Tchynin horoskop aneb: je snadné být snachou?

tchynin-snacha

Manželova matka bývá hlavní osobou mezi novými příbuznými. Ale nemusíte ani žít ve formálním manželství, aby matka vašeho partnera znamenala někdy i víc, než byste si přála… Vztah s ní je zkrátka vždycky velmi důležitý. Co vám jako pomoc může nabídnout astrologie? Podívejte se na základní charakteristiky tchyní podle jednotlivých znamení.

Tchyně Beran je skutečná velitelka. Připravte se na to, že první setkání s vaší „druhou matkou“ se budou podobat instruktážím o pečování o jejího úžasného synáčka, přičemž všechny dobré rady budou mít výhradně příkazovou formu – „Košile musejí být dobře avivážované, dřel by ho límec!“, „Žádný vysavač, uklízet se musí na mokro, je alergický!“, „Je zvyklý na teplé večeře!“ a tak dále a tak podobně. Nejlepší taktikou je smířlivost. Dejte tomuto generálovi v sukni za pravdu, i když způsob jeho projevu vám leze na nervy a příkazy vypadají nesplnitelně. Ale něco namítat, nebo dokonce snad i otevřeně odporovat nemá žádný smysl. Můžete si ji naklonit, když během návštěvy nenápadně předvedete, jak dodržujete všechny její příkazy. Nebo se ustavičně budete zabývat nějakou pomocnou činností v kuchyni. Berani workoholiky milují, sami jsou takoví. Pokud vydržíte, tchyně brzy složí zbraně.

Býk. Základní životní hodnoty jsou pro tchyni v Býku nade vše. Proto jí určitě předveďte, jak hodnotně a zdravě krmíte jejího miláčka a nezapomeňte zmínit, jak ho hodláte obdařit zdravým a silným potomstvem. Nemá smysl odmítat projevy její péče o vás – to by vám býčí tchyně neodpustila – při návštěvě u ní se cpěte vším, co dostanete na talíř a pijte všechno, co se vám nalije. Přijměte nabízené šatičky model roku 1973, ačkoli byste je na sebe nevzala ani pod hrozbou zastřelení. Když vaše tchyně dostane nějaký nápad, například přestavět vám byt, půjde za ním pomalu, ale jistě, přičemž neuzná žádné překážky. Hádat se by k ničemu nebylo, lepší je zaujmout nezúčastněnou pozici. Konec konců jste měla štěstí, ať se stane cokoli, tchyně bude synovi důtklivě radit zachovat rodinu.

Blíženci. Na první pohled vzbudí dojem „děvčete od vedle“ a vztahy s ní nemusejí představovat vůbec žádnou starost. Možná vám dokonce nabídne tykání. Nespěchejte se souhlasem. Je to jen prověrka. Nepokoušejte se ji oklamat nebo nějak mlžit, Blíženky moc dobře umějí lidi odhadnout. Naslouchejte všemu, co vám bude vypravovat a nezapomeňte to prokládat svým vyprávěním. V očích Blíženky jsou zamlklost, odtažitost a rezervovanost velkými nedostatky. Berte při svých vyprávěních v úvahu, že to, co řeknete, se brzy stane veřejným tématem. Držte se raději neutrálních námětů, počasí, přírody, filmů nebo knih. Ještě poznámka: počtem ctitelů a případně i manželství tchyně Blíženka často může konkurovat Elisabeth Taylorové a žádnou zvláštní víru v manželskou instituci nechová.Proto aby hned při vaší první manželské hádce synáčkovi neporadila sbalit se a odejít, je opravdu lepší mít s ní přátelské vztahy. Volejte jí, ať už máte důvod nebo ne, pokláboste s ní a proberte poslední drby.

Máte-li za tchyni Raka, měla jste opravdu štěstí. I kdyby se jí osoba, kterou si její zlatíčko vyvolilo, příliš nezamlouvala, nebude schopna klást zlatíčku odpor. Vždyť „to dítě se chce ženit“! Zlatíčko pro ni navždy zůstane malým chlapečkem. Nikdy tedy nehubujte na jeho nesamostatnost nebo malou výplatu. Na první pohled může račí tchyně působit dost zdrženlivě až cize, ale je ochotna svou lásku k synáčkovi rozšířit i na vás, pokud se k ní budete chovat vlídně a požádáte o dovolení nazývat ji „maminkou“. S tím bude s radostí souhlasit. Prozkoumejte rodinné tradice a její osobní vášně (které se v čase prakticky nemění). Čas od času jí v tom dejte najevo podporu a projevte zájem. Ale ať už to uděláte nebo ne, jedním si můžete být jista – k vašim dětem se tahle tchyně bude chovat jako ke svým vlastním.

Lev. Dá vám hned najevo, že jejího syna nejste hodna svým původem, vaše krev nedosahuje té správné modrosti (pokud ovšem náhodou nejste královského rodu). Buďte připravena na otázky znáte-li se se známými osobnostmi X. nebo Y. Neutralizovat snobské výpady můžete snadno – ptejte se, zda ona zná A. nebo B. Příjmení můžete volit libovolná, třeba i sousedů od vás z domu, protože vaše tchyně se s nimi nikdy ani nesetká. Nicméně v dalším je třeba se ke Lvici jakožto tchyni chovat s neskrývanou úctou, dalo by se říci i pietou. Pokus o tykání by byl strašlivou chybou. Nejlepší taktikou ve vztahu je nepřerušovat ji a neodporovat, nejvhodnějším tématem rozhovoru je její osoba (například jak úžasně vychovala svého syna, jak skvělá je její svíčková atp.). Pokud ji zaplavíte dostatečným množstvím komplimentů, bude se věnovat sama sobě a nebude se vám plést do života.

Panna. Zvolíte-li si za partnera syna Panny, získáváte najednou dvě tchyně. Přesněji jednu ve dvou vtěleních. Zatímco ta první vám bude pomáhat jak jen bude moci, naučí vás plést (budete-li si to přát) a hlídat vám děti, ta druhá taky nebude spát a toto vlídné a přátelské chování bude zpestřovat kritickými poznámkami, poučováním a „cennými“ radami. Zachrání vás v jakékoli obtížné situaci, ale potom vás sjezdí jako malého fracka a až do konce života vám bude udílet rady, o které ji nikdo neprosil. Neberte si to moc k srdci, to všechno dělá s dobrými úmysly. Co by vám neodpustila doopravdy, jsou zanedbanost a rozhazovačnost.

Máte-li tchyni narozenou ve Vahách, pamatujte, že to je žena ustavičně hledající lásku. Takže pokud má svého partnera, máte veliké štěstí. Jinak totiž veškerou obrovskou zásobu neuplatněných citů namíří na syna a bude otevřeně bojovat o jeho pozornost. Bude očekávat poklony, dárky a jiné projevy synovských povinností, přičemž se nezapomene pár slovy navézt do image své konkurentky (rozumějte: vás). Její poznámky, zahalené do přátelského tónu, by rozzuřily každého: „Máš dnes tak zajímavý účes. Ale nemůže ti ublížit“. „Vypadáš dnes výborně, nemáš ty věčné kruhy pod očima“. Jediný způsob neutralizace jejích výpadů a snah je pomoci jí najít vlastní rodinné štěstí. To znamená neseznamovat ji ani tak se svými kámoškami, jako spíš s jejich neženatými otci nebo strýčky.

Štír. Nezklamat „velkou důvěru“, jíž se vám dostalo, nebude tak snadné… Štířice dokáže zkoušet vaši trpělivost nikdy nekončícími poznámkami o tom, že se špatně líčíte, bude při každé příležitosti vzpomínat na synovy bývalky a jejich přednosti, přičemž si samozřejmě „vůbec nevšimne“, že to někomu vadí. Není to z její strany jen pouhá netaktnost. Člověk tísněný věčnou kritikou a vytáčený necitlivým srovnáváním se daleko snáz ovládá. Se stejně „ušlechtilým“ cílem vás Štířice bude čas od času vyzývat k „otevření srdce“, abyste se jí svěřila se svými důvěrnostmi. Nejlepší obranou je klamný manévr. Vyprávějte jí o dramatických emocích, které vámi zmítaly při setkání se starou kamarádkou. Je jedno, že se žádné nekonaly. Vzbuďte dojem složité, hluboké a rozporné povahy, tedy někoho dost podobného Štířici. Stačí slušný herecký výkon a Štířice si vás připíše na seznam spřízněnců. Snaha kontrolovat vás na nějaký čas zeslábne. Ovšem na dlouho to nebude. Od štíří tchyně se zkrátka radši držte dál.

Střelec. Je chytrá, optimistická, zároveň až příliš aktivní a neklidná. Celý život Střelkyně snila o tom, že partnerkou jejího „chlapečka“ bude žena intelektuálně zaměřená, s dobrým vzděláním a zdravými kariérními ambicemi. Takže pokud nemáte universitní diplom, doktorský titul nebo aspoň nemluvíte plynně anglicky, snažte se v jejích očích budit dojem dámy ze světa byznysu a neustávejte v demonstraci ustavičného sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace. Výrazný zevnějšek není to, co by od vás tato tchyně vyžadovala, raději bude vypadat lépe než vy. A nejen to, okamžitě zahájí mlčenlivé soupeření s vámi, a to v každé oblasti – nejen pokud jde o nové šaty, ale třeba i vymalování kuchyně. Nesnažte se nad ní zvítězit. Naopak, uznejte, že její muffiny jsou daleko lepší než ty vaše. Pevnost padne bez boje. A pozor: s tchyní Střelkyní nikdy nezavádějte řeč na náboženství, sex a politické ideologie. Pokud se vám snad nepodaří se hovoru na tato témata vyhnout, pak pánbu chraň, abyste se o některém z nich vyjadřovala nějak ostře a jednoznačně.

Pokud máte za tchyni Kozoroha, určitě se vám při setkáních nebude vrhat do náruče, ale také se s vámi nikdy nebude hádat a přít. Přednost dává zachování slušnosti a také tradice, proto postačí v její přítomnosti nekouřit (nebo alespoň ne jako první, je-li tchyně kuřačka), nepřehánět to se šampaňským a alkoholem vůbec a vyvarovat se výstředností v oblečení a účesech. Pozve-li vás na oběd, musíte samozřejmě přijít včas a také nesmíte zapomenout na žádné z důležitých rodinných dat a patřičně pogratulovat, eventuálně obdarovat každého, koho se významný den týká. Dokážete-li zachovávat pravidla formální slušnosti a ukážete, že svazek s jejím synem si přejete udržet navždy, máte přízeň tchyně v Kozorohu jistou, což se týká také užívání blahobytné chaty a protekce při získávání zaměstnání.

Vodnář. Tchyně narozená ve Vodnáři je založena demokraticky. Jen velmi nepravděpodobně bude dávat synovi rady ohledně vás a jeho volbu přijme bez poznámek. To zní sice opravdu dobře, nicméně od jejího demokratismu to záhy začne poněkud studeně táhnout. Vodnářka bude pro svoje mladé jen těžko zavařovat jahodový kompot, nebude je podporovat finančně a už vůbec nepočítá s tím, že by se měla cele obětovat vnukům. Daleko více ji zajímá její práce, cesty duchovního sebezdokonalování a večírky se starými přáteli. Proniknout k srdci tchyně Vodnářky se snad dá jediným způsobem – pokusit se stát jedním z jejích zájmů, ale ani to není stoprocentně jisté…

Ryby. Je upřímně přesvědčena, že když vám dala svého syna, získala ve vás milosrdnou sestru psychologického ranku. Na zdvořilý dotaz „Jak se máte?“ tchyně Ryba začne malebně popisovat podrobnosti hádky s jakousi paní Vykousovou, o níž jste v životě neslyšela. Odtud vás plynule zavede na podrobnou pouť po všech svých neduzích. Než se ze zdvořilosti poptáte po jejím zdraví, vždycky se vyzbrojte obrovskou dávkou trpělivosti a volného času. Některé etické momenty jejího chování vás mohou nepříjemně zaskočit. Přijde-li vám například s něčím domů pomoci, bez mrknutí oka vám projede skříně a stejně bez rozpaků použije vaši kosmetiku. Rybí tchyně je schopna vás dnes upřímně a vášnivě zbožňovat a zítra tiše nesnášet. Její city se nejspíš řídí počasím. Pokud jí syn z nějakých důvodů nemohl dva dny po sobě zavolat, ujměte se toho sama, jinak se určitě dočkáte rozsudku smrti: „Stará se pořád jen o tebe, ani mu nedovolíš mi zavolat“. Pokud byste připustila, aby sama sebe v tomto názoru utvrdila, zmizela by i období, kdy vás zbožňuje. To ale připustit nesmíte. Věnujte jí pozornost, i když vás z nekonečného líčení jejích strastí se žaludkem bolí už i ten váš.

=========
Zvěrokruh: jak upadnou do osidel lásky jeho jednotlivá znamení?
Co na vás prozradí indiánský horoskop?

Facebook AstroPlus.cz