Osudy potomků jsou ovlivňovány sedmi generacemi předků


Když odejdou k praotcům, duše zemřelých nemizí beze stopy. Informační a genetické spojení mezi nimi a jejich potomky je zachováno. Vliv předků na potomstvo uznává a ctí drtivá většina starobylých tradic. Zřídkakdy se najde někdo, kdo nikdy neslyšel o znamení nebo prokletí rodu ležícím na sedmi pokoleních nějakého zvláště odpudivého hříšníka.

Spojení mezi osudy předků a osudem potomka určuje datum jeho narození, protože astrologický vliv planet je velmi proměnlivý. Abychom určili, kdo konkrétně ze sto dvaceti šesti předků (v šesti pokoleních před tím naším je jich přesně tolik) bude mít největší vliv na osud jedince, čí geny budou převládat v jeho povaze, je nezbytné prozkoumat horoskop dotyčného.

Sedm generací tedy ovlivňuje náš život následujícím způsobem:

první pokolení, to jsme my sami, naše JÁ, naše Ego, jako startovní bod. Je spojen s energií Slunce.

druhé pokolení – rodiče (dva, tedy pár). Je spojeno s energií Měsíce. Jsou to oni, kdo formují naše nejbližší okolí, citový vztah ke světu, potenciál zdraví. Ovlivňují také naši možnost a umění další adaptace, schopnosti najít v životě své místo.

třetí pokolení – babičky a dědečkové (čtyři lidé). Předávají nám schopnost přijetí, intelektuální možnosti, talenty a komunikativnost, umění styku s lidmi.

čtvrté pokolení – prababičky a pradědečkové (osm lidí). V našem osudu vytvářejí milostné scénáře, umění žít v harmonii a také úroveň materiálního dostatku.

• páté pokolení – praprababičky a prapradědečkové (šestnáct lidí). Vybavují nás vůlí, úsilím a uměním vítězit. Druhou stranou mince je agresivita.

šesté pokolení – babičky a dědové našich prababiček a pradědečků (třicet dva lidí). V našem osudu odrážejí spojení s tradicemi, učením a zásadami, kterých se v životě přidržujeme. Přináší nám také společenský postup.

sedmé pokolení – prababičky a pradědové našich prababiček a pradědů (64 lidí). Právě toto pokolení znamená osud, naše vlastní osudové předurčení.

Znát svůj rodokmen má význam nejenom kvůli historii. Jeho znalost umožňuje lepší orientaci v přítomnosti i budoucnosti, které jsou přímým odrazem a pokračováním minulosti. Dozvědět se o svých předcích co možná nejvíce je úkolem každého člověka, který si přeje zvolit svou vlastní životní cestu.

=========
Předtucha jako první stupeň vidění budoucnosti
Otázky, které si klademe

Facebook AstroPlus.cz