Energetická připoutanost

Mezilidské vztahy nutně vedou ke vzniku energetických kanálů, jimiž dochází ke vzájemné energetické výměně....

Facebook AstroPlus.cz