Magie čísel: výběr přítele, společníka, životního partnera.

Všechno lze převést na číslo. (Pythagorás ze Samu)

Výběr společníka nebo životního partnera je věc velmi důležitá. Zda se k sobě hodíme nám ukáže číslo narození, někdy také životní nebo osudové číslo. Když číslice v datu svého narození sečteme až po jednomístné číslo, dostaneme to svoje.

Příklad: dotyčný se narodil 22. prosince 1965: 22+12+1+9+6+5=55=10=1.

  1. října 1975: 28+10+1+9+7+5=61=7.
  2. června 1993: 14+6+1+9+9+3=42=6.

Jakými společníky, jakými přáteli nebo životními partnery budou tito lidé? To můžete zjistit v našem přehledu charakteristik možných kombinací čísel narození.

1 a 1. Dvě individuality, které nejsou zvyklé vzájemně si ustupovat. Každá z nich vyžaduje autonomii a bude o ni tvrdě bojovat. Veškerá energie bude spotřebována výlučně na potlačení toho druhého. Kdo ustoupí jako první?

1 a 2. Jednička vyžaduje od dvojky trochu diplomacie a něžnost. Dvojce může vyhovovat rozhodnost, dynamismus a ochrana jedničky. Pokud se jednička nebude snažit dvojku potlačit a dokáže uznat její přednosti, mohly by spolu dosáhnout harmonie. Pokud ne, bude to dvojka, kdo prohraje.

1 a 3. V tomto spojení představuje jednička volní základ. Od trojky se jí dostává otevřenosti a základu tvůrčího. Je to dynamická, podnikavá dvojice; pokud nepůjde jen o přátelství, ale i o lásku, mohly by dosáhnout skutečného štěstí.

1 a 4. Tato čísla žijí v různém rytmu. Jednička je aktivní, bojovná, okamžitě vzplane. Čtyřka však nemá v oblibě rychlé změny situací, usiluje o stabilitu. Spojení vhodnější k profesní spolupráci nežli milostnému svazku.

1 a 5. Buch-buch! Právě takhle buší srdce jedničky a pětky, když se setkají. Vzplanutí blesku, neobyčejně silný cit, šílená láska… možné je úplně všechno. Ale pouze na chvíli. Impulsivnost jedničky a pětčino tíhnutí ke svobodě nejspíš záhy vyvolají nestabilitu vztahu.

1 a 6. Svobodymilovná jednička bude ochotně sdílet osud se šestkou, pozornou k přáním toho druhého. Mohou začít rozvíjet vztah. Pokud se ovšem jednička nebude k šestce chovat příliš spotřebitelským způsobem.

1 a 7. Jednička je extrovert, sedmička introvert. Vzájemně se doplňující dvojice. Nehledají kdovíjak hluboký cit, ale v úsilí přiblížit se tomu druhému se rozumně dělí o odpovědnost. Možná je v jejich vztahu více přátelství než lásky. Bývají to dlouhé vztahy.

1 a 8. Dva lidé silní duchem. Pokud ani jeden nevyžaduje demonstraci něhy a lásky od toho druhého, bude vše v pořádku. Přesto však je takový svazek úspěšnější v materiální a profesní sféře nežli citové.

1 a 9. Jednička je svobodymilovný realista, vítající idealismus a originální myšlení devítky. V tomto vzájemně se doplňujicím spojení mohou to materiální i duchovní, láska i přátelství pohodově koexistovat.

2 a 2. Cifry stvořené jedna pro druhou. Avšak ochránit a uklidnit jeden druhého je pro ně nesnadné. Toto spojení je možné zejména v oblasti přátelství a profesionální činnosti. V lásce však by se nedostávalo vzájemného porozumění.

2 a 3. Do tohoto spojení přináší dvojka vyváženost a trojka iniciativu. Výsledkem je rozumná rovnováha mezi intimním štěstím a otevřeností světu.

2 a 4. Dvojka se svou potřebou lásky a čtyřka s hlubokým, dlouhým a oddaným citem si rozumějí, váží si a touží jeden po druhém. Kdo však udělá první krok?

2 a 5. Mezi těmito ciframi nepochybně existuje vzájemná přitažlivost. Dvojka však nikdy nebude úplně v klidu, protože ona je ta více závislá, zatímco pětka vyniká nezávislostí. Tento svazek je vhodný pro ty, kdo si libují ve složitých vztazích.

2 a 6. Spojení těchto číslic vypovídá o lásce a harmonii. Pokud začnou spolu žít, už nikdy se nedokážou rozejít. Je to stabilní a dlouhé spojení, založené na něze a vzájemné příchylnosti. Čas od času je však přece jen dobré otevřít okna do světa.

2 a 7. Je třeba už předem vědět, že sedmička jen těžko přiznává své city. Dvojka však city velmi potřebuje… V přátelství to bude dokonale klapat, riskují ale, že jeden druhému způsobí bolest.

2 a 8. Osmička má ráda všechno pevně v rukách, zatímco dvojka touží, aby do rukou brali především ji. Proti tomuto svazku prostě nemůže být námitek. V jakékoli životní situaci osmička dvojku zaštítí, všechno zorganizuje a bude iniciativní. A dvojka se bude věnovat tomu ostatnímu.

2 a 9. Spojení dvou dokonale odlišných emocionálních prožívání a pohledů na svět. Dvojka bude orientována na vztah mezi nimi, zatímco devítka směřuje ve svém vlastním zájmu do světa. Přitom jsou oba velmi zranitelní a neklidní. Přátelství je snad možné, avšak romantický svazek je krajně vzácný jev.

3 a 3. Ukaž mi svého přítele, a já ti řeknu, jaký jsi. Tyhle dvě cifry si mohou skvěle popovídat. Jsou to dva přátelé, ale pro citovou oblast se jim nedostává stability.

3 a 4. Dvě absolutně sobě nepodobné cifry. Tím lépe! Trojka je spontánní a inicitativní, čtyřka opatrná a rozvážná. Pokud čtyřka nebude omezovat trojčinu aktivitu a nebude ve svých citech povrchní, bude všechno v pořádku.

3 a 5. Tady žádná zachmuřenost nemá místo. Obě čísla milují zábavy, nové objevy a cestování, nové zážitky. Tyhle liché cifry by si měly svého svazku považovat, protože mají společné intelektuální, materiální i milostné zájmy a sklony.

3 a 6. Toto krásné spojení si vytáhlo ten nejlepší los! Laskavost, štědrost, harmonie – všechny tyhle krásné předpoklady se tu spojily ve jménu věčné lásky.

3 a 7. Intelektuálně to v téhle dvojce funguje bezvadně. Ale milostné pole je poněkud neuspořádané. Trojka se potřebuje častěji bavit, zatímco sedmička je uzavřená a oddává se reflexi. Pokud trojka nedokáže sedmičku nakazit svou radostí ze života, jejich cesty se nepochybně rozejdou.

3 a 8. Osmička je ráda pánem situace, trojka však nesnese žádný nátlak. Práce na stejné věci má šanci spojit je ke společnému prospěchu, ale v lásce se jim nedostává něžnosti. Výsledkem bude nejspíš rozchod.

3 a 9. Zdařilé spojení v intimním vztahu. Naplňování společných plánů, možnost poznávat společně celý svět. Je to svazek srdcí i rozumů.

4 a 4. Čtyřka znamená stabilitu. Dvě čtyřky znamenají nehybnost. Takový svazek je velmi těžké obohatit novými touhami nebo dynamickými nápady. Vytrvalost by mohla přerůst v zarytost a oddanost v majetnictví.

4 a 5. Jak se ti dva liší! Pětka miluje změnu, čtyřka dlouho přemýšlí a zvažuje všechna pro a proti, než se vůbec do něčeho pustí. Vztah bude trpět neporozuměním.

4 a 6. Tenhle svazek má spoustu plus: dostatek, emocionální kontakt, harmonii v lásce a hodně dětí!

4 a 7. Spojuje je zdrženlivost. V tomto spojení nenajdete bouři citů a spalující vášeň. Spíše soulad, porozumění a klid.

4 a 8. Snadno najdou společný jazyk, protože oba touží po trvalém citu a materiálním zajištění. Kdo však bude vůdcem? Kdo přivolí, aby byl veden a svěří se zcela a ve všem partnerovi?

4 a 9. Tyhle cifry se sbližují často. Čtyřka je však materialista, pro kterého je kázeň nade vše, zatím co devítka je idealista, snílek a originál. Buď se sejdou navždy, nebo se během chvíle rozejdou.

5 a 5. Tihle dva bleskově poznají a odhadnou jeden druhého. Nabízí se jim možnost sdílet své citové touhy, vášeň pro cestování, změny a svobodu. Svoboda je klíčovým slovem tohoto svazku. Přesto zůstávají jeden druhému věrní.

5 a 6. Šestka miluje harmonii ve všem, touží po dlouhém, něžném a poklidném citu. Pětka potřebuje ustavičně nové zážitky a pocity. Spojení vydrží, pokud tato nestálost nebude šestce vadit.

5 a 7. Pětka je extrovert, sedmička introvert. Oba jsou nezávislí, oba originální. To je sbližuje. Vztahu prospívá také blízkost duchovních, intelektuálních a profesních zájmů.

5 a 8. Osmička, to je autorita a ambice. Pětka pak živost a sklon k dobrodružství. Jeden druhému dobře rozumí, přitahují se. Přesto je tu nebezpečí. Ani jeden nesnese žádnou závislost, žádné omezování.

5 a 9. Vzhůru za snem, k bohémskému životu, cestování a novým plánům! Nic není nemožné! Kdo ale zajistí běžné starosti všedního života…?

6 a 6. Oba dobře vědí, co je to láska, domov, rodina. Milují tvorbu, mají umělecké plány. Avšak nerozhodnost, přehnaná citovost a nedostatek serióznosti mohou působit obtíže. Láska mezi stejnými čísly jako by je blokovala. City mohou vzplanout a uhasnout.

6 a 7. Spojení srdce – šestky – a rozumu – sedmičky. Pokud budou ochotny k ústupkům, může jim to krásně ladit. Šestka obvykle touží po společnosti, zatím co sedmička vyhledává spíše samotu.

6 a 8. Nezbytný je materiální základ – tvrdí osmička. To nejdůležitější je cit – prohlašuje šestka. Pokud osmička aspoň občas zapomene na své velitelské postavení a šestku neopustí nadšení z morální síly osmičky, bude to svazek plný lásky. Jinak ovšem prakticismus převládne nad city.

6 a 9. Šestka sní o ideální lásce. Devítka si lásku idealizuje. Obě potřebují být o lásce přesvědčovány. Pokud si tohle dokážou vzájemně poskytnout, je plný fyzický i duševní sooulad zaručen.

7 a 7. Dva introverti vyhledávající samotu. Jeden druhého ocení a bude si vážit pouze v přátelském, duchovním nebo profesionálním kontaktu. Otázka je, zda by spolu mohli žít. Museli by se oba pokusit aspoň o trochu víc se tomu druhému otevřít.

7 a 8. U sedmičky převládají myšlenky a zájmy duchovního rázu, u osmičky materiálního. Profesně by to bylo spojení dobré, láska však není dost dobře možná. Osmička je zvyklá velet a sedmička každé závislé postavení jen těžko zvládá.

7 a 9. Oba mají spíše nemateriální zájmy. Jsou si blízcí myšlenkově, duševně, oběma vyhovuje originální způsob života. Spolu jim bude dobře do té doby, než narazí na praktické obtíže všedního dne.

8 a 8. Osmička má ráda moc a je ambiciózní. Snaží se vynikat, chce být úspěšná. Je velmi podnikavá a plná energie. Někdy víc hovoří o práci, nežli o lásce. Tady to máme dvakrát. Svazek je ale možný – pokud nebudou spolu soupeřit.

8 a 9. V této dvojici dodává osmička devítce energii a devítka jí oplácí přísunem novátorských nápadů a fantazie. V profesní sféře určitě plodná dvojka, ale v lásce mají zcela rozdílné cíle. Dají se spojit abstraktní devítky a konkrétní osmičky?

9 a 9. Jsou na stejné vlně, rozumějí si na půl slova. Jako přátelé nebo lidé duchovně si blízcí budou báječně vycházet. Ale v milostné dvojici okamžik něhy jedné devítky ve chvíli, kdy druhá totéž nepociťuje, povede k rozpadu vztahu.

=========
Jak hodina narození ovlivňuje náš život?
Náš život pod vlivem čísla domu i bytu

Facebook AstroPlus.cz