Jak roční období, ve kterém jste se narodili, ovlivňuje osud a povahu

Lidé narození v určitém ročním období jsou obdařeni osobitými povahovými rysy. Víme-li, které patří ke kterému ročnímu období, pomůže nám to uvidět skryté nadání i příští osud konkrétních lidí.

Existuje mnoho způsobů, jak zjistit své silné a slabé stránky. Datum příchodu na svět, znamení zvěrokruhu, místo narození, všechno má svůj význam. Sklony a priority závisejí také na ročním období, v němž jsme se narodili.

Lidé narození v zimě

Chladné roční období napomáhá rozvoji silné osobnosti nezávisle na cizím názoru, proto se v zimních měsících často rodí děti s vůdcovskými schopnostmi. Obvykle si tito lidé sami rozhodují, kudy půjdou a řídí se svými vlastními parametry v cestě za dobrým životem. Příroda je moc často při narození nerozmazluje nějakými dary, naopak je nutí pěstovat si sílu vůle a o prvenství bojovat. Často je jim vlastní jistý chlad a uzavřenost. V citech jsou zdrženliví, neztrácejí sebevládu kvůli hloupostem, avšak vlastní názor obhajují s nebývalým zápalem. Nevyhýbá se jim osamělost pro neporozumění okolí a často se úplně uzavřou do sebe. Lidé narození ve studených zimních měsících mívají slabou imunitu, mají sklony k úrazům a chronickým onemocněním dýchací soustavy. Zdrženlivost jim často brání v navazování vztahů a často bývají dlouho bez partnera. Avšak trpělivost a umění čekat se jim nezřídka vyplatí šťastným partnerstvím a pevnými rodinnými vztahy.

Lidé narození na jaře

Lidé, kteří přišli na svět na jaře, jakoby doslova nasákli probouzením přírody. Rychle se rozvíjejí, jejich reakce jsou bleskové a zdroje energie nevyčerpatelné. Často bývají sobečtí, vyžadují pozornost a úctu ke své osobě. Avšak i přes zjevnou sebelásku mají také altruistické sklony. V návalu lítosti jsou schopni bez rozmýšlení obětovat i to poslední. Snadno navazují kontakty s lidmi, dost často však trpí pro své kategorické soudy. Při správném vývoji už od dětství se vyhnou většině nemocí a mají pevné zdraví. Jejich cesta znamená pohyb. Věčné hledání a neochota spokojit se s dosaženým jim umožňuje rozvíjet vůdcovské nadání. Jsou to dobří přátelé a rodinné typy. Stýkají se však téměř výhradně s těmi, kdo jim porozumí a uznává zvláštnosti jejich povahy.

Lidé narození v létě

Dalo by se říci, že kdo se narodil v létě, toho políbil sám osud. Jsou to energičtí lidé, schopní přiměřeně dávkovat svůj nápor, umějí vzít za každou práci a jsou si naprosto jisti vlastními silami. Obvykle je jim vlastní jisté otálení a vyčkávání, nejčastěji však jde o vědomý výběr strategie. Jakmile se dostaví vhodná chvíle, letní lidé reagují rychle a správně, řídí se rozumovými důvody a jen vzácně se dají vést emocemi. Je jim vrozen zdravý egoismus, spojený s osobními úspěchy a zásluhami. Mají otevřené srdce a málokdy jsou schopni uchýlit se ke lži či zradě. Ve vztahu se snaží dominovat, vyslechnou však partnerův názor. Mají uvolněné, veselé chování, které jim zajišťuje pověst dobrého, příjemného člověka. Jsou stále obklopeni přáteli, kterým často v těžké chvíli pomohou radou i aktivním jednáním, aniž by něco očekávali oplátkou.

Lidé narození na podzim

Podzimní lidé jsou hloubaví a zodpovědní, poněkud roztržití, s častým sklonem k pesimistickým úvahám. Nezřídka z nich vyrostou skvělí podnikatelé a byznysmeni. Přesně odhadují důležitost své práce a k cestě za úspěchem se nebojí riskovat. Nejčastěji se však tito lidé věnují umělecké činnosti. Jejich povahové zvláštnosti jim umožňují dlouhodobě předem plánovat každý krok a jednání. Stýkají se jen s omezeným počtem lidí, často se před okolím uzavírají a dávají přednost samotě. Umějí vyhmátnout ve všem pravý smysl a v tom, co je zajímá a má bezprostřední vztah k jejich životu, umějí prozkoumat každou drobnost. Váží si pohody, harmonie a stability. Proto nijak zvlášť nespěchají s výběrem životního partnera.

Každé roční období vloží do lidské povahy svoji nenapodobitelnou pečeť. Jeho zvláštnosti poskytují člověku možnost rozvíjet své nadání a bojovat se svou nedokonalostí. Osud je ovlivněn také datem narození. Kód osudu vypočítaný numerologem pomůže hlouběji porozumět vlastním možnostem a využít je k dosažení životních cílů.

=========
9 možných příznaků minulého života
Mělo by vám být lehko

Facebook AstroPlus.cz