Co je to karma a jak ji napravit

Karma. Co to vlastně je? Nějaká záhadná bytost, nelítostně splétající lidské osudy? Nebo snad vesmírná síla, která každému nadělí, co zasluhuje? Řekneme si o tomto zajímavém jevu něco víc.

Možná jste si už víckrát kladli otázku, čím to je, že někteří lidé se narodí zdraví a šťastní, v životě se jim daří, obklopují je milující a laskaví lidé, zatím co jiní přijdou na svět s fyzickými nedostatky, jejich život je naplněn těžkostmi a nezdary, trpí samotou a nemocemi. Může to opravdu být důsledek činů, kterých se člověk dopustil v daleké minulosti nebo dokonce ve svých předchozích ztělesněních?

Slovo karma bývá ze sanskrtu překládáno jako «čin». Tento pojem rovněž zahrnuje lidské úmysly, slova, city a prožitky. Dalo by se říci, že jakákoli aktivita nebo myšlenka, a to i ta nejméně významná, vede k určitým budoucím následkům. K těm může dojít už zítra nebo i po uplynutí několika dalších životů, avšak dojde k nim zcela nepochybně.

Ze všeho nejlíp vyjadřuje karmický zákon výrok: «Co člověk zaseje, to také sklidí». Je to univerzální vesmírný zákon příčiny a následku. Je mu podřízeno všechno na Zemi, nezávisle na tom, zda ho ten či onen konkrétní člověk uznává. Konec konců přece platí, že neznalost zákonů neomlouvá.

Karma nemá žádnou podstatu, je to určitá síla, energie, řídící následky veškerých činů, které vykonaly bytosti obývající tento Vesmír. Není to žádná trestající moc, vykonávající rozsudek. Karma prostě jen následuje příčinně následné vztahy toho, co se děje. V případě včasného nevyřešení nějakého problému je informace o něm uchována a přenesena do budoucnosti.

Každý skutek může mít tři druhy následků:

  1. Viditelný, hrubý následek činu. Projevuje se na fyzické úrovni během současného života.
  2. Následek, který zanechal citovou stopu v duši nějakého člověka. Síla této citové stopy závisí na síle prožitku.
  3. Následky vzdálené, které budou osudové pro příští zrození.

Osudovost činu závisí na tom, jak velký má pro člověka a jeho okolí význam. Čím závažnější skutek, tím větší je pravděpodobnost, že bude mít osudový význam v budoucích životech.

Zákon karmy působí nejen pouze ve vztahu k jednotlivému člověku. Existuje rovněž karma rodu, karma národa, města, země a existuje rovněž karma celoplanetární. Všechny jsou těsně spojeny a vzájemně propleteny.

Mechanismus karmy

Právě v tuhle chvíli sklízíme plody toho, co jsme udělali nebo co s námi nějak souviselo v minulosti. A v tuto chvíli také vytváříme půdu pro svoji karmu budoucí. Naprosto není jisté, že se následky našich dnešních činů projeví v nějaké velmi brzké době. Je možné, že k tomu dojde až za mnoho let. Právě proto se většině lidí nedaří vystopovat jakýkoli příčinně následný vztah mezi skutky. V konkrétní přítomné chvíli si tak zkrátka pomyslí, že k nějaké události došlo náhodně.

Karma však nezná hru náhody, překvapení a šťastné shody okolností. Celý svět existuje díky zákonu spravedlnosti. Jestliže k něčemu došlo, muselo to mít nějakou příčinu.

Karmický zákon se vztahuje na každý náš skutek, jak negativní, tak pozitivní. Všechny nedobré činy se nám vrátí v podobě problémů, nemocí a duševních strastí. Naopak všechno dobré a ušlechtilé, co vykonáme, nám přinese úspěch, zdraví a lásku a předurčí to i náš budoucí osud.

Kdybychom se dokázali doopravdy zamyslet nad způsobem, kterým funguje karmický zákon, byli bychom při každém svém jednání daleko obezřetnější.

Karma může být již projevená anebo dosud neprojevená. Karma již projevená zahrnuje vše, co se v lidském osudu projevilo k danému okamžiku. Tedy současný fyzický stav, materiální postavení, místo, kde žijeme, lidi kolem nás. Změnit tento druh karmy je velice obtížné, často je třeba snášet ho po celý život, bez možnosti cokoli s tím udělat.

Ovšem zdaleka ne všechna karmická semena stihla v lidském osudu k danému momentu vyklíčit. Spousta nevyřešených úkolů a nezpracovaných poučení čeká na své uvedení do života. Zatím se nacházejí v našem jemném karmickém těle. To je dosud neprojevená karma.

Naštěstí má člověk možnost dosud neprojevenou karmu změnit. Aby to však zvládl, musí postoupit na nezvykle vysokou úroveň vědomí, kdy si dokáže uvědomit a analyzovat své skutky a napravit chyby. Žádný léčitel ani duchovní mistr člověka zbavit negativní karmy nedokáže. Může to dokázat pouze ta duše, která tuto karmu vytvořila.

Každý z lidí přichází na tento svět proto, aby se učil a rozvíjel. Má určitý životní scénář – osud. Má také množství úkolů, které životě musí zvládnout a poučit se z nich. Úroveň duševního rozvoje je u různých lidí různá. Před každým však stojí tentýž cíl – duchovní evoluce. Karmický zákon duši pomáhá zdokonalovat se a postoupit na novou úroveň duchovního rozvoje. Karmou je nám dáno prožívat všemožné životní situace a zakoušet nejrůznější city, dokud si konečně neuvědomíme, že jsme maličkou, božskou a nesmrtelnou součástí Vesmíru.

Je možné karmu očistit?

V průběhu nekonečného řetězce převtělování hromadí duše ve svém karmickém obalu obrovské množství nečistoty. Jsou to vážné zločiny stejně jako různé přestupky, nedodržené sliby i dluhy, které nebyly splaceny. Slova a skutky, za které se člověk musí stydět. To všechno na něj jako těžké břemeno doléhá v dalších ztělesněních v podobě nejrůznějších onemocnění a fyzických nedostatků, starostí a duševních poruch, materiálních těžkostí a překážek.

Člověk se nijak nemůže zbavit zodpovědnosti za to, co udělal. Nejprve si především musí uvědomit svou vinu. Nejlepší cestou k tomu je prožít to, co způsobil, na vlastní kůži. Proto lidé zakoušejí bolesti a utrpení, trpí nezdary a porážky, setkávají se s podlostí a zradou a opakovaně narážejí na zeď těžkostí a překážek. Trvá to do té doby, než si duše konečně uvědomí své chyby.

Aby mohl svou karmu napravit, musí se člověk především vydat cestou duchovního rozvoje. Musí se zbavit nedostatků a špatných vlastností, naučit se milovat a chápat své bližní, jednat ve prospěch společného blaha a ne pouze ve vlastním zájmu.

Jedině tímto způsobem je očištění karmy možné. Je k tomu třeba odhalit a projevit nejlepší vlastnosti své duše. Když člověk odstraní všechny slabosti a nedostatky, nemůže ho zasáhnout a zranit žádné zlo.

Aby úplně očistil svou karmu, musí na sobě aktivně pracovat v průběhu několika životů. Napomoci mu mohou také některé ezoterické postupy poodhalující tajemství minulých převtělení. Bohužel však dnes jsou takové vědomosti většině lidí nedostupné.

Často také bývá těžké rozlišit skutečně účinné postupy od šarlatánství. Mnozí «duchovní vůdci» dnes například nabízejí rychlou očistu karmy cestou pronášení kouzelných manter či rituálem spálení nedobré karmy. Lidé platí obrovské sumy za něco, co nemůže mít žádný reálný výsledek.

Nikdo nemůže navršit množství hříchů a přestupků, nenapravitelně ublížit jiným a doufat, že to vše mu bude odpuštěno po nějakém rituálu nebo pronesení modlitby. Nezbytná je především vnitřní přeměna a duchovní rozvoj, vysoká úroveň vědomí, láska a soucit se všemi obyvateli Země.

=========
Karma a jejích 10 méně známých zákonů
Jak rozvázat karmický uzel

Facebook AstroPlus.cz