Jupiterův prst. Co skrývá ukazováček.


Vybavte si, kdy a jakým způsobem Jupiterův prst používáte. Ukazujete jím, abyste zdůraznili svou myšlenku nebo ho zvedáte, abyste upoutali pozornost jiného člověka? Tento způsob podtrhuje základní roli Jupiterova prstu jakožto symbolu autority. Odtud také jeho výklad: vůdcovství, respekt k moci a vyšším instancím, silné náboženské city, ochranitelství, rodičovský instinkt, snaha učit a poučovat.

Pro člověka, který ukazovák používá častěji, má velký význam přesné sdělení vlastní myšlenky ostatním. Ukazovák mu pomáhá zvýraznit, co říká.

U všeho, co nějak souvisí se znalostmi a výměnou informací, hovoříme vždycky také o zdroji. Zdroj je svého druhu autoritou a toto postavení předpokládá i jisté závazky. Autorita má v první řadě chránit a směrovat. S plněním těchto úkolů je spojena také vrozená láska k dětem a zvířatům.

Ukazováček má ještě jednu funkci, kterou musíme vzít v úvahu: právě jím se dítě poprvé dotkne mateřské tváře. Poprvé získává vjem o něčem mimo něj. A stejným prstem pak bude ohledávat svět kolem sebe, první předměty, které v něm probudí zvědavost. Toto výzkumné gesto je symbolem a zároveň fyzickým vyjádřením důležitého poslání Jupiterova prstu: vnímat okolní realitu.

Zahnutý Jupiterův prst. Jakýkoli neobvyklý tvar ukazováku upozorňuje na to, že jeho majitel nevnímá a nepřijímá věci jako jiní. Může si připadat nesvůj nebo se naopak velice pyšnit svojí individualitou. Je-li prst zahnutý do strany, vyhýbá se člověk běžným vztahům s okolním světem. Prst tohoto typu tedy prozrazuje individualistu.

Průměrná délka. Pokud je Jupiterův prst rovný a délkově průměrný, hovoří to o schopnosti majitele komunikovat s lidmi a celkové úspěšnosti jeho osobních vztahů.

Dlouhý Jupiterův prst. Pokud je ukazovák téměř stejně dlouhý jako prostředíček, jeho majitel usiluje o vůdcovství. Má schopnost dominovat, snadno ovládne situaci. Nositel podobných kvalit musí být smělý a také sebejistý.

Krátký Jupiterův prst. Jestliže prst nemá průměrnou délku, to znamená, že nedosahuje ke středu horního článku prostředníku, je před vámi člověk zdrženlivý, kterému se moc často nedaří ovládat své okolí tak, jak by si to přál. Důvodem je jeho otevřenost příliš mnoha dojmům a stimulům. Ty ho silně ovlivňují a je pro něj složité všechny je uspořádat. Může mít ustavičný pocit své vlastní slabosti a možná mu chybí kousek sebelásky. Jak prohlásil jistý majitel krátkého ukazováčku: „Mé ego sotva stačí na to, abych se vyrovnal s pozemskou realitou“.

Kladnou stránkou takové povahy je šetrný a vnímavý postoj k citům jiných. Nebude se plést do cizích věcí a vnucovat se. Jsou tak krajně skromní lidé, měli by však zlepšit své mínění o sobě a věnovat více pozornosti svým silným stránkám. Tento problém je možno řešit změnšením propasti mezi jeho sebehodnocením a představami o možnostech lidí kolem.

Velmi dlouhý Jupiterův prst. Ukazováček stejně dlouhý jako prostředník ukazuje na velitelskou povahu nebo nedostatek zdrženlivosti. V projevech jeho nositele nenajdeme slabost či nedostatek vůle. Pokud se zbaví sklonu rozhodovat za jiné a najde si čas, aby dokázal vysvětlit, proč hodlá jednat právě takto a ne jinak, pak mu jeho talent bude ku prospěchu. Je ovládán neotřesitelným přesvědčením o své vlastní síle a je si pevně vědom směru své životní cesty.

=========
Merkurův prst. Co nám prozradí malíček.
Co říkají znaménka na dlaních a prstech

Facebook AstroPlus.cz