Posilování energie. 14 způsobů.

posilovani_energie

Existují dva typy energie:

  1. Fyzická;
  2. Volná.

Fyzická energie podporuje životaschopnost fyzického těla.

Podpora vysoké úrovně fyzické energie je podmíněna dvěma nezbytnostmi:

  1. Dobrá a hodnotná strava;
  2. Dobrý a hodnotný spánek.

Sama fyzická energie by na udržení vysokého životního tonusu nestačila. Nezbytná je také volná energie. Avšak než se pustíte do zvyšování její úrovně, musíte dosáhnout vysoké úrovně energie fyzické.

Když jste nemocní, po čem nejvíc toužíte? Po spánku a odpočinku. Dokážete spát 17-18 hodin denně. Absolutně necítíte touhu pracovat, natož něco tvořit. Pozorujte své fyzické tělo. Má-li dostatek fyzické energie, zabývejte se vytvářením svobodné energie, jestliže dostatek nemá, zabývejte se sebou. Odpočívejte, hodně spěte, dobře jezte. Ideální by bylo věnovat nějaký čas čistě jenom odpočinku.

Připusťme tedy, že máte dostatečný objem fyzické energie. A teď přichází to nejzajímavější: jak zvýšit úroveň životní energie. Pokud jste ráno líní vstávat, nechce se vám jít do práce nebo do školy, po obědě ztrácíte veškerý elán a chce se vám spát, pokud večer nemáte jiné přání než se rozvalit před televizí, pak je ovšem úroveň vaší volné energie nepatrná. Stačí nejspíš zrovna tak na to, aby byl zachován existující stav.

Jak zvyšovat úroveň své volné energie:

1. Sny a cíle

Sny a cíle, ke kterým den po dni kráčíte, představují pro vás obrovský přísun volné energie. Dochází však k tomu pouze tehdy, jde-li skutečně o vaše sny a vaše cíle. Nesmí vám je podsunovat nikdo jiný. Jsou-li duše a rozum ve svém úsilí jednotné, získáváte obrovský objem energie k volnému využití. Není krásnějšího pocitu, než když se váš sen přibližuje. Pokud jdete svou cestou, bude vás Vesmír ve všem doprovázet a zásobovat vás potřebnou energií kdykoli!

2. Víra

Není důležité, v co věříte: v Boha, ve Vyšší rozum, ve Vesmír, Vyšší vědomí nebo něco jiného. Vaše víra v toto něco vyššího, v tuto Vyšší podstatu by vám měla poskytovat dostatečný objem volné energie. Pokud to tak nepociťujete, měli byste možná svou víru rozvíjet, prohloubit. Velmi dobrá je afirmace: „Můj svět se o mě stará“. Opakování této afirmace vás po několika dnech přivede k pocitu naprostého klidu. Pocítíte obrovský příliv energie. Nebudete víc mít důvod k obavám. Váš svět se o všechno postará.

3. Láska

Láska je velmi mocný pozitivní cit. Je-li vaše srdce naplněno láskou, jste plni elánu a nadšení, přetékáte pocitem, že dokážete všechno. Tento cit je mohutným zdrojem volné energie.

4. Energetická gymnastika

Jsou to cvičení zaměřená na rozšíření energetických kanálů.

5. Vděčnost

Jak se cítíte, když někomu z celého srdce děkujete za nějakou službu? Snažte se být vděčni za vše, co máte. Zajistí vám to dodatečný velký přísun energie.

6. Umění

Který druh umění máte nejraději? Umění oživuje duší. V naší informační éře je umění odsunováno do pozadí. Nahrazuje ho Internet. Nezapomeňte však věnovat čas umění. Je pro duši velmi důležité. V této éře vševládných informací je obecně stále více prostředků a aktivit k dispozici rozumu a duše je utlačována. Nezapomínejte, že cokoli na tomto světě dokáže rozum realizovat pouze s pomocí duše!

7. Hudba

Hudba je energií v čisté podobě. Pusťte si hudbu, která se vám líbí. Pusťte ji hlasitěji, aby proud energie byl silnější a nabírejte si, kolik jen zvládnete.

8. Koníčky

Koníčky nejsou ničím jiným než zálibou pro duši. Všechno, co děláte pro duši, vám dodává energii.

9. Styk s lidmi, kteří mají vysokou úroveň energie

Existují lidé, kteří mají velmi vysokou úroveň energie. Vrchovatě jim postačuje, přelévá se přes okraj. Při rozmluvě s někým jiným tato energie mimoděk zasahuje i partnera v hovoru. K takovým lidem všichni chovají kladné city. Někdy ani nevědí, proč. Všichni úspěšní lidé mají vysokou úroveň energie, proto z rozmluvy s nimi někdy odcházíte v povznesené náladě. Když vejdou do místnosti, zalije se jakýmsi neviditelným světlem. Existují ovšem také lidé opační. Ti naopak vždycky odebírají energii jiným.

10. Autosugesce

S pomocí autosugesce lze dosáhnout prakticky všeho, co si umanete. Také zvýšit úroveň energie. Stačí k tomu využít vizualizace a energetické gymnastiky.

11. Domácí zvíře

Myslím, že tady není třeba vysvětlení. Kdykoli jen pohlédnete na svoje miláčky, vždycky ve vás vyvolají příjemné pocity.

12. Výměna za fyzickou energii

Když se zabýváte sportem, když aktivně odpočíváte, unavíte se fyzicky, ale váš životní tonus se vždycky zvýší. Ranní běh, plavání, cvičení ve fitness vám vždycky dodají dodatečný objem energie.

13. Výměna za peníze

Nic jiného, než milodary. Dáváte peníze, aniž byste čekali něco nazpět. Vesmír vám za to posílá energii.

14. Sex

Nejmohutnější zdroj volné energie.

Pokud jste si zapamatovali alespoň jednu větu, znamená to, že jste čtením tohoto článku hodně získali. Energie se vám dostává, když cítíte kladné city. Ztrácíte ji, jsou-li vaše city záporné.

=========
Pravidla zachování energie: 13 poučení.
Dávejte pozor na svou energii!

Facebook AstroPlus.cz