Jaká poučení na vás v životě čekají? Numerologický výpočet.

pouceni-numerologie

Kdyby tak člověk věděl, co ho čeká… mohl by se připravit. Díky numerologii to dokážeme!

Každý z nás si z toho, čím v životě prošel a prochází, bere své poučení. V tom je smysl existence: učit se, dělat závěry, zdokonalovat se a postupně přecházet na vyšší úroveň bytí. K tomu však ještě musíme řešit problém (nebo i několik problémů), jichž se nám dostalo při našem narození. V numerologii existuje dokonce výraz „číslo problému“. Poukazuje na takový rys povahy, který by se bez patřičné pozornosti mohl stát příčinou drobných i velkých nepříjemností a konec konců nám třeba i zkazit život.

Potřebujeme pouze datum narození. Jako příklad si udejme 11. ledna 1975. Nejprve den, měsíc a rok změníme v jednomístná čísla:

11=1+1=2- číslo dne narození,

01 = 0 + 1 = 1 — číslo měsíce narození,

1975 = 1+ 9 + 7 + 5 = 22 = = 2 + 2 = 4- číslo roku narození.

Od čísla dne narození odečteme číslo měsíce narození (je-li číslo dne menší, provedeme to opačně, analogicky také u dalších kroků – od vyššího odečítáme menší, neboť v numerologii neexistují záporná čísla):

2 -1 = 1 — První číslo problému.

Od čísla roku narození odečítáme číslo dne narození:

4 — 2 = 2 — Druhé číslo problému.

Od Druhého čísla problému odečteme První číslo problému:

2 -1 = 1 — Třetí číslo problému.

Od čísla roku narození odečteme číslo měsíce narození:

4 — 1 = 3 — Čtvrté číslo problému.

V našem příkladu máme tato Čísla problému: 1, 2, 1, 3. Nejčastěji se vyskytuje jednička, pozornost tedy obrátíme na ni. Překonání problémů a překážek spojených s ní si vyžádá nejvíce sil a času.

Rozvržení problémů:

– První poučení, neboli problém, musí být zpracován během prvních pětadvaceti let života (jaké konkrétní poučení, to ukáže První číslo problému; výklad je uveden dále).

– Druhý— v období mezi pětadvacátým a pětatřicátým rokem (viz: Druhé číslo problému).

– Třetí poučení neboli problém (odpovídá mu Třetí číslo problému) trvá po celý život. Jakmile však porozumíte, co jím od vás Vesmír žádá, jeho vliv poklesne na nulu a nepříjemnosti skončí. Pokud však i nadále děláte tu či onu chybu, bude vás problém trápit tak dlouho, dokud se nevzpamatujete a nepochopíte.

– Čtvrté poučení (Čtvrté číslo problému) startuje, když je člověku třicet pět let a stejně jako Třetí problém ho doprovází životem až do konce jeho dnů.

Význam Čísel problémů:

0: Pasivita. Nula v numerologii neznamená nějaké „prázdno“ nebo „nic“. Budete si muset své poučení najít. Musíte přijmout radikální rozhodnutí, jak chcete jít životem. Buď jako vědomě pasivní stvoření plynoucí po proudu, nebo jako aktivní činitel svého osudu. Máte všechny šance stát se nezávislým, samostatným člověkem. Využijte jich. Ničeho se nebojte, nezáviďte, neurážejte se. Vaše štěstí je ve vašich rukou.

1: Nejistota. Chybí vám sebeúcta, máte snížené sebevědomí. Když se vám něco nedaří, nehledejte viníky, tím spíše se nechtějte mstít. Všechna vaše neštěstí vyplývají z vašeho nesprávného vztahu ke světu kolem. Vesmír vás vyzývá, abyste rozvíjeli sílu vůle, rozhodnost a optimismus. Nedovolte, aby vámi manipulovali, nebuďte závislí na cizím názoru. Rozhodujte se samostatně, spoléhejte na vlastní síly a zkušenost; máte jich víc než dost.

2: Závislost na mínění jiných. Vaším neštěstím je přecitlivělost. Příliš ublíženě reagujete na negativní názor jiných lidí. Jestliže se na vác někdo křivě podívá, není to důvod, abyste nenáviděli celý svět. Každý má právo vyjádřit svůj názor, nejste povinni se všem zalíbit. Přestaňte se soustřeďovat a lpět na cizím mínění, uklidněte se a uvolněte. Raději se věnujte naplno svému životu, promýšlejte každý krok a jeho důsledky. Pomůže vám to soustředit se na sebe a vyhnout se dalším nepříjemnostem.

3: Neschopnost sebevyjádření. Možná nějaká vnitřní psychologická zábrana vám nedovoluje vyjádřit se naplno. Musíte ji překonat. Nezalézejte do vlastní skořápky. Svět je na váš talent a schopnosti zvědavý a potřebuje je. Zamyslete se, co by vám nejvíc vyhovovalo: zpěv, kreslení, tanec… Nebo už dávno toužíte cvičit se v lukostřelbě? Dělejte, co sami chcete, nehleďte na to, jak se na to budou dívat ostatní. Realizujte se. Jakmile dovolíte své tvůrčí energii, aby se projevila, celý váš život se změní k lepšímu.

4: Neschopnost dovádět věci do konce. Máte plno grandiózních plánů, jenomže v životě máločeho opravdu dosáhnete. Důvod je v tom, že ustavičně přeskakujete z jedné věci na druhou. Nejste dost důslední, cílevědomí a přičinliví. Učte se správně si plánovat čas, síly a možnosti. Vycvičte se v trpělivosti a stálosti. Nebude to snadné, ale plánovitá a usilovná práce je jediný způsob, jak váš problém donutit, aby zmizel.

5: Nestálost. Věčně něco hledáte, ale nenacházíte, což vás naplňuje zklamáním. Ustavičně se přemisťujete, s někým konverzujete, seznamujete se s novými lidmi a ve svém chvatu vršíte nové závažné chyby. Musíte ke svému životu přistupovat zodpovědněji, přestat věčně chvátat a kmitat. Právě to vás svádí ze správné cesty. Nehledejte kvantitu, ať jde o jakoukoli životní oblast, ale kvalitu.

6: Přílišná náročnost. Usilujete o ideál, o dokonalost ve všem a všude, ať jsou to záležitosti běžného života, práce nebo vztahy. Svět však není dokonalý, na všem jde najít chybu – a v tom je právě jeho krása a různorodost. Ani lidé nejsou dokonalí, ani vy sami ne. Vaší náročností nejvíc trpí vaši blízcí. Buďte osudu vděčni za to, co vám dal, nehledejte nedostatky, ale radujte se z předností. Zjednoduší to život vám i těm, které máte rádi.

7: Odtažitost. Před světem se ohrazujete, zatím co byste mu měli jít vstříc. Budete-li se jen schovávat ve své skořápce, nedosáhnete žádného rozvoje. Člověk žije jen pohybem, jen vzájemnou akcí s jinými. Odpusťte těm, kdo vám snad ublížili, zapomeňte na staré křivdy, mávněte rukou nad minulými nezdary. Pusťte se do zdokonalování toho, co už umíte a sami se podivíte, jak jste mohli zmarnit tolik času v nesmyslné sebeizolaci.

8: Přízemnost. Budete-li se stále orientovat jen na materiální prospěch a zanedbávat duchovní rozvoj, budete znovu a znovu narážet na obtíže. S každou novou chybou vám Vesmír předloží náročnější úkol a budete-li i nadále věci nahlížet jen z pohledu jejich praktické užitečnosti a prospěšnosti, můžete jednoho dne nejenom ztratit vůbec zájem o život, ale ocitnout se na jeho dně.

9: Konfliktnost. Musíte být trpělivější a více respektovat své okolí, vyhýbat se konfliktům a zklidňovat drobná nedorozumění ve styku s lidmi. Pochopte, že nejste na světě sami, jsou vám nablízku lidé, kteří vás potřebují, závisí na vás a mají vás rádi. V první řadě vaši blízcí. Právě oni nejvíce trpí vaším egoismem a svárlivostí. Navazujte nové známosti, snažte se lidem naslouchat a učit se respektu. Na světě bude lépe vám i těm, kdo jdou životem s vámi.

=========
Jednoduchý mechanismus osudu
Smysl života. Šest důvodů příchodu duše na svět.

Facebook AstroPlus.cz