Proč je důležité rozvíjet intuici

Při výběru zaměstnání, bytu, partnera nebo chůvy k dítěti musíme přijmout zodpovědné rozhodnutí, přičemž k dispozici míváme pouze neúplné a někdy dokonce protikladné informace. Když už zvážíme všechna pro a proti a s rozhodnutím stále ještě váháme, začínáme naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Intuici má každý a každý se také na ni může obrátit při hodnocení situace nebo osoby, pro varování před nebezpečím nebo k nalezení nějakého řešení.

Jak aktivovat tohoto svého vnitřního poradce? Cvičení, které vám nabízíme, je dobré provádět jednou denně, ráno nebo večer, po dobu alespoň jednoho týdne. Snažte se uvolnit. Pohodlně se uvelebte. Zlehka vydechněte a pak začněte zhluboka, klidně dýchat – vdech, nádech – s uvolněním svalů. Až se budete cítit zcela uvolněně, představujte si, že přemisťujete své vědomí do břicha. Při každém nádechu se pohružte hlouběji do vlastního nitra, dokud nepocítíte naprostý klid.

Zeptejte se sami sebe: «Co si teď potřebuji nejvíc uvědomit?» Dokud ve vás tato otázka zaznívá, akceptujte bez odporu jakoukoli odpověď: obrazy, slova, pocity, emoce… A čekejte na hlas vnitřního rádce. Pokud během dvou tří dnů nepromluví, pokuste se položit jiné otázky: «Jakým směrem bych teď měl postupovat?», «Co bych teď měl dělat?». Zapište si to první, co vám přišlo na mysl, i kdyby to znělo podivně a nesouviselo to vůbec s otázkou. Zapsané si schovejte. Slovo, tvář nebo pocit, které vás napadly, mohou s postupem času získat smysl, který jste dříve nepostřehli, protože vaše uvažování nebylo analogové, ale šlo cestou příčiny a následku.

Naslouchat své intuici, postihovat, co nám sděluje, je jedna věc. Začít jednat v souladu s ní je věc druhá. Přejít od jednoho ke druhému nebývá snadné. Sami sobě totiž na tuto cestu klademe spoustu překážek. Abychom se zbavili obav a nevystavovali se nebezpečí, je lepší jít vpřed postupně, krok za krokem. Můžeme například pro začátek prožít jeden den, kdy se budeme kompletně řídit výhradně intuicí. Nechte den plynout jeho cestou. Jednejte podle pokynů svého vnitřního rádce, vyhýbejte se logickým úvahám a navyklým postupům. Věnujte pozornost svým pocitům, příjemným i nepříjemným. Zapisujte si – pomůže vám to přesněji vnímat všechno, co se vám přihodí a s čím se setkáte, upevníte si tak sebedůvěru. Snažte se podobné „dny intuice“ zařazovat častěji a pravidelně a postupně si osvojíte intuitivní způsob rozhodování.

Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu.

=========
Čtyři ochranné runy
Chiromantie. O čem vypovídá čára hlavy.

Facebook AstroPlus.cz