5 karmických zákonů, které vám napovědí, co neděláte správně

5 pravidel zákonů karmy, které vám mohou napovědět, co neděláte správně. Dávejte na sebe pozor a pamatujte, že v životě se člověku všechno vrací.

Věříte v karmické zákony? Dohlíží na vás nějaká vyšší bytost? Věříte v její tresty a odměny? Panuje ve vašem těle pohoda a harmonie? Čeho byste se měli bát? Na co je bezpečné myslet?

Pravidla karmických zákonů vám napovědí, že jakékoli jednání, myšlenka nebo slovo budou zaplaceny stejnou mincí. Důsledkem každého našeho činu je přirozený proces ovlivňující běh životní rutiny. Svým myšlením, řečí nebo konáním probouzíme sílu, která bude odpovídajícím způsobem reagovat. Důsledkům svého jednání se člověk nemůže vyhnout. Trpí jimi však pouze tehdy, jestliže k tomu svým jednáním sám vytvořil podmínky.

Seznamte se s pěti pravidly zákonů karmy, které vám ukáží, co děláte špatně. Všechno špatné i všechno dobré se vám vrátí. Ponesete buď trest, anebo důstojnou odměnu za svoje úmysly a za svá přání. Domnívám se, že každý člověk by měl žít v harmonii se sebou samým i s okolním světem. Je třeba jen naslouchat Vesmíru a plnit jeho požadavky.

První pravidlo – zákon zachování.

Jste jenom malou součástí tohoto obrovského světa, přesto i vaše poslání spočívá v tom, abyste pracovali na jeho zachování. Udělejte svět lepším. Nemějte strach, můžete hodně dokázat. Péče o svět okolo vás a starost o životní prostředí spasí vás i vaše potomky.

Druhé pravidlo – zákon smíření.

Na světě člověka obklopují nejrůznější události a nejrůznější věci. Musíme se naučit vidět na všem jenom to pozitivní. Neodmítejte cokoli z toho přijmout. Když něco odmítáte, nemůžete to změnit. Negativita dokáže člověka zevnitř požírat. Každý člověk, každá lidská duše je vystavena tomuto nebezpečí. Vesmír vás miluje a všechno v něm je kladné. Nezbavujte negativitou svou mysl jednoty s Vesmírem.

Třetí pravidlo — zákon vývoje.

Čas ustavičně rychle plyne. Všechno v něm je nevyhnutelné, všechno je překotné. Svět se ustavičně mění a lidé se nacházejí v ustavičném pohybu. Jsme to však my, kdo se musí změnit, nikoli jiní lidé, místa nebo věci kolem nás. Jestliže dokážeme jinak chápat kdo a co jsme, bude náš život tuto změnu následovat a rovněž se změní.

Musíte si uvědomit a přijmout, že nic není stálé. Naučte se měnit stejně rychle, jako se mění čas. A dokážete být vždycky o krok napřed.

Čtvrté pravidlo — zákon dobrotivosti.

Uvádějte do života soucítění, porozumění, snášenlivost a empatii. Jsou to hodnoty pomáhající žít vám i těm, vůči kterým je projevujete. Díky nim se vám bude vždycky dostávat kladné energie. Být dobrým člověkem je dar lidem okolo, dar světu, dar vašim potomkům. Je to dar sobě samému.

Páté pravidlo — zákon inspirace.

Co jste do svého snu vložili, to se vám vrátí. Buďte věrni svým snům. Jděte za svými cíli. Neskládejte ruce do klína. Vše se vám nakonec podaří, nesmíte se však vzdát, nesmíte ustrnout. Skutečnou hodnotou výsledku bude energie, kterou jste do něj vložili, a která se vám vrátí se splněným snem. Pouze ti, kdo jdou stále kupředu, dosahují cíle.

Marina Pozňaková

=========
Karma a jejích 10 méně známých zákonů
Co je to karma a jak ji napravit

Facebook AstroPlus.cz