Slučitelnost v lásce a manželství podle data narození. Numerologický výpočet.

S využitím numerologických výpočtů dokážete odhadnout, jak moc se k sobě s partnerem hodíte nebo nehodíte. Na základě podrobného rozboru svého vztahu si můžete určit své silné i slabé stránky a můžete se na ně zaměřit. Ukážeme vám, jak na to.

Každý člověk je zcela samostatná individualita s vlastními typickými charakterovými rysy, se svými slabinami i přednostmi. Nehledě na to vám numerologické metody mohou pomoci mnohé si o sobě i tom druhém ujasnit.

K posouzení toho, jak se dva lidé k sobě hodí, stačí znát jejich data narození.

Například:

  1. Datum narození ženy: 16.10.1991. Sečtěte všechny číslice: 1 + 6 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 1 = 28. Sčítejte dál, až dostanete jedinou číslici: 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1.
  2. Nyní stejným způsobem sečtěte datum narození partnera. Řekněme, že se narodil01.1984: 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4 = 24, 2 + 4 = 6.
  3. Nyní sečtěte obě číslice: 1 + 6 = 7.

To je číslo slučitelnosti vaší dvojice. Zjistit, co znamená, můžete jednoduchým způsobem. Dozvíte se, jaká je předpověď pro váš vztah do blízké i vzdálené budoucnosti.

Na význam každé číslice se podíváme zvlášť.

Jednička

Toto číslo ukazuje na vztah opravdu partnerský. Oba mají jediný společný cíl a jdou za ním s vynaložením stejných sil. Všechno raději dělají společně. Snadno se shodnou na tom, co je třeba dělat. Snaží se rozvíjet a zlepšovat.

Přesto však má tento svazek i svoje nedostatky. Jak muž tak žena v něm jsou silné osobnosti. Každý z nich se bude snažit dominovat, trvat na svém, být ten hlavní, prosazovat svůj názor. Je to problém řešitelný při splnění jediné podmínky – že se jim podaří naučit se hledat a nacházet kompromisy a naslouchat přáním toho druhého.

Dvojka

V tomto spojení velmi mnohé závisí na penězích. Vztah je nejspíše založen právě na něčem materiálním. Dost vysoká je i pravděpodobnost vykalkulovaného sňatku ze zištných cílů. Jestliže to oběma vyhovuje, je to jistě jen dobře. Důležité je, aby jeden ve dvojici neprojevoval vztah spíše čistě spotřební

Celkově to může být dobré spojení, cítí se spolu doře, respektují a akceptují vzájemně partnerovy zájmy a přání. Pokud je spojil byznys nebo nějaký společný podnik přinášející zisk, může se ve svazku s postupem času objevit i láska.

Silnou vášeň nemá smysl očekávat, avšak důvěrný a harmonický vztah je zcela pravděpodobný.

Trojka

Svazek dvou lehkomyslných, kreativních osobností. Nikdy se spolu nenudí, ale na nějaký spokojený klid nemohou ani pomyslet. Bouřlivé konflikty se střídají s o nic méně bouřlivým usmiřováním.

V téhle dvojici budou vždycky kypět vášně. Dlouhodobě snášet podobné emocionální napětí ovšem není nikdo schopen. Proto všechno může skončit rozchodem s velmi bolestnými důsledky.

Nevěry, nesplněné sliby, nezodpovědnost a podrazy — pravděpodobnost toho všeho je příliš vysoká, než aby manželství či soužití mohlo být dlouhodobě šťastné.

Čtyřka

V téhle dvojici se partneři cítí velmi komfortně. Zvolili si klid a stabilitu. Je to svazek dvou konzervativních osobností. Je docela možné, že partner byl a je – a dodejme rovnou, že nejspíš i bude – jejich jednou jedinou láskou. Jejich vztah s velkou pravděpobností vydrží velice dlouho.

Je to vztah naplněný harmonií. Mezi touto ženou a mužem panuje skutečná duchovní blízkost. Jeden druhému se snaží dát lásku, péči a pozornost. Veškerou negativitu prožívají raději mimo své soužití, ve vnějším světě.

Pětka

Pětka je číslem lásky. Výrazný, vášnivý vztah, v němž to ty dva k sobě přitahuje s neúprosnou, nepřekonatelnou silou. Pokud se v něm podaří mužovi i ženě nalézt nejenom sexuální, ale také duševní blízkost, bude to vztah mimořádně úspěšný.

Velmi důležité pro ně bude čas od času zapomenout na vlastní já, na svůj zájem a naslouchat více partnerovi, snažit se pochopit jeho přání a potřeby. Pak bude vztah naplněn štěstím a souladem.

Vztah podle pětky, to je takový vztah, který často vidíme v nějakém romantickém filmu. Sní o něm všichni, většinou si ale neuvědomují jeho skrytou stránku, která vyžaduje na vztahu pracovat.

Šestka

Stojí oba pevně nohama na zemi, jsou to dva realisté. Těžko se někdy budou vznášet v oblacích. V byznysu by to mohli být partneři přímo dokonalí, ovšem ve vztahu se občas může výrazně nedostávat emocí.

Ideální variantou vzájemného vztahu tohoto muže a ženy je přátelství. Pokud jde o lásku, měli by si nejspíš najít každý někoho jiného. Pokud snad i dojde k záblesku nějakého citu, pomine velice rychle a na jeho místo nastoupí zvyk a vzájemný repekt.

Sedmička

Toto je nejharmoničtější varianta vztahu. Všechno je v něm v rovnováze — dostatek lásky, velmi dobrá sexuální shoda, dost společných zájmů, cíle i názory na život a svět se shodují. Partneři se chtějí a umějí domluvit, snadno nalézají kompromisy, vždycky dodrží vzájemné sliby.

Společný život neprobíhá vždycky bez mráčku na obloze, ale tihle dva překonávají problémy úspěšně: jak ty přicházející zvnějšku (problémy materiální, zdravotní nebo pracovní), tak ty uvnitř rodiny. Pro okolí představují vzorový příklad ideálního soužití.

Osmička

Muž a žena se velmi silně vzájemně přitahují, v této přitažlivosti však by se mohlo ukrývat jisté závažné nebezpečí. V podobných dvojicích se totiž dost často stává, že jeden na tom druhém visí víc a zejména déle, než je tomu opačně. Doslova se v partnerovi rozplyne a ztratí veškeré rysy vyznačující vlastní osobnost.

Výsledek je truchlivý: ten, kdo propadne takové závislosti, přestává dříve nebo později být pro partnera jakkoli zajímavý a atraktivní. Rozchod je prakticky nevyhnutelný.

Je to velmi zvláštní, opravdu neobvyklá dvojice. Vztah, který nijak nezapadá do obvyklých společenských standardů. Budí údiv, pohoršení, je proti všem pravidlům a okolí vždycky nějak provokuje.

Devítka

Velmi vzácná varianta prakticky ideálního svazku. Oba partneři jsou vysoce duševně rozvinuté osobnosti usilující o soulad ve všem. Pokud rodina nebude mít materiální problémy, je tu veliká šance, že soužití vydrží až do vysokého stáří.

Prognóza slučitelnosti je zvláště příznivá, pokud v této dvojici bude muž tím, kdo zodpovídá za všechno materiání a žena se bude věnovat rodině, kreativním činnostem, domácnosti, vytvářet rodinnou pohodu. Tradiční rodina s mírně archaickým nádechem. A velice šťastná.

Máme věřit horoskopům?

Výpočet slučitelnosti podle data narození partnerů neprovádějí pouze numerologové. Také astrologie svými specifickými metodami využívá těchto dat ke stanovení toho, jak se k sobě partneři hodí. Přesto vám nedoporučíme, abyste věřili horoskopům, a to z těchto důvodů:

  • Většina horoskopů na sociálních sítích, v novinách nebo časopisech nemá nic společného se skutečností. Nesestavují je zkušení astrologové, ale diletanti. Jejich prognózám se proto nedá věřit.
  • A i když získáte informaci z věrohodného zdroje, pamatujte, že slučitelnost podle Zvěrokruhu zdaleka není jistotou poslední instance. Jistě, uvidíte, která znamení se k vám nejlépe hodí. To však neznamená, že nakonec nevytvoříte rodinu s někým, kdo se k vám podle horoskopu naprosto nehodí.

Podceňovat význam astrologických předpovědí byste však neměli, protože k jejich vypracování jsou používány přesné matematické metody. Vyhledávejte však jen zkušené odborníky, kteří se vám budou individuálně věnovat. Abyste našli skutečného profesionála, podívejte se na jeho reference nebo požádejte o názor známé a přátele.

Numerologie i astrologie vám pouze ukážou na problémová místa vztahu. Pracovat na jejich nápravě však už musíte s partnerem sami.

=========
Numerologická slučitelnost
Magie čísel: výběr přítele, společníka, životního partnera.

Facebook AstroPlus.cz