Energie a tajemství zrcadlového světa

Od pradávných dob zaujímali lidé k zrcadlům postoj opatrný až ostražitý. Zrcadlo bylo pokládáno za magický předmět vládnoucí vlastní energií. Však se také kolem zrcadel utvářela celá řada legend. I v lidových pověstech a pohádkách nacházíme kouzelná zrcadla spojená s různými čarodějnými obřady nebo přímo se zázraky. Stoupenci okultních věd a vyznavači ezoterismu byli odjakživa přesvědčeni, že zrcadla dokáží změnit lidský osud, a to ne vždy tím nejlepším způsobem.

Se zrcadly pracuje i beletrie – nejen v té nejznámnější z nich, Alence v zemi zázraků a za zrcadlem Lewise Carolla. V mnoha literárních vyprávěních najdeme odraz tradičního vztahu k zrcadlům v té které zemi. Příkladem může být slavná série příběhů soudce Ti Roberta van Gulika. Vztah k zrcadlům ve staré Číně dobře vyjadřují kánony feng- shuej. V Japonsku je zrcadlo posvátným předmětem, jedním ze tří symbolů japonského císařství.

V roce 1997 bylo ve Francii prostřednictvím tisku zveřejněno varování před vraždícím zrcadlem výrobce Louise Arpa z 18. století. Kdo za dlouhá léta jeho existence přišel s tímto předmětem do styku, zemřel. Podle varování bylo takových osob třicet osm.

Jak to tedy se zrcadly je? Jsou opravdu tak tajemná, záhadná, mocná a snad dokonce i nebezpečná?

Proč nemáme v domě mít staré zrcadlo.

Za starých časů byla zrcadla vyráběna s drahocenným lemem nebo zasazována do vybraných vzácných rámů. Soudobí designéři se při utváření interiérů ve starodávném stylu snaží dodat mu puncu věrohodnosti přidáváním antikvárních předmětů. Právě starobylá zrcadla se těší značné popularitě. Je to však bezpečné z energietického hlediska? Je známo, že řada lidí se skutečně starým předmětům denní potřeby raději vyhýbá. A dobře dělají.

Ezoterici jednoznačně zapovídají držení starobylých, často i stovky let starých předmětů, tím spíše pak zrcadel. Odborníci zkoumající svět za světem jednohlasně prohlašují: zrcadlo uchovává informaci o každém, kdo do něj kdy během dlouhých let pohlédl. Tato skutečnost ohrožuje ty, kdo by chtěli taková zrcadla používat.

Řečeno zjednodušeně, zrcadlo zafixuje události, které se v něm odrážely, informaci o nich uchová a její stopy pak mohou ovlivnit události budoucí. Starobylá zrcadla tak mohou být nebezpečná nic netušícím nevinným lidem. Není tedy dobré souhlasit s návrhem bytového architekta na vylepšení interiéru nějakým takovým antikvárním kouskem, stejně jako si nemáme stará zrcadla kupovat nebo je přijímat jako dar. A to ani když se k nám dostala od příbuzných, které jsme vroucně milovali, ani když jde přímo o rodinnou relikvii. Taková zrcadla nikdy nepoužívejte. Není známo, jaké všechny události mohla „nasát“ a čím by to pro vás mohlo skončit.

Zvláštní nebezpečí představují zrcadla prasklá nebo matná. Panuje přesvědčení, že praskliny a odlomená místa vznikají v důsledku přeplnění zrcadla negativní energií. Mít něco takového vůbec v domě je absolutně nepřípustné. Ezoterici tvrdí, že nelze ani poškozené zrcadlo prostě jen tak vyhodit, protože by mohlo dojít k nárazovitému uvolnění negativní energie. Doporučují ho před vyhozením dlouze omývat studenou vodou, která negativitu smyje a zrcadlo pak bude energeticky neutrální.

Zvláštnosti moderních zrcadel.

Škodu však může natropit nejenom staré zrcadlo. Každé zrcadlo je svérázným zásobníkem, hromadícím vše, co se v něm kdy odrazilo.

Moderní zrcadla v tom nejsou žádnou výjimkou. Nehledě na krátkou dobu existence i tato zrcadla mohou být naplněna negativní energií o nic méně než jejich antikvární příbuzní. Často bývají rozvěšena ve veřejných místnostech, v nichž se shromažďuje a vystřídá velké množství lidí, kteří mohou být zlí, rozzlobení nebo bez nálady. Když pohlédnou do zrcadla, zanechají v něm tito lidé svoji negativní energii. Nic netušící člověk ji pak může zachytit a odnést s sebou. Události, které se děly „vkladateli“ negativní energie, pak automaticky zatěžují toho, kdo do zrcadla pohlédl po něm.

Dokonce i zrcadlo úplně nové stihne zachytit emoce těch, kdo ho vyráběli, a to nemluvíme o energii, kterou do sebe stáhne za dobu, kdy je vystaveno ve výloze nebo uvnitř obchodu.

Jak poznáme, je-li zrcadlo nebezpečné?

Odborníci uplatňují jeden velmi prostý způsob. Stačí přitisknout na lesklou plochu prst a asi minutu čekat. Jestliže v místě doteku prstu sklo zteplalo, je zrcadlo zcela vhodné k užívání a žádným nebezpečím zatím novému majiteli nehrozí. Pokud však místo doteku zůstane studené, zrcadlo si nepořizujte nebo ho vyhoďte, protože je v něm hodně záporné energie.

Jak se chránit před energií zrcadel.

Vše výše řečené určitě neznamená, že byste se měli bát všech zrcadel na světě. Přesto však byste měli zachovávat některá bezpečnostní opatření.

Pokud se vám v domě nějakým způsobem ocitne staré zrcadlo, musíte se ho bez prodlení zbavit. Pokud se někdo nachází v místnosti, kde takové zrcadlo je, nesmí se do něj v žádném případě podívat.

Obcházejte velkým obloukem a rozhodně se nedívejte do zrcadel na veřejných místech, zvláště pak v nemocnicích nebo třeba vězeních.

Pokud jde o zrcadla, která máte doma, pravidelně je očišťujte proudem studené vody. Pokud v místnosti, kde zrcadlo visí, došlo k hádce či jinému konfliktu, okamžitě ho umyjte vodou. Užitečné je přejet před ním po celé jeho délce zapálenou svící, ať už obyčejnou nebo kostelní. Při zavěšování zrcadel se řiďte zásadami feng shuej.

Máte-li svoje kapesní zrcátko, nikdy ho nikomu nepůjčujte a stejně tak si od nikoho nepůjčujte to jeho. Každý má mít své osobní zrcátko.

Zrcadlo nikdy nedávejte darem a nikdy ho jako dar nepřijímejte. S darovaným zrcadlem můžete přijmout i cizí osud.

To hlavní, co si musíte zapamatovat je, že pohledem do zrcadla naplněného negativní energií stahujete tuto energii na sebe, načež ji nadále v sobě nosíte. Často se stává, že se člověk diví špatným událostem, které náhle a beze všeho varování nastaly v jeho životě jedna za druhou. Nemá tušení, že to souvisí se zápornou energií staženou z nějakého zrcadla.

Pokud jste přece jen tvrdě odhodláni pořídit si nějaké staré antikvární zrcadlo, nezapomeňte se alespoň zeptat, komu patřilo dříve. Nicméně opakujeme varování – lepší je se těmto starým zrcadlům důsledně vyhýbat a nepořizovat si je.

Používáním takového zrcadla můžete významně ovlivnit svůj vlastní osud, a to ani zdaleka ne v kladném směru.

=========
Jaká je energie ve vašem bytě?
Posilování energie. 14 způsobů.

Facebook AstroPlus.cz