Energie úmyslu a splnění přání

Celý vět je složen z energie. Jejím úmyslným zaměřením člověk získává určité výsledky. Je ovšem třeba si uvědomit, že je nebetyčný rozdíl mezi obyčejným přáním a záměrem. Pokud je váš záměr, váš úmysl pasivní, je to fakticky prosté přání, které v sobě nemá dostatečnou tvůrčí energii, a nemůže se tudíž uskutečnit. Energie úmyslu se obvykle rodí díky velmi silnému přání přeměnit úmysl v realitu. A to je energie, která vede k naplnění daného záměru.

Pokud je záměr jasně zformulován a podnikáme kroky k jeho uskutečnění, udržujeme tím jeho vysoký energetický potenciál. K naplnění úmyslu, k jeho přeměně v realitu pak dochází poměrně snadno a rychle, mnohem rychleji, než když sami pořádně nevíme, co vlastně chceme. Samozřejmě je třeba chápat, že ne všechno, co je naším cílem, se uskuteční ihned. Mimo vašich přání jsou tu ještě přání ostatních miliard lidí na Zemi plus neuvěřitelné množství okolností, které je třeba změnit, než se váš záměr naplní.

To však není důvod ke sklíčenosti nebo domněnce, že je náš záměr nereálný. Je třeba vyzbrojit se trpělivostí, nepolevit v soustředění na cíl a nevěnovat přehnanou pozornost překážkám na cestě k němu.

K naplnění myšlenek a záměrů dochází prostřednictvím toho, co podnikáme k jejich realizaci, vlivem pozitivního přístupu k situaci a využitím možností, které se nám naskytnou.

Základem uskutečnění našich záměrů je hlavní zákon subjektivní reality: „Získáš všechno, na co myslíš“ – vždyť všechno na světě je pouhou projekcí našich myšlenek.

=========
Šamanská metoda obnovení energie
Energie věcí

Facebook AstroPlus.cz