Vaše číslo roku 2019

Z pohledu numerologie nejsou čísla nic jiného než magické symboly, které umějí předpovídat budoucnost. Varují před problémy, předem upozorňují na osudové okamžiky a tomu, kdo je ochoten je poslouchat, umožní vyhnout se mnoha velkým i malým životním omylům. Tak tyto matematické znaky nejenom že ovlivňují životní cestu lidí, ale dokáží jim zadat správný směr s ohledem na osobní predispozice té které osoby. Aby člověk zjistil, jaký je jeho recept na štěstí a aby se pojistil proti eventuálním neúspěchům, stačí provést několik zcela jednoduchých výpočtů.

Ve světě se obyčejně všechno pohybuje v uzavřeném kruhu: a také numerologové operují s devítiletým cyklem s trvalým rytmem ustavičného střídání. To ovšem neznamená, že jedny a tytéž události se přesně opakují a že každá nová doslova kopíruje tu předcházející. Toto uspořádání jenom poukazuje nа na pravděpodobné tendence projevující se v nejrůznějších oblastech života. Které číslo bude tedy řídit vaše nálady, skutky a jednání v příštím roce?

Při jeho hledání je využíváno takzvané přirozené sčítání, kdy se sčítá každá jednotlivá číslice. Sečteme-li tímto způsobem letopočet příštího roku:

2 + 0 + 1 + 9 = 12
1 + 2 = 3

Dostaneme jako výsledek trojku. Toto číslo bude svými vibracemi ovlivňovat celé období od 1. ledna do 31. prosince 2019.

Obecná prognóza

Číslo tři podporuje rozhodné osobnosti, které se jen tak nezaleknou překážek. Rok pod jeho vlivem bude obdobím vhodným pro aktivní jednání. Trojka napomáhá realizaci tajných snů bez ohledu na skepticismus všech okolo. Vlastní zájmy je teď možné postavit na první místo a názory jiných lidí nechat být, aby nám jejich mínění či autorita nebránily patřičně se postarat o sebe a všechny, na kterých nám záleží.

Tento přístup by měl platit jak v osobním životě včetně osobních zájmů, tak pro kariérní růst. A ještě něco navíc – promyšlený postup vpřed předpokládá v tomto roce plnou důvěru hlasu vlastní intuice. Na věci, které vyvolávají sebemenší pochyby, je lepší rovnou zapomenout, protože by přinesly pouze problémy a bolestivá zklamání. Velkou pozornost je zato vhodné věnovat všem novým zajímavým aktivitám.

Rok trojky je například velmi vhodný k experimentování. Numerologové v něm doporučují pouštět se do jakýchkoli smělých projektů, které vás nějak osloví. Můžete se zapsat do autoškoly, změnit pozici v zaměstnání, přestěhovat se do jiného města, nebo vyrazit do cizích zemí. Široké možnosti seberealizace, které tento rok skýtá, se mohou stát skvělým startem do nového života.

Osobní číslo pro rok 2019

Jestliže obecný matematický ukazatel poukazuje na panující tendence, které vytvářejí pozadí probíhajících událostí, pak osobní kód osudu konkretizuje fakta. Abychom ho mohli určit, je třeba sečíst všechny číslice data narození a kalendářního roku. Měsícům od ledna do září odpovídají číslice 1 až 9. Říjen ovládá jednička, listopad dvojka a prosinec je pod vlivem trojky.

Uveďme si jako příklad sčítání data člověka narozeného 20. srpna. Vzorec výpočtu bude následující:

  1. Nejprve musíme zjistit osobní číslo. K tomu použijeme den a měsíc narození – 20.8.

2 + 0 + 8 = 10
1 + 0 = 1

  1. Dále je třeba odvodit číslo roku, na který děláme prognózu – 2019:

2 + 0 + 1 + 9 = 12
1 + 2 = 3

  1. Na závěr oba výsledky sečteme, abychom nalezli individuální osudový kód:

1 + 3 = 4

Z výsledku vyplývá, že člověk narozený dvacátého srpna bude po dobu dvanácti měsíců pod vlivem čtyřky. Pokud by snad vyšlo dvoumístné číslo, sčítali bychom i v něm jednotlivé číslice, dokud bychom nedostali jednoduché číslo od jedné do devíti.

Osobní numerologický horoskop

Pokud jste si už zjistili své osobní číslo pro rok 2019, je čas dozvědět se, jak na vás budou působit jeho vibrace. Každý případ má svou vlastní prognózu, odhalující klíčové zvláštnosti devítiletého cyklu.

Jednička: období aktivity

Jednička slibuje globální přeměny, protože umožňuje kardinální přenastavení priorit. V tomto období znovu vzroste váš zájem o život, objeví se nové zajímavé cíle a podněty. Abyste však měli jistotu, že své plány dovedete až k úspěšnému konci, budete muste prokázat zvláštní vytrvalost. Nemusíte se bát neordinárního jednání, aktuální období se naopak výtečně hodí pro různé způsoby sebevyjádření. Předveďte své skryté talenty, rozvíjejte vrozené schopnosti, ukažte různé stránky své povahy a vaše okolí takový elán a zápal pro věc po zásluze ocení.

Osobn číslo vám věští kari=rní úspěch s pravděpodobným finančním ziskem, i když několik prvních měsíců si bude vyžadovat zvláštní úsilí. Budete se muset rázně rozejít s minulostí a zbavit se nepotřebných věcí, práce a činností, které vás omrzely a nepřinášejí vám radost a také vztahů, které už se přežily. Numerologové doporučují přesvést energii na perspektivní kolej. Jenom podpořit lze zajímavé nové zážitky, dobročinnost, cestování, nové známosti. To všechno se bude podílet na předurčení scénáře na dalších osm let.

Dvojka: okamžik očekávání

Těm, komu vyšla osudová dvojka, slibuje rok 2019 klid. V první řadě bude a také musí vycházet z vašeho nitra. Dvojka vás podpoří ve vnitřní síle. V důsledku toho okolní události poodstoupí vlivem vaší neochvějné vnitřní harmonie. Nadcházející rok bude obdobím, kdy ze všeho nejlépe bude zaměřit se na poznání sebe sama, na rozvoj své intuice, zkoumání okultních věd a na meditaci. Mimořádně užitečné to bude pro snadno vznětlivé povahy, které si jen těžko umějí poradit s nárazy vlastních emocí. Důležité bude umění ústupku, snahy po kompromisu a udržení neutrálních, případně i přátelských vztahů s okolím.

Stranit se světa kolem by nebylo to nejlepší, co ve svém zájmu můžete udělat. Naopak, na první místo musíte postavit týmovou spolupráci, partnerství a už zmíněné kompromisy. Postupte líderství někomu jinému. Jestliže dokážete několik měsíců pobývat ve stínu, dosáhnete daleko více než pouhé vůdčí postavení. Jednejte vskrytu a nezapomínejte si zajistit zaslouženou odměnu. Pamatujte, že abyste měli věci pod kontrolou, nemusíte se ustavičně všem vystavovat před očima.

Trojka: období tvorby a bohatých společenských styků

Ti, komu na rok 2019 vyšlo osobní číslo tři, mohou očekávat rok velmi veselý a zábavný. Ocitnete se v malebném víru společenského života, hlava se vám bude točit ze všech těch zábav, koncertů, návštěv a večírků. Lehkomyslnější povahy se budou těšit z barvitých zážitků a vzrušujících dojmů, seriózněji založení jedinci budou mít radost z úspěchů v diskusích a veřejných vystoupeních. A i když toto období zrovna dvakrát nevybízí k práci, vibrace trojky věští vzestup intelektuálních schopností a rozvoj duševní činnosti.

S velkou pravděpodobností zásluhu na všech úspěších bude mít vaše znenadání se projevivší charisma. Přesvědčivost a osobní kouzlo budou vašimi trumfy, snažte se proto se všemi komunikovat osobně a neobávejte se ani překročení rámce pracovních vztahů. Udržujte si pozitivní naladění a obklopte se stejně naladěnými lidmi. Pomůže vám to v navázání užitečných vztahů a zajištění podpory autorit.

Čtyřka: období práce a budování

V roce 2019 vás čeká usilovná práce. Důvodem by snad mohly být nepředvídané výdaje, na které čtyřka často odkazuje. V každém případě se snažte nepropást výhodné projekty, neodmítejte služební výjezdy a nové pozice. Buďte připraveni plnit i povinnosti mimo svůj úvazek, nezapomínejte však ani na odpočinek. To, co vám pomůže v tomto náročném období, jsou především přesný pracovní rozvrh a režim dne, cesty do přírody a společné rodinné aktivity.

Pokud jde o to poslední, právě toto období bude velmi vhodné k upevnění vztahů uvnitř rodiny. Náhodné známosti zůstanou věcí minulosti. V osobním životě začne převládat skutečný partnerský duch, naprosté vzájemné porozumění a harmonie. Romantika poněkud ustoupí do pozadí, nebude to však vůbec ke škodě. Kvalita vztahu jenom posílí. První v pořadí budou v tomto roce nicméně záležitosti profesní. To nebude vůbec snadné pro ty, kdo si potrpí na pravidelný oddech. Avšak i oni se dokážou s vypjatým obdobím naplněným prací popasovat. Vcelku lze toho období hodnotit jako náročné, ale přinášející kariérní i příjmový užitek a řadu bonusů v osobních vztazích..

Pětka: čas rozšiřovat obzory

Ve vašem životě započne období prudkých změn. Nebudou jen důsledkem vašich osobních přání, působit tu budou i vnější faktory. Celková prognóza je příznivá, dokonce značně příznivá, i když někomu může připadat množství událostí, které se náhle nahrnou, poněkud odstrašující. Síla vnějšího vlivu dokáže zrušit nebo změnit i ty nejpromyšlenější plány. Krom toho si může řešení některých pro vás zvláště důležitých otázek vyžádat značně dlouhý čas, což od vás bude vyžadovat nemálo trpělivosti a navíc schopnost zachovat si chladnou hlavu.

Na druhé straně však se vám bude dařit v tvůrčí činnosti, úspěch vás potká i na cestách a bez užitku nebudou ani nové známosti. Vibrace pětky získávání nových dojmů přímo ovlivňuje a přivolává. V tomto období počítejte i s jistými ztrátami, nicméně všechno, co ztratíte, se vám stonásobně vrátí. Snažte se netrvat slepě na svém, buďte otevřenější i jinému mínění. Některé ze změn, které přijdou, mohou pro vás mít osudový význam. Nebojte se investovat energii i do přípustného rizika, které si nepotrpí na nějaké přehnané rozmýšlení. Pětka bude na vaší straně.

Šestka: rok rodiny

Šestka přichází s příslibem harmonie a upevnění partnerských vztahů. Lidé, kteří dosud nenašli partnera slibuje osudové setkání, přeje šťastným setkáním a svatbám. V existujících svazcích nezůstane nic nedořečeného a žádná tajemství. Celkové hodnocení událostí tohoto šestkového roku je příznivé – stanou se užitečnou lekcí a poučením. Naučíte se v klidu přijímat příjemné i nepříjemné obraty partnerského života.

Finanční těžkosti vás v roce в 2019 neočekávají. Naopak, je dosti pravděpodobný rozjezd lukrativních projektů a zdařilé finanční investice. Abyste rodině zajistili blahobyt, bude lepší investovat do byznysu a bydlení. Nebude to pro vás nijak obtížné, protože šestka vám dodá magické síly k úspěšnému konání. Tajemství tohoto úspěchu je skryto v pozitivím pohledu na svět a optimistickém přístupu k pracovním záležitostem. Nezapomínejte však ani na ty, kterým se nedařilo tak jako vám. Věnujte se dobročinnosti a využijte přitom optimismus, kterým budete po celý rok naplněni.

Sedmička: stadium sebeanalýzy

Vibrace sedmičky vyzývají k sebezpytování. Avšak přes nezbytnost orientace na svůj vnitřní svět sedmička nepředpokládá nějakou osamělost. Rok 2019 je pro vás rokem vyzývajícím k péči o jiné, je to tedy vhodný čas podělit se o své cenné zkušenosti a znalosti s ostatními. Změnám se spíše vyhýbejte, rozhodné kroky a zásadní přeměny by vám v tomto období k ničemu nebyly. Žádné zvláštní zajímavé události vás v tomto roce nečekají, zato však vám vaše intuice poskytne mnoho cenných rad. Právě proto bude toto období výhodné pro podnikatele, kteří se budou chtít kriticky zamyslet nad výsledky své práce.

Zamilovaným věští sedmička možné rozloučení v důsledku nějakého nezbytného odjezdu. Nestane se to však příčinou nějakého konfliktu ani malé roztržky a dočasné odloučení vztah naopak posílí. Vztahy s blízkými a přáteli v zásadě nedoznají změny. Udržujte dobrý vztah s kolegy a partnery v podnikání. Jediná rada, kterou pro vás máme, zní: poddejte se proudu života, ponořte se do nové záliby nebo zaměstnání. Zkuste koníčka vyžadujícího přesnou manuální práci, při které se dobře přemýšlí.

Osmička: období, ve kterém se projeví vůdčí schopnosti

Osmička jako osobní číslo pro rok 2019 slibuje velmi příznivé změny. Vyplyne z nich váš pocit naprosté samostatnosti, moudrosti a nenahraditelnosti. Období je příznivé aktivitě vedoucí ke zlepšení společenského i materiálního postavení. Nepropaste okamžik vhodný k aktivnímu konání: dosáhnout postavení a bohatství pro vás ještě nikdy nebylo tak snadné. Pozor však, abyste se uměli včas zastavit – přehnaná chtivost by vám mohla všechno pokazit.

Pokud jde o nové známé, budou mezi nimi i lidé v dosti vlivném postavení. Opatrní buďte na styky, které by mohly vrhnout stín na vaši úspěšně rozjetou kariéru a stát se příčinou nesvárů ve vaší dosud dokonalé rodině. Ženám se na obzoru rýsuje majetný ctitel nebo dokonce životní láska. V každém případě půjde o počátek nového a pevného vztahu. Celkově je prognóza osmičky radostná a optimistická.

Devítka: čas závěrečného účtování

Nositelům osobního čísla devět připravil rok 2019 spoustu nečekaných zvratů. Nudit se rozhodně nebudou. Pzonamenejme však hned na úvod, že všechny ty přeměny budou k dobrému a devítce v tomto roce svítí šťastná hvězda. Ve všech oblastech činnosti vás čekají nevyhnutelné změny, které vás zbaví citů zlhostejnělých zvykem, zbytečných lidí i nepotřebných věcí. Budete se rozhodovat správně jak pokud půjde o vaši osobu, tak když se věc bude týkat vašich blízkých. Rýsují se i možnosti rozchodů bez předchozích konfliktů, prostě se někdo z vašeho okruhu může vytratit. Na druhé straně však není vyloučen návrat dávno ztracených přátelských nebo milostných vztahů. To proto, že všechna nepatřičná očekávání, výčitky i křivdy se stanou věcí minulosti.

Měli byste se snažit vrátit v tomto roce všechny dluhy, splnit závazky, dokončit rozpracované projekty a dovést k logickému závěru třeba i hodně náročnou neuzavřenou etapu složité práce. V tomto roce budete muset řešit řadu náročných problémů, ale devítka vás podpoří střízlivým a věcným uvažováním a citem pro detaily. Konec vašeho úsilí bude šťastný – před vámi bude zářit počátek nového devítiletého numerologického cyklu s příjemnými životními překvapeními a pozoruhodnými úspěchy.

=========
Numerologie lásky podle data seznámení
Slučitelnost v lásce a manželství podle data narození. Numerologický výpočet.

Facebook AstroPlus.cz