Co doma nesmíme dělat: 10 hlavních tabu

Staročínské učení feng shui pomáhá uspořádat a harmonizovat prostor našeho domova. Pokud si do života nechcete přitáhnout negativní energetické toky, dodržujte jeho hlavní zásady. Domov se tak pro vás stane místem skutečné obnovy životní síly a energie.

Prostor, kde je doma, hraje v životě každého člověka důležitou roli. Máme-li se cítit skutečně v bezpečí a přejeme-li si v klidu a míru obnovovat své síly a žít v souladu se sebou samým i dalšími členy rodiny, řiďme se starodávnou moudrostí feng shui. Znalosti nakupené v průběhu mnoha staletí nám pomohou zbavit se vší negativity a zajistí našemu domovu příliv kladné energie.

10 hlavních pravidel feng shui

První pravidlo. Zrcadlo nikdy nesmí viset naproti vchodovým dveřím. Bránilo by to průniku proudů energie, protože zrcadlo by je odráželo zpět, směrem ven. Zrcadla umístěná v ložnici negativně působí na manželské soužití. Spolehlivě mezi vás přivedou soky a jiné osoby, které váš vztah rozvrátí. Zrcadlo zavěšené v jiných místnostech domu žádné nebezpečí nepředstavuje. Platí však, že zrcadlo neúplné, se slepými místy nebo s prasklinami musíte bez prodlení vyhodit. Je také nutné, aby v domě bylo nějaké zrcadlo, v němž bude váš odraz vidět úplný a neroztříštěný.

Druhé pravidlo. Rovněž místo koše na odpadky nikdy nesmí být proti vchodovým dveřím. Každý prach, jakákoli špína, smetí nebo nepotřebné krámy otravují energii proudící prostorem, nenapravitelně poškozují energetickou ochranu domácích lidí, a tím i jejich zdraví. Zbavujete-li se nepotřebných věcí včas, uvolňujete tak místo pro věci nové, pěkné a užitečné. Příhodně uvolněné místo je také záhy do vašeho domova přitáhne.

Třetí pravidlo. Máte-li doma věci nefunkční, které však hodláte i nadále používat, pak je včas opravte nebo dejte opravit. Věci neopravitelné bez otálení vyhoďte a neřiďte se žádným sentimentem. Zbavujete tím svůj domov negativní energie a přitahujete do něj a svého života vůbec štěstí a hojnost. Věci polámané a nefungující přitahují do domu hádky a konflikty. Podle učení feng shui každá neopravitelně rozbitá věc nebo nefunkční předmět, kterého se zbavíte, odnáší zároveň ze života jeden problém, který bere s sebou. Zvláštní pozornost věnujte kapajícím kohoutkům a protékajícímu potrubí. Proud vody protékající domem oslabuje štěstí domácnosti, protože je s sebou odnáší. Každému volnému, neovládanému tečení je třeba co možná nejrychleji zamezit.

Čtvrté pravidlo. Feng shui se nestaví kladně k podlahám různé úrovně v místě, kde člověk žije. Vidí v nich ovšem nejenom možnost vzniku fyzického úrazu – například při zakopnutí nebo pádu, ale především překážku, která brání, respektive zpomaluje volný proud kladné energie. Podlahy různých výšek podle feng shui potlačují plynulost životní cesty, stimulují rozbíjení osudu na kusy a to se může stát příčinou nezdarů a nepříjemností v zaměstnání i osobním životě.

Páté pravidlo. Člověk by se měl rozhodně snažit vytlačit z prostoru svého bydlení všechny, ostré rohy. Jednotlivé kusy nábytku s ostře vystupujícími rohy či hranami by jimi měly směřovat do volného, prázdného prostoru, kde nic není. Rozhodně ne na místa, kde máte ve zvyku sedávat, odpočívat, nebo kde se často vyskytujete při nějaké jiné činnosti. Také různé závěsné police bývají příčinou a místem soustřeďování negativní energie. Jejich rohy je třeba buď zaoblit, nebo zakrýt – kupříkladu amuletem vyrobeným z korálů nebo mincí.

Šesté pravidlo. Prostory hygienické očisty, to jest koupelny a toalety, je nezbytné udržovat ve stavu přísné čistoty. Jejich dveře musejí být vždycky zavřené. Pravidelný včasný úklid a zavřené dveře vám pomohou udržet si doma útulnost a pohodlí.

Sedmé pravidlo. Veškeré prostory svého bytu či domu často a důkladně větrejte. Čím více jsou totiž okna nebo ventilace otevřené, tím častěji se obnovuje energie celého obývaného prostoru. Pokud se snad chcete vyhnout nastuzení způsobenému průvanem, větrejte v době, kdy jste mimo domov.

Osmé pravidlo. Správné upořádání pracovního místa umožňuje efektivnější plnění povinností. Za zády musíte mít stěnu nepřerušovanou oknem nebo dveřmi. Nejde-li to jinak, je třeba okno nebo dveře alespoň zakrýt, abyste zabránili úniku energie. Příhodné umístění předmětů na stole napomáhá zvýšit pracovní výkon, odstraníte-li nepotřebné drobnosti, zlepšíte svoji soustředěnost na objekt pracovní činnosti.

Deváté pravidlo. Pozemek kolem domu má být co nejvíce otevřený. Opět jde o volné proudění životadárné energie. Stromy nebo auta parkovaná před vchodem brání jejímu průniku do domu. Výjimkou mohou být rostliny oddělující přístup do domu od vozovky. Stejně tak vnitřní prostor kolem vchodových dveří musí být co nejvíce prázdný. Nesemíte dovolit, aby se tu hromadily věci. Obuv, deštníky, kabelky i svrchní oblečení musejí mít vyhrazené místo.

Desáté pravidlo. Při výběru místa, kam se nastěhujete, berte v úvahu také jeho sousedství s dalšími domy a objekty. Nejpříznivější je blízkost co nejvíce přírodních prostředí – sousedství parků, vodotrysků, zahrad nebo záhonů. Blízkost hřbitova, vězení nebo nemocnice představuje nebezpečí. Taková místa soustřeďují obrovské pole negativní energie, což by vám do budoucna mohlo vážně zkomplikovat život.

Správným uspořádáním předmětů v domácím prostředí zlepšujete svůj život. Chcete-li se doma cítit bezpečně a uvolněně, chcete-li se vyhnout trablím a nepříjemnostem, držte se uvedených zásad tradičního učení feng shui. Domov nabitý příznivou a silnou životní energií je tou pravou oporou na cestě životem.

=========
Jak zlepšit energii v domě
Slova, která vás zbavují kladné energie

Facebook AstroPlus.cz