Jak posílit svoji energii

Zdraví a energie jsou u člověka nerozlučně spojeny. Aby biopole bylo silné, je třeba ovládat své tělo i mysl, aby ho dokázaly řídit. Je nezbytné rozvíjet celý komplex svých vlastností, jenom tak může člověk v této oblasti dosáhnout výborných výsledků.

Abyste v plné míře posílili svoji psychickou energii, musíte se postarat o tu fyzickou, protože právě ona udržuje životaschopnost celého těla. S dobrou fyzickou kondicí zvládnete mnohem líp i mizernou náladu. Chronická spavost a únava ukazují na silný nedostatek fyzické energie. Snažte se odpočívat a nemyslet na problémy, využívejte účelně a rozumně čas svojí dovolené. Abyste udrželi vysokou úroveň tohoto typu energie, potřebujete naprosto nezbytně dvě věci: plnohodnotný spánek a všestranně vyváženou stravu.

Všimněte si, že velmi mnoho energie občas vydáváte na naprosto neužitečné a přímo škodlivé záležitosti. Patří k nim například laciná a povrchní zábava, negativní emoce, přehnané sebevědomí, stres a deprese. Snažte se vyhnout každé konzumaci alkoholu a energetických nápojů. Nárazově vám dodají elán, náladu a sílu, ovšem na jejich úkor v blízké budoucnosti. Spoustu energie vám ubírá také kouření. Najděte si jiný, zdravější způsob jak se uvolnit. Nastavte si správně své životní priority, neutrácejte čas a energii hloupostmi, které vám nijak nezlepší náladu. Zvažte dobře, zda se s určitými lidmi nebo zábavami chcete zahazovat. Nenervujte se kvůli maličkostem, neztrácejte čas činnostmi, které jsou prázdné a naprosto nic vám nedávají a dát ani nemohou. Naučte se rovněž nad některými věcmi mávnout rukou.

Vytyčte si určitý cíl. Vědomí konkrétního snu a snaha dosáhnout jeho naplnění vaši energii posílí. Snažte se však vyhnout přáním a plánům, které ve skutečnosti nejsou vaše, ale vnuklo vám je vaše okolí, ať už společnost anebo rodina. I kdybyste je splnili na sto procent, nepřinesou vám radost ani štěstí.

Buďte upřímně vděční každému, kdo vám kdy pomohl. Nejenom že to zvýší vaše energetické rezervy, ale pomůže vám to také déle si uchovat dobré vztahy s lidmi. Snažte se nenadělat si nepřátele – komunikaci s nepříjemnými, nepřátelsky naladěnými lidmi nebo konfliktními typy se prostě vyhýbejte, abyste neztráceli čas nesmyslnými spory.

Zajímejte se o kulturu a umění. Dívejte se na zajímavé filmy, poslouchejte hudbu, navštěvujte výtavy, muzea, divadla a koncerty i jiné podobné akce. Věnujte se zpěvu nebo uměleckému přednesu. Zkuste kurzy řečnictví. Vyzdobte si místo, kde žijete, pěknými obrazy, které vám budou zvedat náladu a doplní harmonicky interiér. Najděte si koníčka, který vás bude bavit. Podobné zaměstnání uklidňuje, vždycky zvedne člověku náladu a je velkým zdrojem psychické pohody a energie.

Jak si vrátit sílu?

Nikdy nekončící shon, stres, emoční a fyzická zátěž člověka vyčerpávají a stojí ho spoustu energie. Z veselé a energické osoby se tak stává vyčerpaný a unavený jedinec. Svou vitalitu můžete povzbudit pomocí speciálních postupů, které byste měli provádět pravidelně.

Nabrat novou sílu vám mohou pomoci dárcovské stromy. Patří mezi ně borovice, akácie, javor, jeřáb, lípa a bříza. Přitiskněte se ke stromu zády, zátylkem i patami, natáhněte paže dozadu za sebe a obejměte kmen dlaněmi. Takto přitisknutí se zhluboka nadechněte a představujte si, jak vám čistá, stříbřitě bílá energie proniká do těla. Vydržte tak po dobu asi tří minut a opakujte cvičení co nejčastěji.

Sílu vám pomohou obnovit také dechová cvičení. Posaďte se, zaměřte pohled na jedno místo a soustřeďte se na svůj dech. Nejprve pomalu nadechněte, následovat musí ještě pomalejší výdech a v tomto pomalém rytmu dýchejte rovnoměrně a hluboce. Snažte se dýchat do spodní části břicha. Při nádechu by se mělo rozpínat, při výdechu zmenšovat. Při nadechování si představujte, jak vás zaplavuje měkká, teplá energie, při výdechu se v myšlenkách zároveň zbavujte vší negativity.

Také díky sluneční energii můžete pocítit příliv sil. Za jasného slunečného počasí se snažte dostat ven do přírody, kde můžete praktikovat následující cvičení. Posaďte se směrem ke slunci, položte ruce na kolena, pomalu a zhluboka se nadechněte vzduchu a představujte si, jak do každého vašeho prstu proniká teplý sluneční paprsek. Z prstů se pak paprsky dostávají pažemi až k ramenům, do hrudníku a konečně do oblasti sluneční pleteně. Když vydechujete, stáčí se energie ve směru hodinových ručiček do koule a při každém výdechu se tato koule zvětšuje.

Znovu získat sílu vám mohou pomoci také modlitby, zpěv manter a návštěva chrámů. Když člověk pronáší slova posvátných textů, energie jeho biopole je více chráněna.

K silnější energii vám pomůže také cvičení jógy, zdravá a vyvážená strava, čistota myšlenek a pozitivní postoj k životu. Čím klidnější a vyrovnanější člověk je, tím silnější je duchovně i fyzicky. Agresivita, vulgarita, závist, skleslost a také zanedbávání fyzického těla člověka zbavují sil a mohou ho naprosto zničit.

=========
Jak obnovit biopole
Jak otevřít anahatu?

Facebook AstroPlus.cz