Jak podle feng shui správně zacházet se zrcadlem

Zrcadlo je důležitým předmětem v každém domě. Obejít se bez něj je opravdu těžké, protože ho používáme denodenně. Díváme se, jak nám sedí oblečení, líčíme se u něj nebo holíme, bez zrcadla bychom se neučesali a před odchodem z domova na sebe zpravidla ještě mrkneme, abychom zhodnotili dojem, kterým působíme. Navíc zrcadla umějí opticky zvětšit prostor. Přesto však zrcadlo může kromě své užitečnosti způsobit naší domácnosti také škody.

Feng shui zastává názor, že zrcadla mají schopnost přerozdělovat toky pozitivní a negativní energie. Jestliže s nimi zacházíte dovedně, můžete příznivě ovlivnit některé aspekty svého života. Avšak nesprávné zacházení znamená přivolat na sebe spoustu nepříjemností.

Zrcadlo v předsíni

Předsíň je tím prvním, co lidé vidí, když vejdou do bytu. Tato první místnost vašeho bydliště by ideálně měla být světlá a prostorná, abyste se hned po příchodu domů cítili útulně. Jestliže však vezmeme v úvahu vzhled většiny soudobých bytů, musíme počítat s úzkou a stísněnou předsíní, kde je kolikrát těžké, aby se dvě osoby vzájemně vyhnuly. Tento stav je často upravován právě za pomoci zrcadla, které místnůstce dodá větší objem a více světla.

Nejlépe je vybrat velké zrcadlo, které bude odrážet celou postavu tak, aby nad hlavou ještě zůstalo volné místo. Odborníci na feng shui si jsou jisti, že pokud by zrcadlo «odřízlo»hlavu nebo části nohou, byly by tyto části lidského těla příčinou častých těžkostí a byly by vystaveny nebezpečí nemoci. Naopak, pokud se člověk v zrcadle vidí celý, nabíjí se pozitivní energií a podporuje rozvoj svého osobního potenciálu.

Zrcadlo v koupelně

Příznivě působí instalace zrcadla na vnější straně vstupních dveří bytového jádra. To má velkou důležitost v případě, kdy je koupelna umístěna vedle vchodu do bytu. Zrcadlo tu pomáhá neutralizovat odčerpávání pozitivní energie, kterou přitahuje voda a ona s ní doslova odtéká kanalizačními trubkami. Další zrcadlo na vnitřní straně těchto dveří rozhodně nebude na závadu.

Zrcadlo v kuchyni

Tady by zrcadlo mělo odrážet pozitivní atmosféru místnosti, proto velmi zdařilé bude jeho umístění naproti jídelnímu stolu, u kterého se schází celá rodina. Ve vaší rodině bude vždycky co dát na stůl a bude v ní panovat dostatek také ve finančním slova smyslu.

Pro ty, kdo by se rádi zbavili přebytečných kilogramů, je výhodou obědvat před zrcadlem. Objem porce bude opticky větší a pohled na sebe poslouží jako stimul přání uvidět se jednoho dne štíhlejší. Ochotu omezit se v jídle to posílí.

Pro psychické pohodlí bývá doporučováno pověsit zrcadlo nad sporák, což umožní komunikaci s osobami přítomnými v kuchyni, aniž by ten, kdo vaří, namáhal krční svalstvo. Mínění odborníků se v této věci rozcházejí, protože někteří mají za to, že tato varianta by vedla k velké únavě kuchaře či kuchařky, nehledě na praktické dopady umístění zrcadla nad místem, kde věčně něco bublá, prská a odkud stoupá pára.

Zrcadlo v obýváku

Jestliže máte pěkný výhled z okna, umístěte zrcadlo tak, aby se v něm krajina odrážela. Můžete tak do domu přitáhnout krásu a štěstí. Pokud jsou však za oknem vidět především dráty vysokého napětí, smetiště nebo slepá stěna sousedního domu, rozhodně zrcadlo na tohle místo nezavěšujte, protože by vám vzniklo mnoho nepříjemností. Dobré je, když se v zrcadle odrážejí různé ozdobné půvabné předměty – sošky, květiny nebo knihy.

Místa k zavěšení zrcadla nevhodná

Ložnice je pro zrcadlo místem zcela nevhodným. Pokud snad existuje nějaká nezbytnost umístit zrcadlo právě sem, pak je to třeba zařídit tak, aby se v něm neodráželi spící lidé.

Je-li toaletní stolek umístěn přímo proti posteli, na noc ho zakrývejte nějakým přehozem, nebo postavte mezi něj a postel paraván. Podle feng shui je zrcadlo průvodcem do jiného světa. Při svých rituálech této vlastnosti zrcadel aktivně využívají ezoterici a mágové. Až dosud není jasné, kam se lidská duše vydává, když spíme, je tedy v zájmu opatrnosti a dobrého odpočinku přijímat nezbytná preventivní opatření.

Krom toho zrcadlo naproti posteli se nedobře odráží na vzájemných vztazích mezi manželi.

Zakázáno je věšet zrcadlo proti vstupním dveřím do bytu. Životní energie čchi se v takovém případě odráží a vytrácí se z bytu ven.

Zrcadlo visící proti pracovnímu místu způsobí, že objem práce a úkolů se zdvojnásobí, což vyvolá ustavičnou únavu a v důsledku toho i nemožnost všechnu práci zdolat.

Dvě zrcadla visící naproti sobě jsou další velká chyba. Vzniká tím chodba blokující energii. Obyvatelé takového bytu se brzy začnou nepěkně chovat, budou propadat sklíčenosti a depresím nebo trpět obavami z neznámého.

Připustit nesmíme ani to, aby zrcadlo odráželo kouty zaplněné haraburdím nebo místa neuklizená, zaplněná například poházenými oděvy, nemytým nádobím, nebo nádobou na odpadky. Tento nepořádek by se odrazil v celém vašem životě.

Správné využití zrcadel

Zrcadlo nás odráží, a stává se tak svérázným dvojníkem člověka, který se do něj dívá. Bezděčně zanecháváme v zrcadle malý kousíček vlastní duše, proto je při jejích používání třeba krajní opatrnosti.

Jestliže zrcadlo prasklo nebo se vůbec rozbilo, okamžitě se ho zbavte. Rozbité zrcadlo natáhne do vašeho domova negativní energii, problémy a nepříjemnosti. Můžete se jim však vyhnout, pokud správně provedete následující opatření. Pečlivě do posledního seberte i nejmenší kousky rozbitého zrcadla, důkladně je opláchněte proudem tekoucí vody a okamžitě vyneste z domu. Voda ze střepů smyje veškerou nahromaděnou informaci o lidech, kteří se do zrcadla dívali nebo se v něm odráželi. Je samozřejmé, že je přísně zapovězeno rozbité zrcadlo slepovat.

Čistota je další, velmi důležitý faktor. Pravidelně zrcadla zbavujte skvrn, prachu a jiné nečistoty a leštěte je. Nečisté zrcadlové plochy blokují energii a umožňují její negativní působení na obyvatele bytu. Platí to i v případě, že je zrcadlo zavěšeno podle všech pravidel a zásad feng shui. Vrstva prachu může vyvolávat špatnou náladu, neustálé spory a hádky v rodině.

Zrcadlo Bagua

Zrcadlo Bagua je univerzálním nástrojem východní praxe při neutralizaci negativní energie. Působí jako magická ochrana, protože dokáže absorbovat negativní energii. Je třeba ovšem vědět, jak s ním správně zacházet a jak je správně používat.

Tradiční čínské zrcadlo Bagua má tvar osmiúhelníku po jehož stranách je vyznačeno osm trigramů – trojúhelníků, jimž chybí jeden vrchol, sestavených z plných a přerušovaných čar. Zrcadlo samo je uprostřed. Kolem něj jsou umístěny symboly znázorňující různé sféry lidských zájmů – majetek, zdraví atd. Bagua umí polapit zlé síly, přičemž trigramy nedovolí, aby znovu unikly.

  • Je zakázáno zavěsit zrcadlo Bagua na vnější stranu dveří tak, aby se v něm odrážely dveře sousedů nebo něčí dům. Přineslo by to velké neštěstí těm, kdo by se v něm odráželi. Pokud by takto postižení v odpověď zavěsili stejným způsobem Bagua na vlastní dveře, vytvořilo by to nezdravou situaci a ublížilo všem okolo.
  • Nikdy se nedívejte na svůj odraz v zrcadle Bagua.
  • Nikdy si ho nezavěšujte doma ani na pracovním místě. V uzavřeném prostoru dokáže vysát nejenom negativní, ale i kladnou energii.

Platí tedy, že zrcadlo Bagua používáme jenom v krajním případě, kdy všechny ostatní metody zbavení se negativní energie bez výsledku selhaly. Nezapomeňte na uvedená doporučení a zacházejte se zrcadlem Bagua velmi opatrně, abyste neublížili sobě ani ostatním.

=========
Kam věšet a kam nevěšet hodiny
8 pravidel feng šuej k získání materiálního blahobytu

Facebook AstroPlus.cz