10 jednoduchých pravidel energetické hygieny

Buďte ostražití a chraňte si svůj energetický prostor…

Člověk, který koná teprve první kroky na cestě duchovní rozvoje, se vždycky vyznačuje zvýšenou citlivostí a zranitelností. Podívejte se na deset pravidel, která umožňují udržet čistotu energetického pole, které vás obklopuje.

1. Vyhýbejte se zdaleka lidem, jejichž přítomnost a komunikace s nimi ve vás probouzejí pocity nepohody. Čím méně se budou vaše životní cesty křížit, čím méně budete nuceni s nimi mluvit, tím lépe pro vás. Nenavazujte s nimi rozhovory a neprokazujte jim nikdy žádnou laskavost.

2. Když se ocitnete uvnitř nějakého chaosu či zmatků, hlídejte si, aby se nikdo nepřiblížil k vaší páteři. Vzadu, asi 10-15 centimetrů od páteře, probíhá vaše energetická osa – nejcitlivější místo energetického pole, odkryté působení jemných energií.

3. Snažte se nikdy nejíst jídlo připravené někým, kdo pociťoval hněv, byl rozčilený, anebo kdo je misantropicky založen.

4. Doma musíte mít svůj osobní prostor – jakousi zónu osobního pohodlí, do které bez vašeho svolení nemá přístup nikdo jiný.

5. Buďte opatrní v zacházení s věcmi, které najdete někde na ulici nebo na jiném místě. Zvláště to platí o špercích, amuletech a osobních předmětech. Nevíte, kdo byl jejich majitelem. Často jsou takové věci nasyceny negativní energií.

6. Buďte opatrní při přijímání darů. Některé by na vás mohly negativně působit, nebo dokonce vyvolat nemoc. Nechávejte si pouze takové věci, které ve vás neprobouzejí neklid a které schvaluje vaše srdce.

7. Pravidelně cvičte. Začněte běhat, plavat, jezdit na kole, pěstovat aerobik nebo nějaký jiný druh sportu. Zkrátka se věnujte fyzické aktivitě. Starejte se o svoje zdraví, pečujte o ně. Fyzicky vyčerpaní nebo slabí lidé se nejenom sami nedokáží ochránit před energetickými útoky jiných, ale snadno se stávají těmi, kdo jiným lidem ubírají energii.

8. Nepoužívejte cizí věci. To se zejména týká nemocných nebo zemřelých lidí. Nedovolte také, aby vaše věci používali cizí lidé.

9. Snažte se být přátelští a psychicky pružní. Snažte se s maximálním úsilím vyhýbat konfliktním situacím nebo se z nich alespoň co nejrychleji dostávat. Nepřechovávejte v sobě zlobu a na zlobu také nereagujte. Když se rozčilujete a zlobíte, utrácíte zbytečně svoji životní sílu.

10. Co nejčastěji se usmívejte. Učte se radovat už z pouhé skutečnosti, že jste na světě a snažte se také vidět krásu světa, ve kterém žijete. Mějte rádi sami sebe a lidi kolem. Milujte život.

=========
Energie a tajemství zrcadlového světa
Jak změnit negativitu v sílu?

Facebook AstroPlus.cz