Kdo jsou hvězdné duše?

hvezdne-duse

Tyto duše přišly na Zem splnit konkrétní úkol. Jejich pravým domovem jsou vzdálené končiny Vesmíru. Na Zemi se mnohokrát nevtělují, neboť základní cesta jejich zkušenosti vede na jiné planety. Většina z nich se podílí na pomoci lidstvu, ačkoli bývají uzavřené, někdy i samotářské a někdy buřičské. Můžeme je najít mezi psychology, lékaři, astrology, lidmi vybavenými extrasenzorickými schopnostmi, učiteli, novináři, spisovateli, politiky a jinými zástupci profesí společenské sféry.

Všechny jsou přesvědčeny, že musejí udělat vše, aby lidstvu pomohly projít těžkým obdobím, které se blíží.

Po mnoho let byly neznámé, dnes se však všechno mění… Jsou to obyčejní muži a ženy běžného zevnějšku, v jejich těle však je skryta hvězdná duše.

Jsou vybavené vnitřním mechanismem ke splnění úkolu: přípravy lidstva na novou éru. Charismatické osobnosti, které intuitivně chápou a vidí dál než do přítomnosti. Vyzařují lásku a Světlo, podobné hvězdám…

Charakterizujícími znaky hvězdných lidí jsou tyto:

– Rezervovanost.

– Nesnášejí dav. Jsou samotáři.

– Jejich způsob života a chování z nich dělá bílé vrány.

– Okouzlující, magnetizující pohled.

– Skokově se měnící teplota nebo teplota nižší než u většiny lidí.

– Krevní tlak nižší než je norma.

– Extrémně zvýšená citlivost na elektromagnetická pole.

– Málo spí, pracují raději v noci a o samotě.

– Byli nečekanými dětmi, které svým příchodem překvapily rodiče. Narodili se předčasně, v 7. – 8. měsíci.

– Chtějí svým rodičům projevovat lásku, cítí však, že matka a otec nejsou jejich pravými rodiči.

– Cítí a vědí, že jejich předkové ve skutečnosti pocházeli z jiného světa, jiného rozměru, jiné úrovně vědomí.

– Nostalgie po skutečném domově, po hvězdách…

– Nejsou uspěchaní.

– Těžce si osvojují běžné standardy společenského života.

– Slyší hukot nebo vysokofrekvenční tóny v uších před nebo v průběhu některých událostí.

– V dětství si povídají s neviditelnými kamarády, kteří je poučují, podporují a poskytují informace.

– Prodělali vážné havárie, nemoci nebo úrazy, ať už v dětství nebo později v životě.

– Vládnou paranormálními schopnostmi.

– Mají svérázné vidění a dovednosti v různých oblastech umění, matematice a jiných vědách a v léčení.

– Přitahují malé děti a zvířata.

– Na dlaních a po těle mívají různá zvláštní znaménka, skvrny a křížky.

– Vycítí kameny a krystaly i přírodní živly.

— Nejsou mezi nimi premianti.

– Často sní o létání, o volném pohybu v prostoru.

– Jsou velmi citliví k jiným lidem, sobě téměř nevěnují pozornost; zájmy jiných jsou pro ně prvořadé.

– Nelpí na penězích, obchod jako takový je vůbec neláká.

– Zažili mnoho podrazů, tragédií a ztrát.

– V jejich přítomnosti člověk nachází svou podstatu, hovoří a přemýšlí o věcech, které by ho dříve nenapadly nebo by měl zábrany o nich s někým mluvit.

– Sami sebe pokládají za nepochopené.

– Velmi rychle se i bez předchozí průpravy dokážou napojit na zdroje informací, které bleskově zpracovávají.

Na Zemi se tyto duše ztělesňují s jedním jediným cílem: vyvést lidstvo různými cestami na jinou úroveň života… Jde o to, že kokon, který po mnoho let zadržoval naši planetu, slábne a spojení s jinými světy a galaxiemi bude dostupné… Právě hvězdné duše se stanou průvodci k nové civilizaci…

Kdy k tomu dojde? Zatím to není možné určit v běžném pozemském čase, bude to však trvat několik desítek let. Bude to velmi náročná a zajímavá duchovní práce. Změnit všechno! Od buněk až po genomy. Aby to proběhlo snáz, stanou se hvězdné duše tlumiči proudu těch změn.

Pokud jste nabyli pocitu, že k těmto lidem patříte, berte na vědomí, že v nejbližší době se váš vnitřní potenciál začne rozvíjet sedmimílovými kroky a projdete závažnou transformací. Vaše obyčejné cíle přerostou v planetární. Nemá proto smysl nad něčím předem bědovat, to všechno je nic, máte vyšší cíle!

Co si s tím vším počít? Zatím se především připravujte na velikou práci.

Pokud se někdo z hvězdných lidí vyskytuje mezi vašimi blízkými, ve vašem okolí, chovejte se k němu s úctou. Mít někoho takového nablízku je velký Dar – a vy jste si ho zasloužili. Važte si ho.

=========
Jakou barvu má vaše aura? Numerologická metoda.
Životní harmonie. 25 rad od šamana.

Facebook AstroPlus.cz