váš první život na zemi

Facebook AstroPlus.cz