Která z planet odpovídá vašemu jménu?

Jméno je originálním, neměnným odrazem našeho „Já“. Čísla od jedničky do devítky odpovídají každé jedné planetě. Následující výpočet vám poskytuje možnost poznat sám sebe i lidi okolo. Vypočtěte svůj osobní kód a určete planetu, která ovlivňuje váš život. Musíte sečíst všechna v tabulce uvedená čísla příslušná vašemu jménu a příjmení.

1 — A, I, S, Í

2 — B, J, T, Y

3 — K, U, V, X

4 — G, F, Ě, L

5 — D, H, M, Ý

6 — C, E, É, N, W

7 — O, Č, CH, Ó

8 — Ž, P, Š, Ř

9 — Z, R, Q, Á

Napište si své jméno a příjmení, vyhledejte příslušné cifry a všechny sečtěte. Najděte planetu, která k danému číslu patří.

1. SLUNCE

Jednička je počátkem, zdrojem všeho. Je obsažena v každém jiném čísle. Lidé, jejichž ochrannou planetou je Slunce, bývají velmi silné osobnosti, zpravidla ve vůdčí pozici. Jsou impulsivní, nedají se přehlédnout. Dosáhnou úspěchu prakticky v každé oblasti. Lidé Slunce mají rádi moc, jsou velkorysí, spravedliví, zodpovědní a iniciativní. Harmonických vztahů dosahují s lidmi ze stejné skupiny.

2. MĚSÍC

Lidé pod ochranou Měsíce bývají velmi citoví. Jsou otevření až naivní, snadno navazují vztahy a lehce a rychle se přizpůsobují okolnostem. Mají velmi rozvinutou intuici, díky které dosahují stanovených cílů i bez velké námahy. Jejich povaha bývá jednoduchá, někdy však střídají nálady. Měsíční lidé mají velmi silný vztah k rodině a partnerovi. Jsou věrní a domáčtí. Jsou mezi nimi introverti, někdy dosti uzavření a nemluvní. Problémy si nechávají pro sebe a snaží se je řešit sami. Jsou to osobnosti s pevným charakterem, nic je nepřiměje tančit, jak někdo píská. Jsou nezávislí, diplomatičtí a zodpovědní.

3. JUPITER

Jupiter obdařuje lidi optimismem. K ostatním se chovají s úctou a stejný přístup očekávají vůči sobě. Jako magnet k sobě tito lidé přitahují štěstí a harmonii. Nejsou houževnatí, umějí však dosáhnout svého. Mají sklon k sebezpytování, což nemívá špatné výsledky. Umějí odhadnout člověka hned při prvním setkání. Usilují o vlastní růst, přitom však totéž nevyžadují od ostatních. Chápou, že nikdo není dokonalý. Jsou nezištní a vždycky hájí ty, kdo potřebují pomoc. Rádi cestují. Vycházejí dobře s lidmi svojí, šesté a deváté skupiny.

4. URAN

Lidé svérázní a tvrdohlaví. Mají své vlastní představy o světě i životní zásady, jimiž se řídí bez ohledu na obecně přijatá pravidla a normy chování. Hlavní jejich vlastností je nezávislost. Jsou zodpovědní, milují přírodu a vyhledávají přátele mezi lidmi stejně zaměřenými. Přátel mívají hodně a vždycky se s nimi rádi vidí. Jsou pohybliví, společenští a pracovití. Mají výbornou paměť, někdy však bývají podráždění a nervózní. Krom všeho jiného mají skvělé organizační schopnosti.

5. MERKUR

Vládnou živým a přizpůsobivým rozumem. Jsou iniciativní, milují novinky a časté změny situace. Je jim cizí každá rutina. Pustí se do kterékoli práce a umějí ji rychle dokončit. Všechno se jim daří, svědomitost mají přímo v krvi. Pracují rychle, myslí rychle a rychle se rozhodují. Mají rádi nové poznatky a informace, jsou sebekritičtí a umějí také kritizovat bez toho, že by někoho urazili. Pokud se Merkurovi náhodou něco nepovede, docela rychle propadne sklíčenosti, stejně rychle se z ní však dostane. Kouzlo, kterým jsou obdařeni, nahrazuje těmto lidem mnohé jiné vlastnosti, nezbytné pro rodinný život. Neradi se zabývají hospodařením a vedením domácnosti, nicméně projevují zájem o všechny jiné stránky života. Společnou řeč dokážou najít s lidmi ze všech ostatních skupin.

6. VENUŠE

Je jen přirozené, že lidé z této skupiny jsou citliví a otevření lásce. Jsou natolik okouzlující, že jim to pomáhá v řadě obtížných životních situací, kdy by bylo spíš třeba projevit pevnost, důslednost a přizpůsobivost mysli, to jest vlastnosti, jimiž tito lidé nadáni nebývají. Milují všechno krásné a ideální. Mají vždycky dost peněz na jakékoli zájmy, neboť jejich partnery bývají lidé movití. Často dosahují uznání v umělecké oblasti. Jsou velmi přitažliví, mají vytříbený vkus. Jdou s dobou, jsou otevřeni všemu novému. U některých konkrétních úkolů dokážou najít zcela nevšední řešení a projevit pracovitost. Ze všeho nejvíc však milují odpočinek. Mají mírumilovnou, snášenlivou povahu. Dokážou se shodnout s každým ze všech devíti skupin.

7. NEPTUN

Neptun je úzce spojen s Měsícem, proto lidé z této skupiny výtečně vycházejí s chráněnci Měsíce. Zpravidla to bývají lidé smířlivé, laskavé povahy. Zabývají se náboženstvím a filosofií. Nebývají praktičtí, což je u lidí s filosofickým typem myšlení dosti časté. Proto také nemívají moc peněz a pokud ano, rychle je utratí. Mají nevšední rozumové schopnosti, často mívají až geniální nápady, ale pro svoji nesoustředěnost nedovedou do konce ani jednu z věcí, kterou započnou. Mívají sklony k hazardním hrám. Jsou velmi vnímaví, soucitní a milosrdní. Fyzicky bývají spíše slabší. Těžce se rozhodují. Je nesnadné něco jim odmítnout. Nesnášejí hádky a spory, neboť mají velmi jemnou a citlivou duši.

8. SATURN

Tito lidé bývají osamělí, často narážejí na neporozumění okolí. Na první pohled jsou chladní, je to však jen maska, pod kterou skrývají své tíhnutí k srdečnosti a pohodě. Nesnášejí povrchnost, nepřijímají ukvapená rozhodnutí. Vyznávají stabilitu a zajištěné materiální poměry. Jestliže jich dosáhnou, bude to za cenu tvrdého úsilí, doslova potem a krví, protože Saturni ničeho nedosáhnou snadno. Jsou stálí ve všem: ve zvycích, ve vztazích, v práci. K stáru už bývají zajištěni, což je mimo jiné důsledkem jejich tvrdohlavosti, s níž jdou za každým cílem. Jsou to lidé puntičkářští a šetrní v dobrém slova smyslu, jsou opatrní, metodičtí a pracovití. Zpravidla neusilují o to, aby si někoho podřídili, sami se však rovněž nepodřizují. Jsou vždy věrní a spolehliví. Harmonie dosahují s lidmi ze druhé skupiny.

9. MARS

Stejně jako jejich ochranná planeta, jsou i lidé z této skupiny odhodláni vybojovat si všechno vlastním úsilím. Jestliže se chráněnci Marsu setkají s nějakými námitkami nebo odporem, nevěnují jim zpravidla vůbec pozornost, naopak je to ještě podnítí v jejich boji. Začnou těmto překážkám klást odpor s dvojnásobnou energií. Lidé Marsu jsou stateční a mají železnou vůli, občas se jim však stane, že jejich impulsivnost, zvyk jednat za pochodu, bez uvážení vlastních sil, všechno jejich úsilí zničí. Krom toho jsou sem tam poněkud ješitní, což občas vede k problémům v rodinném životě vůbec a ve vztazích s partnery zvláště. Mají vynikající organizátorské schopnosti. Nesnesou podřízené postavení. Jsou to svým založením rození vůdci. A mají k tomu také vynikající předpoklady. Jsou podnikaví, iniciativní, aktivní, energičtí a případné nezdary jim nemohou zabránit, aby pokračovali ve svém tažení za vytýčeným cílem. Zpravidla ho také dosáhnou.

=========
Jakou barvu má vaše aura? Numerologická metoda.
Jaká poučení na vás v životě čekají? Numerologický výpočet.

Facebook AstroPlus.cz