Numerologie lásky podle data seznámení

Láska je kouzelný, nádherný cit, který člověka povznáší až k nebesům a ukazuje mu nové životní perspektivy. Muž a žena, kteří jsou doslova jako dva jiné světy, se učí koexistovat, chápat a přijímat to, čím se jeden od druhého liší.

Lidé obecně mají sklon věnovat pozornost různým drobným symbolům a znamením a pokoušet se na jejich základě zjistit svůj budoucí osud. To platí i o partnerském vztahu. Vydrží? Jak to bude dál? Odhadnout slučitelnost a možný vývoj vztahu vám může pomoci numerologie.

Obecná charakteristika numerologie

Numerologie zkoumá čísla a vykládá jejich vliv na lidský život. Číslice od jedničky do devítky pro ni představují úplný proces stvoření. Podle numerologie každá číslice nějak vibruje a tyto vibrace působí na lidský osud. Počátky numerologie nacházíme už u starých Řeků. Už v 6. století před naším letopočtem pokládal Pythagorás za podstatu všeho číslo. Čísly vyjadřoval i duchovní hodnoty. Čísla jsou klíčem ke všem esoterickým vědám, jsou spojena s indickou mystikou a védským učením o astrologii. Věštba podle čísel umožňuje nastínit osud budoucí partnerské dvojice i další vývoj jejího vztahu.

Láska může vzniknout i uhasnout z různých důvodů, jedním z těch hlavních jsou však energetické vibrace vlastní každému člověku už od narození. Právě ony jsou faktorem ovlivňujícím milostné vztahy více než povaha nebo chování. K určení slučitelnosti dvou lidí používá numerologie věštbu podle čísel osudu.

Určení slučitelnosti podle data seznámení

Za pomoci numerologie je možné sestavit skutečný portrét vašeho potenciálního partnera anebo poznat váš společný osud. Prognóza se dá vypočítat s využitím data, kdy jste se seznámili. Doufáme, že si ta důležitá čísla pamatujete, a budete tedy moci použít metodu, kterou dále popisujeme. Přistupujte k této obecné informaci jako k astrologické předpovědi příštího osudu. Využijte ji poté, co se zamyslíte nad vaším vztahem a svým partnerem. Zpravidla pokud je člověk například Beran, pak nejméně polovina toho, co je tomuto znamení horoskopu dáno, je vlastní i jemu. Stejné pravidlo platí i v numerologii.

V numerologii platí, že jakékoli číslo je třeba zjednodušit až na číslici od jedné do devíti. Co tedy budete vlastně potřebovat k výpočtu svého milostného osudu? Stačí pouze datum vašeho seznámení a správné sečtení jednotlivých cifer.

Pro lepší porozumění uveďme příklad. Máme například datum prvního setkání 28. července 2017. Sečteme všechny číslice: 2+8+0+7+2+0+1+7. Dostaneme číslo 27. Také jeho číslice sečteme: 2+7=9. Je tedy devítka číslem vládnoucím vztahu všech, kdo se seznámili 28. července 2017. Zbývá už jen maličkost – seznámit se s numerologickým výkladem čísla.

Číslo lásky 1

Lidé ve vztahu, jemuž vládne jednička, se obvykle poprvé dobrovolně podřizují pravidlu monogamie. V životě nezřídka měli více známostí a s nikým nevydrželi příliš dlouho. Jsou od přírody sexy a působí na své okolí velmi přitažlivě. Sex dosud chápali čistě jako svobodné vyjádření vlastní sexuality a nad rovnoprávností vztahů v manželství se nezamýšleli. Nyní se setkávají se vztahem, na kterém jim záleží a chtějí si ho udržet. Jejich hodnoty se mění a mění se oni sami. V rodině tito lidé obvykle požívají vážnosti a těší se přirozené autoritě.

 • Muž. Je mu vlastní neustálá aktivita a průbojnost při řešení veškerých záležitostí. Jeho cílevědomost a energie jsou pro ženy velmi přitažlivé. Tento muž je partnerce skutečnou oporou a jistotou v těžkých životních situacích a pro svoji lásku je ochoten k jakémukoli činu. Je schopen bezhlavě se zamilovat a pro svoji vášeň se dopouštět nepředvídatelných věcí. Ideální partnerkou mu bude samostatná, o nic méně energická žena s aktivním společenským postavením a vlastními zájmy. Společný život s mužem «ve znamení jedničky» rozhodně nebude nudný. Zamlouvat se mu budou projevy nadšení jeho osobou, stále se bude pokoušet zaujmout vůdčí pozici a rozhodovat za oba. Přemluvit ho ke svatbě a založení rodiny nebývá snadné.
 • Žena. Žena pod vlivem jedničky je si jista sama sebou a svými silami. Je vytrvalá a houževnatá, většinou dosahuje svého a snadno plní stanovené cíle. Často je právě ona iniciátorkou vztahu, když si sama vybere a aktivně se seznámí s mužem, který ji zaujme. Je to žena tvrdohlavá, nicméně mnoho mužů toužících po její náklonnosti přitahuje právě překonávání těžkostí. Miluje aktivní, bohatý život. Rozhodně nehodlá sedět doma a starat se o domácnost. Občas se cítí osamělá a tehdy zatouží být slabou ženou a těšit se z mužovy něžnosti a laskavé péče. Vzájemná fyzická blízkost má pro ni větší význam nežli blízkost na úrovni duchovní.


Číslo lásky 2

Lidé pod vládou tohoto čísla dávají na první místo zajištění rodiny, rodinnou pohodu a pravidelný domácký život. Sexuální život má pro ně menší důležitost nežli vzájemný kontakt, porozumění a láska. Jsou oddaní a starostliví a stejné hodnoty, stejně jako stálost, vyžadují od svého partnera. Pociťují-li lásku a stabilitu, jsou šťastní, klidní a spokojení. Jakmile se jim však do mysli vkrade i to nejmenší podezření pokud jde o partnerovu věrnost, změní se kardinálním způsobem a dávají průchod veliké žárlivosti, která může vztah ohrozit. Potřebují tedy partnera věrného, pevného a spolehlivého.

 • Muž. Miluje společenský život a také se snaží co nejvíce do společnosti přicházet. Snadno se nechá ovlivnit záležitostmi jiných lidí, je důvěřivý a vždycky se snaží pomoci těm, kdo to potřebují. Na ženách velice oceňuje jejich krásu a věrnost, občas se nechá snadno okouzlit a podlehne něčí přitažlivosti. Péči a věrnost ve vztahu k partnerovi občas nahrazují projevy žárlivosti, vystupňované náročnosti a majetnictví. Měl by mít po boku ženu cenící si domácího pohodlí a rodinných vztahů, sdílející jeho zájmy a cíle, takovou, která je schopna shovívavě nahlížet jeho slabosti.
 • Žena. Okouzlující bytost, která miluje společenský ruch, zároveň však chce mít klidné a spolehlivé rodinnné zázemí a vyrovnané partnerské vztahy. Panuje-li u ní doma láska a harmonie, pak všechny ostatní životní oblasti vzkvétají. Neumí čelit silným emocím jiného a snadno podléhá, jen aby se partner necítil zraněn. Nesnáší konflikty a tak zvané ujasňování vztahů s mužem. Pravidelně spřádá různé sexuální fantazie. Pokud je partner dokáže relizovat, vztah to výrazně posiluje. Je to žena emotivní, občas lehce žárlivá. Přes všechno kouzlo a přitažlivost, které k ní lákají mnoho ctitelů, je neochvějně věrná.

Číslo lásky 3

Lidé ovládaní trojkou snadno podlehnou kouzlu a sexuální přitažlivosti opačného pohlaví a sami také podobné typy přitahují. Jako základ pevného vztahu by to bylo málo, těmto lidem je však dán i hluboký zájem o partnerovu duši a způsob myšlení. Snaží se v této oblasti dosáhnout poznání a porozumění. Pokud mají i dostatek trpělivosti, dokáží založit vztah pevný a většinou trvalý. Drobné neshody umějí překlenout ochotou k ústupkům a kompromisům. Určitou monotónnost vztahu doplňuje řada společných zájmů, které nedovolí, aby časem zevšedněl. Mívají společné nejen zájmy, ale i přátele a široký okruh známých.

 • Muž. Těší se velké přízni žen, což samozřejmě ovlivňuje jeho pohled na vztahy jako takové. Rád se pobaví, neumí posedět, vyhledává nové zážitky, rád riskuje. Okolí ho občas pro tyto jeho rysy nebere moc vážně. Je to typ, který se často zklidní a rád usadí až později po třicítce. Pak se z něj stává partner stálý a spolehlivý. Platí však, že se s partnerkou nesmí nudit a nesmí se cítit omezován ve svých zájmech a stycích s okolím. Na ženě kromě krásy oceňuje její inteligenci, zájmy, smysl pro humor. Cítí k ní nejenom lásku, ale i kamarádský vztah.
 • Žena. Zajímavá a přitažlivá, její blízkost musí být potěšením pro každého muže. Její intelekt a sebejistota partnery přitahují, později je však mohou i odradit. Tato žena je aktivní, optimistická, s důvěrou hledí do budoucna a spřádá plány. Ve vztahu chce hrát hlavní roli – jenom tak si jím je jista a partner má pak šanci uvidět ji takovou, jaká je. V takovém vztahu projevuje velkou oddanost, věrnost i péči. Pro pohodu ve vztahu i v rodině je ochotna k mnoha obětem. Nesnese však nezáživný, ubíjející stereotyp. Potřebuje aktivitu, pohyb, nové zážitky. Pro svoji rodinu je umí také zajistit.

Číslo lásky 4

Lidé pod vládou čtyřky bývají spíše uzavření. Společnosti se nevyhýbají a dovedou být i jejím středem, nijak však podobné příležitosti nevyhledávají. Vysoce si cení pevných rodinných pout a harmonického sexuálního života. Sex bez lásky a zodpovědnosti je však odpuzuje. K partnerství přistupují velmi seriózně a k založení rodiny tím spíš. Péče o děti a jejich výchova jsou pro ně tím nejkrásnějším a zároveň zodpovědným úkolem. Jsou laskaví a trpěliví a nesnášejí násilí v jakékoli podobě.

 • Muž. Tento zástupce silného pohlaví si váží pouze důvěrných vztahů založených na upřímnosti a věrnosti. Proto také vyhledává ženy, které mají zájem o dlouhodobý a vyrovnaný vztah. Záleží mu na materiální situaci a s veškerým úsilím pracuje na jejím zajištění. Od partnerky očekává stejný zájem. Hledá ženu praktickou a rozvážnou. Při jejím výběru určitě nepodlehne prvnímu impulsu. Nevěry a vyhazování si z kopýtka jsou mu naprosto cizí. Je klidný, vytrvalý, pracovitý, otevřený a věrný. Chce spokojenou a zajištěnou rodinu, útulný domov, harmonii a upřímnost ve vztahu.
 • Žena. Praktická žena se zdravým selským rozumem. Přednost dává mužům solidním, spolehlivým, materiálně dobře zajištěným. Pro svou duševní rovnováhu potřebuje doma klid, pohodu a žádné konflikty. Občas si trochu zažárlí, vcelku však s partnerem vycházejí velmi dobře, čemuž pomáhá i její smysl pro humor. Navíc ráda vyhledává stejné zájmy jako on. Nemá sklony k nevěře a bývá z ní velmi dobrá matka.

Číslo lásky 5

Lidé pod vlivem pětky si chtějí pořádně užít života a než se usadí chtějí také poznat více partnerů. Sex je pro ně širokým polem k experimentování a od partnera očekávají stejný postoj. Na tom pak obvykle závisí jejich partnerské soužití, respektive manželství. Souznění a touha poznávat nové u nich hrají velmi důležitou roli při hledání životního partnera.

 • Muž. Přitažlivý, s velkým osobním kouzlem. Je si jistý sám sebou, o rodinu se dokáže postarat v každém ohledu. Žije dnešním dnem a s optimismem hledí do budoucna. Nesnáší dramatické a hysterické ženské typy, ani domácí puťky. Rád je ve vztahu tím hlavním, chce však mít po boku sebevědomou a samostatnou ženu. Občas je málo sebekritický, nakonec však vždycky umí přiznat chybu.Na ženě neoceňuje pouze zevnějšek, ale také povahu, otevřenost, schopnost posoudit různé otázky i to, nakolik je společenská. Hodí se k němu žena velkorysá, projevující ve vztahu jistou shovívavost a mateřskou vlídnost k jeho slabostem. Pokud taková bude, pokud mu bude dávat najevo úctu a lásku a postará se o jeho pohodlí, bude ji nosit na rukou.
 • Žena. Velmi půvabná, vždycky je středem mužské pozornosti, která jí přináší velké potěšení. Ráda se pochlubí svým partnerem a s požitkem předvádí, jak to mezi nimi klape. Souhra, důvěra a porozumění jsou pro ni ve vztahu rozhodující. Je velmi samostatná a poněkud tvrdohlavá. Nemá smysl pokoušet se ji k něčemu nutit – k čemu si dojde sama, provede správně a na úrovni. Je impulzivní, starostlivá, v partnerském vztahu věrná. Má ráda úsměv a pohodu a je ochotna pro ně hodně udělat.

Číslo lásky 6

Tyto lidi má obvykle každý rád. Jak muži, tak ženy, kolegové v práci, přátelé i členové rodiny. Umějí naslouchat, na tváři mají vždycky úsměv a v každé situaci hledají to dobré. Jejich optimismus je nakažlivý. V důvěrných vztazích jsou nejprve zdrženliví až opatrní, avšak přesvědčí-li se o upřímnosti toho druhého, dovedou dát svůj cit najevo. Jsou oddaní a věrní a svého partnera touží mít co nejčastěji nablízku.

 • Muž. Vyznačuje se velkou pracovitostí. V partnerském a rodinném životě dělá maximum pro co nejlepší materiální zajištění. Jeho láska je zcela nezištná, někdy si dá líbit i nespravedlivé výtky a křivdy dlouho snáší s úsměvem. Pro život hledá partnerku, která by chápala hloubku jeho lásky a důvěřovala mu. Partnerčina případná žárlivost se ho velmi dotýká, uráží ho a po delší dobu by ji nejspíš nesnesl. V ženě hledá stejné hodnoty, které sám vyznává: upřímný cit, věrnost a oddanost. Pokud navíc bude sdílet stejné zájmy a najde si cestu k jeho přáteůlům, bude to soužití téměř ideální.
 • Žena. Na ty, kdo ji neznají, může působit chladně a odtažitě, avšak kdo se s ní seznámí, poznává s překvapením pravý opak. Je srdečná, přátelská, otevřená a přitažlivá. S hledáním partnera k trvalému soužití nijak nespěchá. Nechce si užívat, důvodem je spíše jistá naivita a zároveň opatrnost. Na muže působí až ostýchavě, tím spíš však o ni stojí. Je zdrženlivá, hluboký cit v ní však probudí i velikou vášeň. Svému partnerovi je naprosto oddaná, neopustí ho v žádné těžké chvíli a totéž očekává od něho.


Číslo lásky 7

Lidé chránění sedmičkou jsou silné osobnosti, nezávislé a vyhraněné. To může být pro vztah přínosem i kamenem úrazu. Velice záleží na tom, jací partneři se sejdou. Sedmičky jsou pracovité, věrné, zodpovědné, mají smysl pro rodinu a u partnera si budou velmi vážit jeho schopnosti sdílet stejné zájmy, stejná prostředí a stejný okruh přátel.

 • Muž. Jako každá sedmička je silný, nezávislý a zcela soběstačný. Umět se zajistit je pro něj otázkou cti. Má pevné mravní zásady, je zdrženlivý. Může tak vyvolávat dojem chladného počtáře, ale pravý opak je pravdou. Přitahují ho partnerky inteligentní, se smyslem pro humor, schopné dělat si legraci i z konfliktní situace. Dokud je sám, žije svými problémy, v okamžiku, kdy vstoupí do partnerství nebo založí rodinu, věnuje se cele jim. Nemá rád nečekané situace. Je naprosto oddán jedné ženě a nade vše si cení vzájemného porozumění. Pokud by ho partnerka podvedla nebo odmítala sdílet jeho hodnoty, vztah by pro něj ztratil smysl.
 • Žena. Je moudrá a důvtipná. Ví, jak se předvést z té nejlepší stránky. Touží po muži silném, zodpovědném a věrném. Lhostejné jí není ani materiální postavení. Je ochotna hledat partnera i po delší dobu, nestojí o žádné nezávazné románky. Ve vztahu je vstřícná, velmi pozorná k partnerovým potřebám, zájmům a zálibám. Umí se postarat o domácí pohodlí a pohodu, odmítá však být pouhou hospodyňkou. Umí být středem společnosti, užít si zábavu i trochu dobrodružství. Těžce snáší i dočasná odloučení, potřebuje mít partnera co nejvíce nablízku.

Číslo lásky 8

Obvykle těmto lidem nevyhovují příliš časné svazky. Většinou jsou zcela pohlceni kariérou, širokými zájmy a sportovní aktivitou. Nemají vůli ani prostor dělit se o svůj čas s někým dalším. Teprve kolem třicítky se pomalu usazují a často se jakoby mávnutím proutku změní ve vyznavače rodinného života a jeho hodnot. Partnerům bývají věrní, z domova je však často odvádí práce.

 • Muž. Nezávislý, soběstačný, velmi vytrvalý a sebevědomý ve své kariéře a upřímně a věrně milující doma. Finančně velmi dobře zajištěný, obětavý a iniciativní v práci, náročný k sobě i jiným, k partnerce však je něžný a shovívavý. Vděčně ocení jak její porozumění, tak její půvab i péči o svou osobu. Potřebuje partnerku, která bude umět ocenit a pochválit jeho přednosti, dokáže dát mu najevo obdiv a respekt a bude mu věrná. V odpověď jí poskytne pevnou oporu v každé životní situaci, stabilní vztah a laskavé porozumění pro její záliby a rodinu.
 • Žena. Vyznačuje se pevnou vůlí a sebejistotou, zároveň však má velkou potřebu lásky a podpory. Napohled soběstačná, samostatná a sebevědomá, v nitru však velmi citlivá. Partnera podrží v každé situaci, při všech jeho aktivitách, nezradí ho ani při nezdarech. Potřebuje však cítit jeho lásku a mít jistotu v jeho věrnosti. Po jejím boku by měl být muž alespoň stejných rozumových schopností, pevný a čestný.

Číslo lásky 9

Pro zástupce tohoto čísla je láska vždycky na prvním místě. Touží být milováni a někdy vedeni tímto přáním až příliš snadno podlehnou iluzi upřímného vztahu a dočkají se zklamání. Kvůli lásce jsou ochotni k velkým obětem. Zároveň cítí potřebu lásku dostávat a být zahrnováni jejími projevy – péčí, něhou a laskavou pozorností. Nejlepším partnerem jim tedy může být člověk podobného založení nebo vybavený velkým porozuměním pro jejich citlivost a zranitelnost.

 • Muž. Bývá chytrý, sečtělý a romanticky založený, snadno se otevírá novému vztahu. Duševní porozumění má pro něj stejný význam, jako sexuální souhra. Vybírá si ženy, které vědí, co od života chtějí a mají jasný cíl. O vztahu má přesnou představu a pokud se nedočká jejího naplnění, raději vztah přeruší. Jestliže mu však partnerka vyhovuje a vychází vstříc, otevírá jí srdce dokořán a je ochoten k neuvěřitelnému pracovnímu úsilí, aby jim zajistil pohodlný a klidný společný život. Miluje děti a rodina je pro něj vším. Je spolehlivý a oddaný, svoji partnerku neopustí ani v komplikovaných situacích a vždycky je jí pevnou oporou. V rodině představuje pevnost, v níž není třeba se něčeho bát.
 • Žena. Zajímavá, těžko dosažitelná osoba, vždycky zcela ponořená do práce a tvorby. Vyhledává intelektuální společnost, zajímají ji debaty na společenská i politická témata, ráda se stýká s tvůrčími osobnostmi. Mnoho času věnuje kulturnímu vyžití. Pokud má její eventuální partner stejné zájmy jako ona, žije koncerty, výstavami a divadelními premiérami, budou si dobře rozumět. Miluje krásu, květiny, upravené prostředí. Toto vše dokáže vykouzlit i pro svého partnera a rodinu, pokud v ní bude pohoda a soulad. Třebaže péče o domácnost není jejím nejvyšším zájmem, vytvoří útulný domov. Jejím partnerem musí být citlivý, pevný a spolehlivý muž.

=========
Slučitelnost v lásce a manželství podle data narození. Numerologický výpočet.
Numerologie: význam číslic a klíčové pojmy

Facebook AstroPlus.cz